הגנת הצומח

הגנת הצומח

דרישת הצרכן כיום היא תוצרת חקלאית נקייה מחומרי הדברה מבלי להתפשר על איכות ומראה המוצר. כדי לענות על דרישות אלו, שוקדים במחלקת הגנת הצומח על חיפוש פתרונות מעשיים וידידותיים לסביבה למחלות ומזיקים בכל גידולי החקלאות הגדלים בערבה.

 • מבין הנושאים עליהם אנו עובדים
 • הדברה ביולוגית של אקריות בפלפל ואבטיח.
 • הדברת אקריות בפלפל בעזרת שמנים.
 • סריקת פעילות מיצויי צמחי בר כנגד אקריות וחרקים.
 • שימוש בדבורים לחנטה באבטיח בגידול חורפי.
 • שימוש במווסתי צמיחה לחנטה והגדלת הפרי במלון אביב.
 • בחינת דרכים להדברת נמטודות עפצים. בחינת חומרים לחיטוי הקרקע וחומרים הניתנים במהלך הגידול.
 • דרכים להדברת פיתיום קיצי בפלפל.
 • חיטוי קרקע והצנעת שאריות גידול קודם בפלפל – בחינה ארוכת טווח.
 • הדברה כימית של כשותית הבזיל.
 • מלון מורכב על דלעת – בחינת היבטים פיסיולוגיים.
 • זיהוי מחלות ומזיקים בגידולי הערבה – שירות לחקלאים

הנהלה

ד"ר שמעון פיבוניה

חוקר, רכז תחום

קבוצה

דנית פרקר

עוזרת מחקר

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  2
  שבועות
  תכשירים להדברת פגעים קישואים ספטמבר 2021
  הגנת הצומח, ירקות

  תכשירים להדברת פגעים בקישואים
  ערכו: נטע מור, סבטלנה דוברינין

  להלן רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בקישואים. המידע נלקח ממאגר הנתונים של ה"שירותים להגנת הצומח ולביקורת, https://pesticides.moag.gov.il/#/pages/tachshirim . הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee) - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל). תכשירים המסומנים בירוק מורשים לשימוש גם בגידול האורגני.

 • לפני
  4
  שבועות
  המלצות לטיפול נגד קימחונית 2021
  ירקות, הגנת הצומח

  מחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמה
  ספטמבר 2021
  סבטלנה דוברינין, נטע מור, תמר אלון, דוד סילברמן, ליאור אברהם, שחר פינקוביץ – שה"מ
  יגאל אלעד - מנהל המחקר החקלאי

 • לפני
  2
  חודשים
  תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, עדכון ספטמבר 2021
  הגנת הצומח, ירקות

  ערכו:
  סבטלנה דוברינין, נטע מור, תמר אלון תחום הגנת הצומח
  דוד סילברמן תחום ירקות –
  מצ"ב רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בפלפל לשוק מקומי. הכתוב בדפון זה אינו משמש
  תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון,
  ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת
  הצומח ושירותי הביקורת" http://www.hadbara.moag.gov.il . רשימת תכשירי הדברה
  ליצוא מופיעה בנפרד באתר אינטרנט שה"מ .
  ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ
  לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה) 1 (. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה
  במספרים עם אותיות, במיון לפי IRAC ו - FRAC ( Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל(. -
  בנוסף, ישנן מגבלות השימוש בתכשירים במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת ) IPM )
  וייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם על האויבים הטבעיים, לפי מקרא המופיע מטה
  בטבלה מס' 1 . שימו לב, שהתכשירים בצבע ירוק מורשים גם בחקלאות אורגנית.

עוד...