קרקע ומים

קרקע ומים

מקורות המים בערבה התיכונה מוגבלים, וכמו-כן, ריכוז המלחים שבהם גבוה. בנוסף, מכסות הקרקע לגידול מצומצמות ולכן קיים צורך בפיתוח שיטות השקיה ודישון בהן יושגו יבולי שיא מחד, ומאידך, יצומצמו כמויות המים להשקיה. הצפי לירידה הדרגתית במליחות מי ההשקיה מחייב בחינה מקיפה של איכות המים האופטימלית לגידולים נפוצים באיזור, על מנת להשיא את הרווח.
התחום מתמקד בשני נושאי מחקר עיקריים:

 1. ייעול השימוש במים - במוקד זה מפותחות גישות וממשקי השקיה ודישון, המתאימים לאיכות המים ולמגבלת הכמות (בסקאלה יומית ועונתית). לדוגמה, ניסוח פרוטוקול השקיה חלקית בלילה לייעול הדחת המלחים; השפעת ההשקיה בטפטוף טמון על מלון חורפי ואביבי; אופטימיזציה של המרווח בין הטפטפות, ספיקתן והגידול.
 2. בחינת התגובה של גידולים לעקות סביבתיות - חקר ההשפעה של עקות יובש ומליחות, אקלים, וכן רמות שונות של יסודות הזנה על יבול ואיכות של גידולים המצויים בסל המקומי. תחום מחקר זה מאפשר הבנה מקיפה לגבי אפשרויות הגידול תחת תנאים נתונים של כמות מים ואיכותם, ובהמשך, ניתוח אגרו-כלכלי מקיף לגבי רווחיות גידולים בתנאי סביבה שונים.

קבוצה

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  2
  שנים
  הנחיות לביצוע בדיקות קרקע 2019/20
  ירקות, קרקע ומים
 • לפני
  2
  שנים
  בחינת סוגי דשנים להפחתת שחור פיטם בפלפל אביב, תחנת יאיר 2018
  ירקות, קרקע ומים

  בחינת סוגי דשנים להפחתת שחור פיטם בפלפל אביב
  עודד פרידמן, דוד סילברמן, עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, שבתאי כהן, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, קטרינה צעירי, דנית פרקר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עמית זייגרמן - דשנים וחומרים כימיים
  כתובת המחבר: odedf@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  תופעת שחור הפיטם ידועה ונבדקה כבר שנים רבות בגידולים רבים כמו עגבנייה פלפל חסה ועוד. התופעה מתבטאת בהתמוטטות הרקמה ובריקבון באזור הפיטם של הפרי הצעיר או העלווה ועלולה במקרים קיצוניים לגרום לנזק כלכלי ליבול. פלפל אביבי בערבה נשתל במרכז החורף בטמפ' נמוכות, יום קצר ומועט קרינה, וגדל עם עליית הטמפרטורה לקטיף באביב (מאי-יוני). בתקופת התפתחות הפרי הצעיר עלול הגידול להיות חשוף לתנאי עקה רגעית עקב עליית טמפרטורה קיצונית בימי החורף עתירי הקרינה בערבה. ידוע כי קיימת תחרות בין קטיונים כמו אמון וסידן על קליטה בשורש בתקופת האביב, בה הטמפרטורה וההתאדות עולים, קיימים תנאים טובים להיווצרות שחור פיטם. מניסויי עבר אנו יודעים שמשטר השקיה ודישון מתאים, בו הצמח מקבל אספקת מים נאותה ובמקביל לא נוצרת תחרות לקליטת הסידן בפרי עם יסודות הזנה אחרים, מפחית את תופעת שחור הפיטם.
  בניסוי שנערך בעונת 2017/18 בתחנת יאיר נבדקו דשנים בעלי יחסי אמון-חנקה שונים, ובמטרה לבחון באמצעותם לבחון את הפחתת רמת שחור הפיטם בפרי הפלפל.
  שתילי פלפל מהזן רעם נשתלו (10/1/18) בבית צמיחה מכוסה פוליאתילן. טיפולי הדישון שהופעלו כחודש וחצי משתילה ביחסי אמון חנקה הבאים: 35:65, 15:85 ו 70:30.
  קטיף החל בתאריך 25/04/18 ונמשך עד 22/05/18, סה"כ בוצעו חמישה קטיפים. יבול הפלפל בטיפולים השונים נע בין 4.8 ל 5.3 ק"ג למ"ר, כאשר משקל פרי ממוצע היה 265 גרם. לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי היבול בין הטיפולים כמו גם בשיעור השחור פיטם בפירות וביבול הכללי.
  יכול להיות שבתנאי הערבה ברמות גבוהות של סידן במי הקו (200 מ"ג/ל' ויותר), ולמרות תנאי חום, איכות המים הירודה (מליחות מעל 2.5) ורמות יומיות גבוהות של אמון בטיפול ה"אמון" (כ-500 גרם ליום ואף יותר) אין צורך בדשנים עם יחסי חנקה-אמון גבוהים, כל עוד מקפידים על משטרי השקיה ודישון נכונים. ניתן לראות כאשר הצמח מקבל השקיה והזנה נכונים/מספקים אין כנראה השפעה של צורת החנקן על תופעת שחור הפיטם.

