תחנת זוהר

תחנת זוהר

תחנת הניסיונות הוקמה במסגרת פעילות מו"פ ערבה בשנת 1988 ונקראה בהמשך על שם יהודה זוהר ז"ל (1928-1994), מראשוני מדריכי שירות השדה של שה"מ, מפורצי הדרך ליישום ההשקיה בטפטוף ומיוזמי הקמת  מושב עין תמר. התחנה ממוקמת בכיכר סדום, האזור הקשה ביותר לגידול בארץ, אזור הסמוך לים המלח ומאופיין בטמפרטורה גבוהה ומים מליחים.

המשקים החקלאים במושבים כיכר סדום, נאות הכיכר (הוקם 1959) ושכנו הצעיר עין תמר (1982) התבססו בעבר על גידולי ירקות בחורף בלבד, בעיקר מלון ועגבניות שטח פתוח, תוך ניצול היתרון היחסי ותנאי הגידול הנוחים בחורף. עם השנים, הורחבה עונת הגידול הנמשכת היום כ- 10 חודשים. העונה מתחילה היום בזריעות מלון סתיו בחודש אוגוסט, ממשיכה בשתילות של תבלינים - ענף גידול שהוטמע היטב בכיכר, פלפל, עגבניות, חצילים ועוד. בהמשך העונה נשתל באופן מסורתי גן האביב הכולל מלון ואבטיח. בנוסף לגידולי הירקות ניטעים באזור במהלך השנים האחרונות מטעי תמרים בהיקף רחב ונבדק גידול ענפי מטע נוספים. השטח החקלאי המעובד בכיכר כולל למעלה מ 7,000 דונם.

תחנת הניסויים הוקמה לצורך חיפוש פתרונות לבעיות החקלאיות הייחודיות לאזור הכיכר, לשיפור ושכלול מתמיד של שיטות הגידול והיבולים  ולהגדלת סל הגידולים הקיים. רמת המלחים הגבוהה במי ההשקיה, שינוי אופי החקלאות מגידול בשטח פתוח לגידול במבנים סגורים המאפשרים בקרת מזיקים ושיפור איכות היבול  וגידול לאורך עונות רבות של דלועים במונוקולטורה, בעיקר מלון ואבטיח, שגרם להעצמה של מחלות המועברות בקרקע, היו חלק מהסוגיות שדרשו מתן פתרונות מידיים לחקלאים באזור.

מאז הקמת התחנה התבצעו בה עבודות רבות הן בשטח פתוח והן במבנים. על הרקע של הפחתת השימוש במתיל ברומיד נבדקו טיפולים חליפיים ונוסו משטרי השקיה שונים בגידולים במים מליחים ומותפלים. על בסיס תוצאות הניסויים שהסתיימו בהצלחות הוצאו המלצות גידול רבות ושופר הגידול אצל חקלאי האזור בפרט ובכל הערבה בכלל.

לא ניתן לראות כיצד הייתה החקלאות באזור הכיכר והערבה נראית ומתקדמת לרמתה היום ללא הכנסת שיטת הטיפטוף למשקים החקלאים בערבה, תהליך שהחל בתקופת עבודתו של המדריך החקלאי יהודה זוהר בערבה ובכיכר סדום, בתחילת שנות ה-60. היה זה רק טבעי להתכבד בקריאת שם תחנת הניסויים של מו"פ ערבה בכיכר סדום על שמו של יהודה ז"ל.

תחנת זוהר הוקמה ונוהלה מיום הקמתה ב 1988 עד 2016 ע"י עמי מדואל וצוות המו"פ. מנהל התחנה היום דודי קדוש ממושב עין תמר. התחנה מתופעלת על ידי צוות טכנאים מצומצם כשלידו פועלים מדריכי שה"מ וצוות מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר בשיתוף עם חוקרים ממנהל המחקר ומוסדות אחרים בארץ.

העבודות המבוצעות בתחנת זוהר כיום כוללות: מגוון ניסויים לבחינת היבטים שונים של גידולי פלפל, מלון ואבטיח, אגרוטכניקה, השקיה כתלות באיכות המים, מבחני זנים, בחינת דרכים חדשות להדברת מחלות ומזיקים. בחינת שיטות גידול חדשות בגידולי תבלין ובעיקר בזיל, בחינת פוטנציאל גידול צמח המור, פיתוח דרכים לגידול ולהבכרה בגידולי מטעים בבתי רשת (מנגו וכרם) באיכויות מים שונות.

עדכון: יולי 2021