מטעים

מטעים

המטעים בערבה התיכונה והצפונית כוללים בעיקר תמרים, כרמי ענבי מאכל ומנגו. בנוסף מספר קטן של מטעי פפאיה, גויאבות, ארגן ומורינגה. גידול המטע העיקרי בערבה הוא התמר כאשר בכל מושבי הערבה ישנם מטעי תמר כענף משותף, לצד מטעי תמרים שנטעו באופן פרטי בחלקות החקלאים.
מו"פ בענף המטעים מתמקד כיום בנושאי ייעול השימוש במים באיכויות שונות, בשיפור האגרוטכניקה, הגה"צ ובהכנסת גידולים חדשים לאזור.
מחקרי המטעים נערכים בשני מוקדים תחנת זהר ותחנת יאיר.

תמרים
נערכים מחקרים בנושאים הבאים:
בחינת השפעת הפחתת כמות ההשקיה על תמרים מזן מג'הול במהלך השנה ולפני הגדיד,
ויסות היבול ע"י דילול פרי.
הגנת הצומח: הדברת עש התמר הגדול ומחלת הכוויה שחורה.

גפן
מחקרים אגרוטכניים ובחינת התאמת זנים לתנאי הערבה. המחקר נערך בתחנת יאיר.

אינטרודוקציה של גידולים וזנים חדשים
נבחנים גידולים שונים כמו מנגו, פיטאיה, אבוקדו ובננה, במסגרת החיפוש אחר גידולים אלטרנטיביים לאזור, בכפוף לאילוצי כדאיות כלכלית ומיעוט בתשומות, בעיקר בכוח אדם.

ניסוי מטעים במים מותפלים בכיכר סדום
מנגו וגפן נבחנים בתחנת זוהר בהשקיה במים המהולים במי מתפיל EC 1.5-1 . נבחנת התאמת של זנים מקדימים לתנאי כיכר סדום.

הנהלה

דפנה הררי

חוקרת, רכזת תחום

קבוצה

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  חודש
  1
  המלצות לטיפול נגד חדקונית הדקל האדומה אוקטובר 2023
  הגנת הצומח, מטעים

  המלצות לטיפולי התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה בעצי תמר במטעים בערבה
  במסגרת התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה ונוכחות תעופת הבוגרים, לפי נתוני לכידות במלכודות PPIS
  שפורסמו בקבוצת וואטסאפ באזור, מומלץ עד 10/11/2023 לבצע טיפולים למניעת הינגעות העצים במזיק ולהדברתו.
  המטעים הרגישים להתקפת המזיק הם עצים צעירים שגילם עד 14 שנים ועצים נושאי חוטרים.
  1
  . מטעים קונבנציונליים )לא אורגניים(
  טיפולי מניעה והדברה
  - הגמעת התכשיר קונפידור במינון 10 סמ"ק לעץ לבית השורשים, בשליש השני של ההשקיה.
  - תכשיר אקטרה בהזרקת גזע במינון 30% בנפח תמיסה של 12.5 סמ"ק לקדח בשימוש ב"דיקלון ". ליישום
  יש לעיין בתווית התכשיר.
  - ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד גובה של 2 מטרים, בתכשיר טוטם במינון 0.2% , או בביווריה במינון 0.2% .
  יש להשיג הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10-7 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפול תגובה
  טיפול זה יינתן בעצים נגועים בלבד, לפי חיווי מחיישן או לאחר זיהוי סימפטום ויזואלי, ויכלול מספר טיפולים
  בהתאם לתווית בתכשיר קונפידור, אקטרה או ריסוס תכשיר נמא - סטאר, המכיל נמטודות מועילות בנפח
  תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  2
  . מטעים אורגניים
  טיפול מניעה
  יינתן באמצעות ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים, בתכשיר ביווריה במינון 0.2% . יש להשיג
  הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפולי תגובה
  יינתנו בעצים נגועים בלבד, בהתאם לחיווי מחיישן או בזיהוי סימפטום ויזואלי.
  מומלץ לרסס את הגזע ואת החוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים בתכשיר נמה סטאר, המכיל נמטודות מועילות
  בנפח תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  3
  . במטעים שישנו בהם שימוש בחיישנים לגילוי חדקונית הדקל האדומה הטיפול יתבצע לפי חיווי החיישן המעיד
  על נוכחות המזיק ללא צורך בטיפולים מניעתיים.
  4
  . לשים לב! לפני השימוש בתכשירי הדברה יש להיוועץ עם חברת שיווק ולקבל אישור לשימוש, מפני שישנן
  לקוחות בחו"ל האוסרים שימוש בחומרים פעילים IMIDACLOPRID, LAMBDA/GAMMA CYALOTHRIN , THIAMETHOXAM הנמצאים בתכשירים קונפידור, אקטרה וטוטם.
  בברכה,
  סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח, מחוז הנגב
  האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי.
  על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד .
  אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב
  של החתומים