  Study the effect of various fertilizers for reducing blossom end rot in spring pepper
  Oded Fridman, David Silverman, Adi Suisa – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Shabtai Cohen, Avi Oshrovitz, Moti Oshrovitz, Rami Golan, Svetlana Gogio, Katarina Tzairi, Danit Parker – Central & Northern Arava Tamar R&D
  Amit Zaigerman - Fertilizers and Chemicals Ltd.( ICL)
  Writer address: odedf@shaham.moag.gov.il

 • לפני
  3
  שנים
  השפעת עומס היבול בדקל התמר על תנועת המים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה
  מטעים, קרקע ומים

  השפעת עומס היבול בדקל התמר על תנועת המים
  ברצף קרקע צמח אטמוספירה

  אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  נפתלי לזרוביץ' - המחלקה לחקלאות באזורים צחיחים, קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  כתובת המחבר: effi@arava.co.il
  תקציר
  מתחילת שנות ה-90 חלה עלייה מתמדת בהיקף השטחים של מטעי התמרים, בעוד כי ההיצע למים ‏להשקית תמרים בערבה עולה בקצב איטי יותר. המחקר הנוכחי מתרכז בקשר בין זרימת המים ליבול בדקל התמר, כשההנחה היא ששינוי במבלע סוכרים חזק כמו הפרי, ישפיע על מידת הייצור הפוטוסינטתטי בעלים ומכאן על צריכת המים של עץ התמר. על מנת להגיע למשטר השקיה יעיל, המביא לפרי איכותי ביותר מחד, ושאיננו בזבזני ומונע גידול בהיקף הנטיעות (בשל מגבלת מכסות המים) מאידך, יש להבין טוב יותר את אופי השימוש של דקל התמר במי ההשקיה כחלק ממערכת של קרקע-צמח-אטמוספירה. מטרת המחקר היא לבחון את הקשרים בין עומס היבול לבין צריכת המים של העץ בשלבים שונים במהלך עונת הגידול של התמר; ובין השימוש במים, השימוש במוטמעים והפעילות הפוטוסינטתית של העץ.
  הניסוי נערך בעונת 2015/16. 12 עצי תמר בני שבע שנים מהזן מג'הול הממוקמים בתחנת יאיר בחצבה חולקו לשני טיפולי עומס יבול (0 ו- 100 אחוזי פרי). בכדי לאפיין את מצב המים בעץ ובסביבתו, מתחילת חודש אפריל נמדדו בצורה רציפה פרמטרים שונים בקרקע, בגזע ובאוויר ונאספו נתונים תקופתיים לגבי גודל הפרי, רמת הסוכר בו ואיכותו וכן מדידות פוטוסינתזה בעלים. נמצא כי עצי תמר בעומס יבול גבוה מטמיעים יותר פד"ח, צומחים לאט יותר וצורכים יותר מים מאשר עצים בעומס יבול בינוני ונמוך. בתקופת צבירת הסוכר הבדלים אלו גדלים. עצים בעלי עומס יבול רב מאופיינים בקצבי צימוח וגטטיבי איטי יותר בתקופה הנ"ל, בהשוואה לעצים בעלי עומס יבול נמוך. השפעת עומסי היבול על שימוש במים וחילופי גזים המשיכה גם לאחר הגדיד, והתבטאה בקצבים גבוהים העצים שהיו עמוסים בפירות, בהשוואה לעצים ללא פי, כנראה לצורך מילוי של אוגרי פחמימות ומים בעץ יש צורך לבסס את הממצאים על ידי ניסויי ההמשך המתוכננים בעונה 2- 3, על מנת לראות המשך המגמה בעצים מבחינת צריכת מים ומאזני פחמן.

  הבעת תודה
  תודה לקרן המדען הראשי של משרד החקלאות על מימון תוכנית מספר 23-03-0001.
  אנו מודים לשולחן תמר במועצת הצמחים על תמיכתו במימון הניסוי.
  תודה לטוביה סטרייקר ויניב בן פלאי מתחנת יאיר, על העזרה והתמיכה הטכנית, ליובל שני מאונ' בן גוריון על העזרה בתחזוקת אוגרי הנתונים.
  תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Crop load effects on SPAC water fluxes of date palms
  Effi Tripler, Soil and Water, Central and Northern Arava R&D-Tamar. Sapir, M.P. Arava 86825. Email: effi@arava.co.il.
  Naftali Lazarovitch, Wyler Department of Dryland Agriculture, French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of Dryland, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer Campus, 84990. Email: lazarovi@bgu.ac.il.

עוד...