ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

קבוצה

נועה סגל

עבודה עברית

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  שבוע
  1
  המלצות הגנת הצומח בקישואים – ערבה 2017
  הגנת הצומח, ירקות

  המלצות הגנת הצומח בקישואים - ערבה וכיכר סדום 2017/18
  סבטלנה דוברינין - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  מזיקים
  אקריות, כנימות עלה, כנימת עש טבק, זחלי עש לילה, זבוב הדלועים דאקוס דקוס
  מחלות
  קמחון, מחלות לחות - קישיונה גדולה ובוטריטיס

 • לפני
  שבוע
  1
  המלצות גידול קישוא בערבה 2017
  ירקות

  המלצות גידול קישואים בערבה וכיכר סדום 2017/18
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה, נביל עומרי, סבטלנה דוברינין, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  מבוא
  גידול קישואים בערבה מקובל בעונת הסתיו המאוחר ו\או לקראת האביב. קישוא מתאים לשילוב כדו-גידול אחרי מלון סתיו ו\או לפני מלון אביב מאוחר, בשטח פתוח, במנהרות עבירות ובחממות. המגבלות העיקריות של הגידול הן רגישות רבה לווירוסים והצורך בכוח אדם רב בקטיפים תכופים ורצופים.

 • לפני
  2
  שבועות
  גידול עגבניות בתי צמיחה סתיו חורף 2017
  ירקות

  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ
  שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מועצת הצמחים
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ
  לגידול בבתי צמיחה מתאימים זנים בלתי מסיימים המעוצבים בד"כ לענף מרכזי אחד, עגבניות צ'רי,
  ולעתים גם צמחים מורכבים של עגבניות גדולות מעוצבים לשני ענפים. הזנים הנפוצים הם תוצרי פעילות
  טיפוח של חוקרים במכוני מחקר, של חברות זרעים מקומיות ושל חברות זרעים זרות. בפעילות זו הושם
  דגש על הדרישות ליבול גבוה, לאיכות פרי טובה ולחיי מדף ארוכים.
  בשנים האחרונות התרחבו הייצור והשיווק של עגבניות באשכולות, והן מהוות עתה כ- 80%-70% מהיקף
  הגידול. מוצר זה משמש כסמל לטריות התוצרת, והשדרה הירוקה והרעננה מעידה על זמן קצר שחלף בין
  הקטיף לשיווק. אשכול עגבניות טוב מכיל בתפרחת פירות אחידים בגודלם, בצורתם ובצבעם ובעלי מראה
  רענן. בנוסף לזאת, על האשכול להצטיין בהיעדר נשירה של פירות מהאשכול בזמן המשלוח וההובלה.
  הפירות של כל זני העגבניות גדלים בתפרחת, אך אלה המתאימים לקטיף באשכול הם בעלי ציר מרכזי,
  אשר אליו מחוברים הפירות משני הצדדים באופן סימטרי.
  תפרחת טובה ומוצקה, האחידה בגודלה, בצורתה ובצבעה, תתקבל בזנים שהתפרחות בהם מסוגלות לפרוח
  ולחנוט באופן מלא במשך זמן קצר יחסית בין פתיחת הפרח הראשון לפתיחת הפרח האחרון בתפרחת.
  לקבלת אשכול כזה יש לעצבו ל- 6-4 פירות, בהתאם לזן ולחודשי השנה.
  מערכת ההדרכה, בשיתוף המו"פים, מבצעת ניסיונות רבים לאפיון התכונות של הזנים הנבחנים
  ולהתאמתם לאזורי הגידול.
  בדפון זה מובאות רשימות הזנים המומלצים לשתילות )לפי שם או קוד מספרי(, העמידים או הסבילים
  למחלות קרקע או לפגעים אחרים, והתכונות האופייניות לכל זן.
  הזנים המוגדרים כניסיוניים מיועדים לבחינה בקנה מידה קטן )

  לתשומת לב מגדלי העגבניות בערבה
  פרק ההשקיה בדפון זה אינו מתאים לערבה
  להמלצות יש לפנות למדריכי הגידול

עוד...