מפגש ידידי קרן המלגות על שם יאיר גוראון ז”ל

מפגש ידידי קרן המלגות על שם יאיר גוראון ז”ל

מפגש ראשון של ידידי קרן המלגות התקיים ב 6/9/12. האירוע נערך בביתו של רפי דיין מחברת ירוק 2000 בהשתתפות אנשי חברות בתחום החקלאות, חוקרים ובני משפחה. כבדה את האירוע בנוכחותה הגב' אורנה הוכמן בכור – מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

תמונה מאירוע מפגש ידידי קרן המלגות על שם יאיר גוראון

תמונה מאירוע מפגש ידידי קרן המלגות על שם יאיר גוראון

תמונה מאירוע מפגש ידידי קרן המלגות על שם יאיר גוראון