ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

 

בתום כל עונת גידול אנו עורכים כנס ובו מציגים נתונים על העונה, ומסקנות מרכזיות מהניסויים. אתם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו:

הנהלה

שמעון פיבוניה

חוקר, רכז תחום

קבוצה

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול וחוקרת

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  2
  חודשים
  המלצות השקיה ודישון לאבטיח ומלון במבנים בערבה 2023-2024
  ירקות, קרקע ומים
 • לפני
  2
  חודשים
  השפעת יחסי חנקה אמון על חיי מדף, איכות ויבול של בזיל סתווי ליצוא בגידול במים מליחים, תחנת זוהר כיכר סדום 2023
  ירקות

  השפעת יחסי חנקה-אמון על חיי מדף, איכות ויבול של בזיל סתווי ליצוא בגידול במים מליחים
  תחנת זוהר, 2023
  מעין פלוס קטרון, שלומי וקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  ערן ויין - עין תמר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il
  תקציר
  בזיל ליצוא גדל בהצלחה רבה בשטחים מסחריים כבר הרבה מאד שנים באזור כיכר סדום. עד כה לא נחקרה בצורה מלאה השפעת הדישון על היבול והאיכות. בשנים האחרונות חלה החמרה בדרישות האיכות וחיי המדף והתקבלו תלונות על איכות הבזיל, במיוחד בעונות המעבר. במקביל, ובמיוחד לאחרונה, חלה עליה במחירי הדשנים, דבר שמחייב בדיקה מחודשת של המלצות הדישון על מנת לשפר את רווחיות הגידול.
  מתוך המחקרים שבוצעו בעבר במצעים מנותקים, בהשקיה עם מים לא מליחים באזורים אחרים, גובשו המלצות דישון על בסיס 70-90% חנקה (היתר אמון) כדי להבטיח יבול גבוה ואיכותי. שימוש בדשן עם רמה גבוהה של אמון סבל בעיקר מבעיות של בוטריטיס ונזקי צינה. אמנם, כאשר היו בעיות איכות בסתיו (השחמה וריקבון) שלא נגרמו ע"י גורמי מחלה, נתנה המלצה להקפיד על רמה גבוהה של חנקה כדי לצמצם את התופעה.
  בעקבות העלייה במחיר הדשן החנקתי, רוב המגדלים החלו להרכיב בעצמם דשנים ולדשן באוריאה.
  המחקר הנוכחי בא לבחון ולכמת את ההשפעה של אחוז החנקה (את היחס בין חנקה: אמון) ומקור החנקן על היבול ואיכות הבזיל בעונת הסתיו הבעייתית באזור כיכר סדום בקרקע חולית עם מים מליחים. שתילי בזיל מהזנים אלי, קאירה ורחוב נשתלו (27/8/23) בתחנת זוהר. הניסוי נערך במנהרה עבירה מכוסה ברשת 50 מש נגד חרקים ומעליה רשת צל שחורה (30%). ב- 15/10/2023 הוסרה רשת הצל. כשבוע לאחר שתילה וקליטה טובה של הצמחים, פוצל השטח לארבעה טיפולי דשן: גופר 525, ערבה 737, אורה 737 ומור 426 בנוסף נבחן ביוסטימולנט שהוסף לחלקה של 4 מטר בטיפול הדישון של ערבה 737. ריכוז החנקן ומנת המים היו אחידים בכל הטיפולים. סה"כ ניתנו בניסוי 32 יחידות חנקן (32 ק"ג לדונם) ו-400 קוב מים לדונם.
  קטיף החל 23 ימים משתילה. נערכו 6 קטיפים במועדים: 19/09, 30/09, 14/10, 24/10, 04/11 ו 18/11. נבדקו פרמטרים של יבול, איכות וחיי מדף.
  למרות ההבדלים באיכות לאחר חיי מדף בין קציר לקציר, לא נמצאה הדירות בתוצאות איכות הבזיל בסוגי הדשן. יתרה מכך, כאשר היו תנאים לאיכות לא טובה, לא תרמו טיפולי הדישון לשמירת האיכות.
  לסיכום שלוש עונות ניסויים בהם נבחנה האפשרות למניעת בעיות ושיפור איכות המוצר וחיי מדף ע"י סוג הדשן החנקתי, הגענו למסקנה שהדשן אינו הגורם העיקרי וברוב המקרים הוא לא הגורם שיכול לשפר או למנוע בעיות איכות. שאר הגורמים: שינוים אקלימים, רגישות הזן (גנטיקה), עודף צל, איחור בקציר (פריחה), טיפולים לאחר קציר, יכולים להסביר טוב יותר את חוסר העקביות של פגעים כמו השחמה, נשירת עלים ואף ריקבון.
  אנו ממליצים להמשיך את המחקר בנושא התייעלות הדישון ואת ההשפעה האיכות לאחר חיי מדף בריכוז הדשן החנקתי וגם ביחסי חנקן-אשלגן.

  Effect of nitrate-ammonium ratios on shelf-life, quality and yield of autumn basil for export ZOHAR Experimental Station, Sodom Valley, North Arava region 2023
  Maayan Plaves Kitron - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Eran Vain – Ein Tamar
  Writer address: maayank@arava.co.il

 • לפני
  2
  חודשים
  סיפורים על השקיה בטפטוף
  ירקות, קרקע ומים

  מתוך ספרו של אמנון נבון "הרומן שלי עם המדבר" 2024, בהוצאת המחבר.

עוד...