פרחים

פרחים

מחקרי הפרחים המתקיימים בתחנת יאיר עוסקים בשיפור הגידול הקיים ובאקלום מיני פרחים חדשים.

אגרוטכניקה
פרחים שונים הגדלים בערבה דורשים תוספת הארה בתהליך הגידול. לצורך כך, נבחנות במו"פ נורות חלופיות בעלות צריכת אנרגיה נמוכה ומשך הארה אופטימלי. במקביל, טכניקות שונות נבחנות להכוונת הפריחה: קירור, צינון, הצללה ברשתות ושימוש במווסתי צמיחה. כמו כן, נמשך פיתוח פתרונות אגרוטכניים להפחתת התפשטותן של מחלות שונות והתמודדות עם מזיקים.

אקלום מיני פרחים חדשים וזנים חדשים
כתוצאה מניתוח השוק ובמטרה לענות על כל הביקושים, המו”פ מטפח מינים וזנים חדשים לצד וותיקים, ותורם להרחבת מגוון הפרחים הגדלים בערבה. מידי שנה נערכים ניסויי זנים בכל הגידולים, בהשתתפות חברות הזרעים ומשתלות שונות. בנוסף אנו בוחנים התכנות גידול צמחי בית שונים.

קבוצה

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  6
  חודשים
  דפון למגדלי ליזיאנטוס דצמבר 2019
  פרחים
 • לפני
  שנה
  1
  תצפית גידול ליפידיום בערבה 2015-2017
  פרחים

  תצפית גידול ליפידיום בערבה
  מעין פלוס-קטרון, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון, שלי הורדי, יניב בן פלאי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il
  תקציר
  הליפידיום (Lepidium ruderale) הינו צמח חד או דו שנתי ממשפחת המצליבים. מוצאו מאסיה ומזרח אירופה. צמח זה טופח לענף קישוט בעל תרמילים ירוקים. הצמח מסועף ובעל מספר ענפי צד. המוצר המשווק הינו גבעול ותפרחת בעלת נפח המשמש כ"פילר" ומשתלב היטב בסידורי פרחים שונים.
  ליפידיום נבחן בערבה בשתי עונות גידול 2015/16 ו 2016/17. חלקת הליפידיום (דנציגר) נשתלה בעונה הראשונה (15/10/15) בבית צמיחה בתחנת יאיר והחלה להיקטף לאחר 4 חודשי גידול, תקופה הנחשבת לארוכה יחסית לסל פרחי הקטיף בערבה. מספר הפרחים הקטופים לחלקה עלה עם העומד בתחום בין 20 ל- 40 צמחים למטר ללא פגיעה באיכות הפרחים. בנוסף, טיפולי הקיטום העלו את יבול הפרחים למטר לעומת החלקות בהן לא בוצע קיטום בשני עומדי השתילה הנמוכים. אורך הפרח לא הושפע מעומד השתילה אך הושפע מטיפולי הקיטום. בצמחים בהם לא נעשה קיטום התקבלו ענפים ארוכים יותר לעומת אלו שנקטמו. בעונת הגידול המדווחת (2016/17) נבחנו שלושה עומדי שתילה (10, 16 ו 20 שתילים/מ"ר) בשלושה מועדי שתילה (13/11/16, 16/10/16 ו 18/9/16). לאור התוצאות עד כה נראה כי מוצר זה אינו מוכן עדיין לגידול מסחרי בערבה. מוצע להמשיך ולבחון את אפשרויות גידול הליפידיום ופיתוחו כפרח קטיף תוך התייחסות לבעיות שאובחנו במהלך התצפיות: מספר ימים רב לגידול, משקל עודף לענף, שיווק ענפי צד ושיפור חיי האגרטל.

  Introduction of Lepidium ruderale at the Arava
  Maayan Plaves Kitron, Nava Pitshon, Avi Usherovitz, Shelli Havardi, Yaniv Ben Pili – Northern and Southern Arava Tamar R&D,
  Yair Nishri - Extension Service (Sha'am), Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: maayank@arava.co.il
  Keywords: Cut flower

 • לפני
  2
  שנים
  2018/19 למגדלי הפרחים בערבה – המלצות להכנת השטח וחיטוי לקראת העונה
  פרחים
עוד...