הגנת הצומח

הגנת הצומח

דרישת הצרכן כיום היא תוצרת חקלאית נקייה מחומרי הדברה מבלי להתפשר על איכות ומראה המוצר. כדי לענות על דרישות אלו, שוקדים במחלקת הגנת הצומח על חיפוש פתרונות מעשיים וידידותיים לסביבה למחלות ומזיקים בכל גידולי החקלאות הגדלים בערבה.

 • מבין הנושאים עליהם אנו עובדים
 • הדברה ביולוגית של אקריות בפלפל ואבטיח.
 • הדברת אקריות בפלפל בעזרת שמנים.
 • סריקת פעילות מיצויי צמחי בר כנגד אקריות וחרקים.
 • שימוש בדבורים לחנטה באבטיח בגידול חורפי.
 • שימוש במווסתי צמיחה לחנטה והגדלת הפרי במלון אביב.
 • בחינת דרכים להדברת נמטודות עפצים. בחינת חומרים לחיטוי הקרקע וחומרים הניתנים במהלך הגידול.
 • דרכים להדברת פיתיום קיצי בפלפל.
 • חיטוי קרקע והצנעת שאריות גידול קודם בפלפל – בחינה ארוכת טווח.
 • הדברה כימית של כשותית הבזיל.
 • מלון מורכב על דלעת – בחינת היבטים פיסיולוגיים.
 • זיהוי מחלות ומזיקים בגידולי הערבה – שירות לחקלאים

קבוצה

רחל לויטה

עוזרת מחקר

דנית פרקר

עוזרת מחקר

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  שבוע
  1
  המלצות הגנת הצומח בקישואים – ערבה 2017
  הגנת הצומח, ירקות

  המלצות הגנת הצומח בקישואים - ערבה וכיכר סדום 2017/18
  סבטלנה דוברינין - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  מזיקים
  אקריות, כנימות עלה, כנימת עש טבק, זחלי עש לילה, זבוב הדלועים דאקוס דקוס
  מחלות
  קמחון, מחלות לחות - קישיונה גדולה ובוטריטיס

 • לפני
  3
  שבועות
  בחינת חומרים להדברת תריפס בגידול פלפל
  הגנת הצומח

  בחינת חומרים להדברת תריפס בגידול פלפל
  שמעון פיבוניה, דנית פרקר, רחל לויטה - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il
  תקציר
  תריפס הפרחים המערבי (Frankliniella occidentalis ) הנו מזיק כלל עולמי בגידולים רבים בכלל, ובפלפל בפרט. התריפס מביא לנזק בפלפל ע"י גירוד ומציצת מוהל התאים, גורם לעיוותים בעלים ובצימוח הצעיר, לגירודים והכספה על גבי החנטים והפרי. כמו כן, התריפס מהווה וקטור חשוב לווירוס הנבילה של העגבנייה (TSWV). רוב שטחי הפלפל בערבה ובאזורים נוספים בארץ גדלים תחת משטר של הדברה ביולוגית משולבת. פשפש האוריוס, המשווק ע"י החברות המסחריות, הוא אויב טבעי מוצלח להדברת התריפס הנ"ל. תכשירי ההדברה הקיימים כיום כנגד התריפס מעטים. בשני ניסויים שנערכו בעונת 2015/16 בתחנת יאיר נבחנו תכשירים חדשים להדברת התריפס בפלפל. ניסוי ראשון נערך בסתיו וניסוי שני באביב. בניסוי שנערך בסתיו נמצא שטיפול בדקרזול הפחית מאד את רמות הבוגר והזחל החל מהטיפול הראשון, טיפול במטרונום לא הפחית את רמת הבוגרים והזחל וטיפול במובנטו במינון 50 ו/או 150 סמ"ק לדונם לא פגע בבוגרים והפחית את רמת הזחל באופן דומה וגרם להיעלמותן כ- 17 יום מתחילת הטיפולים. סיבת ההעלמות קשורה כפי הנראה להפסקת ההטלה של נקבות דרגת הבוגר ושל נקבות דרגות הזחל בעקבות הטיפול. הזחלים נעלמו מהפרחים רק לאחר שנקבות דרגות הזחל בגרו ולאחר שכפי הנראה, יכולת ההטלה שלהם נפגעה. לא נמצא יתרון בהדברה לשילוב של מובנטו עם מטרונום. מטרונום לבדו לא הפחית את רמות התריפס בהשוואה לביקורת לא מטופלת. בניסוי שנערך באביב המגמה הייתה הפחתה ברמות התריפס בטיפולי מובנטו ושמן JMS ונראתה תופעה דומה לניסוי הראשון של העלמות הזחלים בטיפולי מובנטו לבד ו/או בשילובים עם חומר אחר כ- 16 יום מתחילת הטיפולים.

