ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

 

בתום כל עונת גידול אנו עורכים כנס ובו מציגים נתונים על העונה, ומסקנות מרכזיות מהניסויים. אתם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו:

הנהלה

קבוצה

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול וחוקרת

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  2
  ימים
  פלפל אביב בכיכר סדום 2019
  ירקות

  מבחן זנים ומועדי שתילה - פלפל אביבי בכיכר סדום, 2019
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, מילי זנבר, דודי קדוש, שלומי ווקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: rivka@arava.co.il
  תקציר
  גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים באזור הערבה תיכונה בכלל, ובכיכר סדום בפרט. עונת הגידול העיקרית מתחילה בשתילות סוף יולי ותחילת אוגוסט בערבה המרכזית, ומסתיימת בשתילת אמצע ספטמבר בכיכר סדום. בחודשי האביב הפלפל משתילות הסתיו אינו באיכות הטובה ביותר, אך בפלפל משתילות אביביות בכיכר סדום טמון פוטנציאל שיווקי רב בחודשים הללו (אפריל, מאי ויוני).
  הניסוי נערך בתחנת זוהר בכיכר סדום (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). צמחי פלפל נשתלו בקרקע חולית מקומית תחת כיסוי פלסטיק בשתי מנהרות עבירות "1 ברוחב 6.4 מטרים. במועד השתילה 31/12/18 נשתל במנהרה זן אחד: הזן רעם. ב- 15/2/19 דוללו חנטים במפרקים 0, 1 ו-2. בתחילת אפריל דולל מחצי חלקה פרי מעוות. במועד השתילה 11/1/19 נשתלו במנהרה שלושה זנים בארבע חזרות. לא דוללו חנטים במפרקים כבמנהרה הראשונה, אך ב- 22/3/19 בוצע דילול פירות מעוותים ונספרו הפירות שדוללו בכל חלקה. ב-22/4/19 נפרסה על יריעת הפלסטיק רשת שחורה - 40% צל. קטיף הפרי החל בתאריך 29/4/19 ונמשך עד 9/6/19; סה"כ בוצעו 7 קטיפים.
  יבול הזנים הסתכם ב-5.9-5.3 וב-4.1-2.9 ק"ג למ"ר יבול כללי ויבול סוג א', בהתאמה. הזנים 10088 ו- 142 השיגו יבול כללי גבוה, אך לא נבדלו בצורה מובהקת מהזן רעם, המקובל יותר אצל החקלאים לשתילה לקטיף האביבי. כל הזנים במבחן הצטיינו בפרי גדול. הזן רעם היה הזן היחיד שגילה רגישות לשחור הפיטם, אך משקל הפרי שהופחת בשל פגם זה לא היה משמעותי. לזן 10088 רגישות רבה יותר לחטטי חום, בהשוואה לזנים אחרים, אך לא ברמה משמעותית.
  עונת (2018/19) התאפיינה בטמפרטורות נמוכות מהממוצע הרב-שנתי, במיוחד בחודשים מרס ואפריל. שינויים קיצוניים במזג האוויר מעונה לעונה משנים את ההתנהגות הצמחים בגידול האביבי ומחייבים את המגדל להגיב ולשנות פעולות אגרוטכניות בהתאם להתפתחות הצמחים. השנה, על רקע מזג האוויר הקריר מהרגיל, השתילה המוקדמת (31/12/18) לא העידה על יתרון כלשהו, נהפוך הוא.
  במבחן השנה הייתה איכותו של הזן המקובל באזור, הזן רעם, נמוכה מאוד, ולעומתו הזנים 10088 ו-142 לא גילו רגישות לשחור הפיטם והיו בעלי מוצקות טובה מאוד. מוצע לבדוק זנים אלו שוב בשנה הבאה ובהיקף חצי מסחרי אצל מגדלים.

 • לפני
  2
  ימים
  תכשירים להדברת פגעים באבטיח
  ירקות, הגנת הצומח

  רשימת מעודכנת (אפריל 2020) של תכשירים להדברת פגעים באבטיח

 • לפני
  3
  חודשים
  ,עדכון ינואר 2020 רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל
  ירקות, הגנת הצומח

  רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל
  ערכו:
  סבטלנה דוברינין רפרנט הגנת הצומח בפלפל, תמר אלון מדריכת הגנת הצומח
  נטע מור ממ"ר הגנת הצומח בירקות
  דוד סילברמן ממ"ר גידול ירקות ותבלינים בבתי צמיחה ורפרנט פלפל

עוד...