מלגות מטעם הקרן על שם יאיר גוראון ז”ל

מלגות מטעם הקרן על שם יאיר גוראון ז”ל

קרן המילגות על שם יאיר גוראון ז"ל

הקרן על שם יאיר גוראון ז"ל מעניקה מלגות מחקר לתלמידים אשר לומדים לתואר שני או שלישי ומתמחי Post doc באחד ממוסדות המחקר וההשכלה הגבוהה המוכרים בישראל.
הקרן מעניקה מלגות מחקר בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪ לתלמידי מוסמך וסכום שלא יעלה על 20,000 ₪ לתלמידי תואר שלישי או Post doc.
המלגות הן אישיות למקבל המלגה והן לצרכי מחקר ובאות לעודד חוקרים המבצעים או המעוניינים לבצע מחקר רלוונטי לאזור הערבה, אשר יתמקד באחד או יותר מהתחומים הבאים: חקלאות, ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, יחסי סביבה וחקלאות, התמודדות עם סיכונים ושיטות לניהול סיכונים בחקלאות, מים, אנרגיה ומגוון המינים בחי ובצומח בערבה.
קרן המלגות מעניקה גם מלגות לתלמידים מצטיינים מבתי הספר האזוריים "שיטים" במרכז ספיר מ"א ערבה תיכונה, "מעלה שחרות" ביוטבתה מ"א חבל אילות ובית הספר בעין גדי מ"א תמר.

קול קורא לתלמידי מחקר לשנת 2023 יתפרסם במהלך ספטמבר 2022.

מועמדים מתאימים מוזמנים לפנות.

 

מקבלי המלגות בשנים קודמות:

מפגש ידידי קרן המלגות ע"ש יאיר גוראון