אודות

אודות

מחקר ופיתוח (מו"פ) ערבה תיכונה וצפונית
מחקר ופיתוח בערבה הוקם בשנת 1986,במסגרת מו"פ נגב ערבה, במטרה לשרת את צרכי הפיתוח של ההתיישבות באזורים מועדפים לאורך גבולות ישראל בנגב ובערבה.
במשך 11 שנים מומנה הפעילות ע"י הסוכנות היהודית. החל משנת 1997 ממומנת הפעילות ע"י קרן קיימת לישראל.
גופים נוספים המסייעים במימון הפעילות: משרד החקלאות, מועצת הצמחים, יק"א ותורמים.

המו"פ מופעל ע"י הנהלה המורכבת מנציגי קק"ל, המועצות האזוריות ערבה תיכונה ותמר, מינהל המחקר החקלאי, שה"מ, מועצת הצמחים, ראשי ועדות חקלאיות ורכזי ענפים. תפקידה לקבוע את היעדים המרכזיים ומסגרת התקציב השנתי לפעילות המו"פ.
הפעילות השוטפת מנוהלת ע"י מנהל מו"פ אדמניסטרטיבי, לצידו מנהל מדעי הממונה ע"י מינהל המחקר החקלאי, ומשימותיו עידוד חוקרים מחוץ למסגרת המו"פ להשתתף בפעילויות וליזום מחקרים לקידום החקלאות והחקלאים באזור.
שבעה מרכזי תחומים במו"פ: ירקות, פרחים, הגנת-הצומח, מטעים, קרקע ומים, חקלאות מים, איכות ומו"פ מדעי. כל רכז תחום עומד בראש ועדה מקצועית המורכבת ממגדלים, מדריכים וחוקרים המתכנסים ומגבשים את הנושאים המרכזיים לפי סדרי עדיפות הדורשים פתרון.

הפעילות מתבצעת בתחנות הניסיונות ובמשקי חקלאים. המידע הנצבר מועבר למגדלים בהדרכה שוטפת, בכנסי סיכום עונה, דרך לוח מודעות האינטרנט האזורי ובפרסומים המופצים למגדלים. כמו-כן נערכים ימים פתוחים, הרצאות וסיורים בנושאים שונים.

ערבה תיכונה וצפונית - נתונים כלליים
אזור הערבה משתרע לאורך 180 ק"מ מים-המלח בצפון ועד לעיר אילת.
רוחב האזור משתנה: 3-10 ק"מ בין הרי רמת נגב במערב והרי אדום במזרח.
פעילות המו"פ מתקיימת בתחומי המועצה האזורית תמר עם שלושה מושבים: נאות-הכיכר, עין-תמר וחווה חקלאית- עין חצבה, ובמועצה אזורית ערבה תיכונה עם חמישה מושבים: עידן, חצבה, עין-יהב, צופר ופארן ושני ישובים קהילתיים: מרכז ספיר וצוקים.

תוצרת הערבה מהווה כ – 60% מייצוא הירקות הטריים וכ – 10% מייצוא פרחי הקטיף מישראל

הנהלת המו"פ

שותפים