קרקע ומים

קרקע ומים

מקורות המים בערבה התיכונה מוגבלים, וכמו-כן, ריכוז המלחים שבהם גבוה. בנוסף, מכסות הקרקע לגידול מצומצמות ולכן קיים צורך בפיתוח שיטות השקיה ודישון בהן יושגו יבולי שיא מחד, ומאידך, יצומצמו כמויות המים להשקיה. הצפי לירידה הדרגתית במליחות מי ההשקיה מחייב בחינה מקיפה של איכות המים האופטימלית לגידולים נפוצים באיזור, על מנת להשיא את הרווח.
התחום מתמקד בשני נושאי מחקר עיקריים:

 1. ייעול השימוש במים - במוקד זה מפותחות גישות וממשקי השקיה ודישון, המתאימים לאיכות המים ולמגבלת הכמות (בסקאלה יומית ועונתית). לדוגמה, ניסוח פרוטוקול השקיה חלקית בלילה לייעול הדחת המלחים; השפעת ההשקיה בטפטוף טמון על מלון חורפי ואביבי; אופטימיזציה של המרווח בין הטפטפות, ספיקתן והגידול.
 2. בחינת התגובה של גידולים לעקות סביבתיות - חקר ההשפעה של עקות יובש ומליחות, אקלים, וכן רמות שונות של יסודות הזנה על יבול ואיכות של גידולים המצויים בסל המקומי. תחום מחקר זה מאפשר הבנה מקיפה לגבי אפשרויות הגידול תחת תנאים נתונים של כמות מים ואיכותם, ובהמשך, ניתוח אגרו-כלכלי מקיף לגבי רווחיות גידולים בתנאי סביבה שונים.

קבוצה

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  2
  חודשים
  בחינת דישון מופחת בפלפל בבית רשת 2019-20
  ירקות, קרקע ומים

  בחינת דישון מופחת בפלפל בבית רשת
  עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחבר: odedf@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  חנקן הינו היסוד הרביעי בשכיחותו בצמח אחרי פחמן, חמצן ומימן רוב החנקן נקלט לצמח בצורת יון החנקה (NO3-) וחלקו הקטן כאמון (NH4+). ישנם מספר גורמים המשפיעים על זמינות החנקן בקרקע לצמח: שיעור הרטיבות, מליחות תמיסת הקרקע, אקטיביות החנקה והטמפרטורה. זמינות החנקן בקרקע נדרשת בהתאמה לשלב הפיסיולוגי של הצמח.
  מטרת הניסוי לבחון מחדש את רמת הדישון בגידול פלפל בערבה על מנת לדייק את פרוטוקול הגידול ולמנוע דישון יתר. פלפל מזן קנון (7158, זרעים גדרה) נשתל (10/8/19) בתחנת יאיר בבית רשת 25 מש תחת רשת 40% צל שהוסרה 40 ימים משתילה. הניסוי כלל שני טיפולי דישון מופחת לעומת דישון מלא בטיפול ביקורת והוצב בבלוקים באקראי בארבע חזרות.
  בניסוי המדווח לא נמצאו הבדלים ביבול הפירות בין טיפולי הדישון. אנו מניחים שרמות הדישון בטיפול הביקורת היו גבוהות יתר על המידה ולכן לא נצפה מחסור בטיפולים בהם מנת הדשן הייתה חצי מהביקורת.

  Evaluation of reduced fertilization in net-house peppers.
  Oded Fridman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Rivka Offenbach, Avi Oshrovitz, Moti Oshrovitz, Svetlana Gogio, Katarina Tzairi - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Writer address: odedf@shaham.moag.gov.il

 • לפני
  2
  שנים
  שיפור ממשק ההדשיה בעזרת ניטור רציף המשולב עם מידול של בית השורשים
  קרקע ומים

  שיפור ממשק ההדשיה בעזרת ניטור רציף המשולב עם מידול של בית השורשים
  פרופ' נפתלי לזרוביץ
  המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  הרצאה ביום עיון שרש דבר
  במסגרת יום פתוח מו"פ ערבה
  מרכז ויידור, תחנת יאיר 23/2/2022

 • לפני
  2
  שנים
  שורשים, למה זה חשוב ?
  קרקע ומים

  שורשים, למה זה חשוב?
  שמעון רחמילביץ'
  הרצאה ביום עיון שרש דבר
  במסגרת יום פתוח מו"פ ערבה
  מרכז ויידור, תחנת יאיר 23/2/2022

עוד...