 • לפני
  2
  חודשים
  השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג’הול בערבה ‏ 2017-19
  מטעים

  השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג'הול בערבה ‏
  אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית- תמר
  אמנון ליכטר - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: effi@arava.co.il
  תקציר
  ב-2016 הועמד במו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר ניסוי שמטרתו הייתה לבחון את השפעת משטר ההשקיה ואופן הגיזום על דרגות הבשלת הפרי הניגדד ומוצקות הפרי ועל השילפוח לאחר אחסון בהקפאה. מנת ההשקיה הופחתה ל-50% או 25% מהמנה המשקית החל משלב בו 89% מהפירות הפכו לבוסר. במקביל נבחנה ההשפעה של גיזום כפות התמרים שמסביב לאשכולות על מנת להגביר את האוורור סביב האשכולות. בעונות 2017-18 בוצע גדיד בשני מועדים שנבחן לאחר אחסון בהקפאה. התוצאות הראו שמנת ההשקה לא הייתה משמעותית מבחינת הן מבחינת רמת ההבשלה, מוצקות הפרי ודרגת השילפוח. אולם, למשטר הגיזום הייתה השפעה מובהקת על איכות הפרי. מטרת המחקר בעונת 2019 הייתה לחזור על הדגימות כפי שנערכו ולבחון האם התוצאות חוזרות על עצמם. התוצאות בעונת המחקר האחרונה הראו על מגמה עקבית של השפעת הגיזום שתרם לקבלת פרי פחות לח, מוצק יותר, ופחות משולפח בהשוואה לפרי שניגדד מעצים שלא עברו גיזום. דגם השפעת הגיזום ורמות ההשקיה היה דומה בהקשר לרמת הבשלת הפרי בגדיד וכן במבחן חיי המדף.

 • לפני
  2
  חודשים
  בחינת ההשפעה של השקיה חלקית בלילה על ייעול השימוש במים של עצי מטע בערבה 2020-22
  מטעים

  תקציר
  הנחת המחקר הגורסת שניתן השיג יבולים טובים יותר באמצעות פיצול מנת ההשקיה למנה עיקרית הניתנת בשעות היום ומנה חלקית בשעות הלילה, נבחנת בשני ניסויים שהוצבו בשנה זו, 1. ניסוי בעצי תמר בתחנת יאיר ו 2. ניסוי בעצי מנגו בחלקה מסחרית בחצבה. השפעות על היבול יבחנו רק בקטיפים ובגדידים בשנים 2021, ו 2022. בניסוי בתמרים מהזן מג'הול נבחנים שני טיפולי השקיה: א. 100% מההשקיה ביום, ו ב. 80% ביום ו 20% בלילה. בעונה זו החלו מדידות בקצב התארכות הלולב, משקל הכפות, ומליחות תמיסת הקרקע. בשלב זה נמצא שמספר ומשקל הכפות פחת בשיעור משמעותי בטיפול ההשקיה המפוצלת יחסית להשקיה בודדת ביום. בנוסף נבחנה השונות המרחבית ליבול הפירות טרום הפעלת הטיפולים, בגדיד של 2020 ונמצא שהשונות הינה אקראית. עובדה שתקל בהמשך על ניתוח התוצאות. בניסוי בעצי המנגו נבחרו שני טיפולי השקיה: א. 100% יום, ו ב. 100% לילה אשר הופעלו החל מסיום קטיף פירות 2020, מתחילת חודש יולי 2020. בעת הזו מתבצעות המדידות הבאות: א. רטיבות באמצעות טנסיומטרים, ב. מדידות רטיבות ומליחות באמצעות חיישני TDR, ג. מליחות באמצעות משאבי תמיסת קרקע. לא ניתן בשלב זה לדווח על השפעות כלשהן לטיפולי ההשקיה.

עוד...