ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

 

בתום כל עונת גידול אנו עורכים כנס ובו מציגים נתונים על העונה, ומסקנות מרכזיות מהניסויים. אתם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו:

הנהלה

ד"ר שמעון פיבוניה

חוקר, רכז תחום

קבוצה

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול וחוקרת

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  2
  שבועות
  אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2020-21
  ירקות

  ניסוי אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2020/21

  עדי סויסה, דיויד סילברמן - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  מילי זנבר, יורם צביאלי, שמעון פיבוניה, מוטי אושרוביץ, תמיר אורן, סבטלנה גוגיו, שירי רותם, דנית פרקר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  מגדלים בערבה כ- 1,300 דונם חצילים, וחלקם משווק לייצוא. בעונה הנוכחית ירד משמעותית היקף הגידול בעיקר עקב בעיות איכות רבות. לבעיות אלו בהן נתקלים המגדלים אין פתרון כרגע. ניסוי זה בא להשוות את שיטות הגידול השונות של חציל ולבחון באיזו מידה משפיעות שיטות הגידול וטיפולים שונים על איכות הפרי ביום הקטיף ולאחר ההשהיה.
  הפירות נבחנו ביום הקטיף ומוינו לפי המדדים המקובלים ליצוא. נלקחו דגימות פרי להשהיה על מנת לדמות משלוח ימי והפירות נבדקו גם לאחר מכן על מנת לבחון את השפעת הטיפולים על חיי המדף של הפירות.
  מתוצאות הניסוי עולה כי הזן 603 מסתמן כזן איכותי היודע לשמור על הצבע במהלך עונת הגידול ובקטיפים האחרונים בפרט. טיפול ההרכבה מסתמן כטיפול המעלה את היבול אך גורם לירידה באחוז הפירות השחורים. ייתכן שעומס הפירות על הצמח מביא למצב בו הצמח לא מצליח לשמור על צבע הפרי בצורה מיטבית. שתילה של הזן 206 בהדליית קורדונים במרווח שתילה של 40 ס"מ מסתמנת כטיפול שאינו מטיב עם הגידול. הדליה הולנדית בזן 603 בקטיפים האחרונים הביאה לעליה בשיעור הפירות השחורים מסך היבול כללי. לא נמצאה השפעה של הטיפולים על מדדי איכות הפרי.

  תודות
  תודתנו נתונה לחברת הזרעים גדול אגרו על תרומת השתילים לניסוי. תודה לאגף הירקות בשה"מ, למועצת הצמחים על השתתפותן במימון המחקר מספר 870-1044-24. תודה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Agrotechnics experiment in eggplant, Yair Station 2020/21
  Adi Suisa, David Silverman – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Mili Zanbar, Yoram Zvieli, Shimon Pivonia, Moti Oshrovitz, Tamir Oren, Svetlana Gogio, Shiri Rotem, Danit Parker - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Address of the author: adisuisa@shaham.moag.gov.il

 • לפני
  4
  שבועות
  פלפל ליצוא – לקראת עונת הגידול 2022/23
  ירקות
 • לפני
  3
  חודשים
  שחור פיטם, האם בלתי נמנע ?
  ירקות

  שחור פיטם בעגבניות ופלפל - האם התופעה בלתי נמנעת ?
  יורם צביאלי – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה – שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  תופעת שחור הפיטם (שח"פ) הינה תופעה פיסיולוגית הנפוצה במספר גידולים והנגרמת ככל הידוע עקב מצב עקה של הפרי, לעיתים, גם ללא סימני עקה נראית לעין של הצמח הכולל. פירות עגבניות ופלפל מאורכים, נראים רגישים יותר לתופעה יחסית לטיפוסים אחרים.
  במצב זה מתחילה תמותת תאים בצד הרחוק של הפרי ממקור המים, זאת אומרת בצד הפיטם. שח"פ מתגלה לעין בשלבי גידול מאוחרים יחסית של הפרי, אך ידוע כי הפגיעה נגרמת כבר בשלבי הגידול המוקדמים, בשבועות ראשונים אחרי חנטה. פירות ירוקים צעירים רגישים יותר מאשר פירות בשלים. פירות בשלבי גידול התחלתיים מהווים מבלע חזק יותר של חומרי מזון לתאים. במצב של אספקת מים לקויה בזמן עקה, יפגעו פירות אלו יותר מאשר הפירות המבוגרים. מחקרים רבים נערכו בארץ ובעולם בפלפל ועגבניות לבירור שורשי התופעה.

  להלן פירוט מספר סיבות אפשריות לשח"פ ובהתאם, הדרכים למניעת התופעה.

עוד...