ערבה נקייה

ערבה נקייה

פרויקט "ערבה נקייה"
פרויקט ערבה נקייה הוא פרויקט הדגל של האזור ומטרתו להדביר את הנוכחות של מזיקי הסגר (מזיקים שאין לייצא תוצרת חקלאית שבאה במגע עימם) מהערבה, על מנת לאפשר יצוא תוצרת חקלאית טרייה לשוקי העולם, לרבות השווקים בעלי תקני האיכות המחמירים ביותר.
בשנת 1994 עוגן הפרוייקט בחקיקה וזאת בכדי לאפשר אכיפה של צווי סניטציה ולעמוד ביעדי הפרוייקט.
החקיקה נוגעת בשני נושאים עיקריים:

  • תקופת סניטציה חקלאית בת חודש המבטיחה אזור נקי מגידולים, במטרה למנוע את מעבר מחוללי המחלות בין העונות החקלאיות.
  • טיפול בנגעי הסגר כגון זבוב הפירות הים תיכוני, חדקונית התמר וכו'. הטיפול כולל מערכת ניטור, פיקוח והדברה לאורך כל השנה.

פרויקט הזה"ב (הדברת זבוב הפירות הים תיכוני בערבה)
נדבך מרכזי בשמירת "ערבה נקייה" הוא פרויקט הדברת זבוב הפירות הים תיכוני הפוגע ביבולי הפירות והירקות.
במהלך הפרויקט, המשותף למשרד החקלאות ולמגדלים בערבה, החל להתבצע בשנת 1998 באופן שיטתי, פיזור זבובים זכרים עקרים משני צידי הגבול הישראלי - ירדני.
פיזור הזבובים מהאויר (באמצעות מטוס מיוחד) ומהקרקע גורם להפחתת אוכלוסית הזבובים הפוריים באזור ומאפשר את היצוא מהערבה לשווקים בעלי דרישות פיטוסניטריות מחמירות, כגון ארה"ב ובעתיד השוק היפני.

הנהלה

אורלי גונן

מנהלת פרויקט הזה"ב

קבוצה

יוסי חן

פקח ערבה נקייה

ריצ'ל בן חמו

טכנאית מעבדה

יצירת קשר

משרד
פקס