  Evaluation of products for the control of western flower thrips in pepper
  Pivonia Shimon, Levita Rachel and Parker Danit - Northern and Central Arava Tamar Research and Development
  Writer address: ShimonP@arava.co.il

 • לפני
  3
  שבועות
  הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים
  הגנת הצומח

  הדברת פיתיום בפלפל בעזרת פונגיצידים
  שמעון פיבוניה, רחל לויטה, דנית פרקר, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תקציר
  פלפל נתקף ע"י מספר מינים של פיתיום בערבה. בתקופת השתילות בקיץ הוא נתקף בעיקר ע"י המין Pythium aphanidermatum. שתילת פלפל בערבה נעשית במהלך סוף יולי ואוגוסט בטמפרטורות גבוהות במיוחד. הטמפרטורות הגבוהות מעלות את רגישות הצמחים לפיתיום ועלול להיגרם נזק רב של תמותת שתילים צעירים ואו פיגור בגידול. בערבה ניתן להדביר את הפיתיום בקרקע ע"י חיטוי סולרי ואו שילוב עם מתאם סודיום. ניתן גם להיעזר בחומר ההדברה רידומיל (Mefenoxam) למניעת נזקי המחלה ע"י יישום שלו לאחר השתילה. בעת האחרונה ראינו בחלקת הניסויים יעילות הדברה נמוכה של הרידומיל ובמשך מספר שנים בחנו בחדרי גידול ובשדה חומרים נוספים להדברת פיתיום. בעבודה שנערכה בתחנת יאיר בעונות הגידול 2013/14, 2014/15 ו 2016/17 נמצא שיישום של הפונגיציד דיסארם (Fluoxastrobin) מקבוצת הסטרובילורינים בשילוב עם רידומיל, הביא לתוצאות הדברת פיתיום טובות במיוחד. לדיסארם תכונות די דומות לאזוקסיסטרובין (עמיסטר) מבחינת כושר התנועה בצמח ובקרקע ומבחינת הקשת הרחבה של פטריות אותן הוא עשוי להדביר. אולם, בניגוד לעמיסטר שעלול להיות פיטוטוקסי לפלפל ביחוד בשלבי גידול מוקדמים, החומר דיסארם אינו פיטוטוקסי כלל. לכן בפלפל עשוי להיות יתרון לשימוש בחומר זה למניעת נזקים של מיני פיתיום שונים וגורמי מחלה נוספים.
  בשדה עם נגיעות גבוהה מאד בפיתיום נמצא שטיפול משולב של דיסארם במינון 100 ואו 150 סמ"ק לדונם עם רידומיל גולד נוזלי במינון 50 סמ"ק לדונם, שניתן פעמיים, יום ושבוע לאחר השתילה, הביא לתוצאות הדברת פיתיום טובות במיוחד ולגידול צמחים תקין. תוצאות מתן שני החומרים היו טובות בהרבה מיישום כל חומר לבד.

  Pythium control in pepper using fungicides
  Pivonia Shimon, Levita Rachel, Parker Danit, Ben Pele Yaniv and Osherovits Avraham -. Northern and Central Arava Tamar Research and Development
  Writer address: ShimonP@arava.co.il

עוד...