מקבלי המלגות לשנת 2011

מקבלי המלגות לשנת 2011

לריה הוכמן-אדלר, סטודנטית לתואר PhD

ולריה מבצעת מחקר בנושא של הממשק הקיים בין אזורי החקלאות לבין הסביבה הטבעית בהקשר של שני מזיקים של החקלאות: טריפס קליפורני וכנימת עלה.
ולריה עמדה בכל הקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים, מגורים בערבה, מחקריה מתבצעים בערבה. המחקר שלה קשור לנושאים חיוניים מאד לקיום חקלאות בערבה. למחקר שלה יש פוטנציאל ליצור תשתית ידע לגבי השרידות של חרקים אלו בתקופת הסניטציה שבין עונות גידול. ידע זה יעזור בקבלת החלטות לגבי צמחית נוי מותרת, התייחסות לעשביה, אויבים טבעיים ועוד.

עודד קינן, סטודנט לתואר PhD

עודד מבצע מחקר הקשור בנושא תקשורת חברתית בין בע"ח במודל של ציפורים. מחקרו יעסוק בזנבנים, ציפורים המהוות מודל ייחודי בעולם מאחר והן מקיימות יחסי גומלין עם בני אדם.
עודד עמד בכל הקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים, מגורים בערבה התיכונה. מחקריו של עודד מתבצעים בערבה התיכונה. המחקר של עודד יוביל בין היתר ליצירת תשתית ידע ממוחשבת לגבי ציפורים אלו (ידע שנצבר עשרות שנים) ולהקמת מרכז צפרות. עבודתו זו מהוה נדבך חיוני מאד לאזור הן בנושאי חינוך ובר-קיימות והן לפיתוח התיירות באזור.

עזרא רבינס ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה מעניק את המלגה לעודד קינן

עזרא רבינס ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה מעניק את המלגה לעודד קינן