ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

קבוצה

נועה סגל

עבודה עברית

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  5
  ימים
  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה 2017/18
  ירקות

  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה
  עדי סויסה, דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שבתאי כהן, רבקה אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

 • לפני
  5
  ימים
  ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר 2017
  ירקות

  ניסוי זני פלפל אביבי, תחנת יאיר 2017
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, אורן בר לבן, יניב בן פלאי, שבתאי כהן, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת הכותב: yzvieli@arava.co.il

  תקציר
  עונת גידול הפלפל הסתווי בערבה מסתיימת בקטיפי אפריל מאי. בעת זו רובו ככולו של הפרי מופנה לשוק המקומי. עם עליית הטמפרטורה, הזדקנות שטחי הגידול מהשתילות הסתוויות ועלייה בבעיות הגנת הצומח יורדת איכות הפרי המשווק מהשטחים הוותיקים. לאור הביקוש לפרי באיכות טובה בחודשים אפריל מאי לשוק המקומי נוצר צורך בבחינת זני פלפל בשתילות חורפיות שיניבו פרי בעונה האביבית ותחילת הקיץ. על מנת ללמוד את הבעיות הקיימות בגידול פלפל לעונה זו ולהכיר את פוטנציאל הזנים בגידול הועמד בתחנת יאיר בעונת חורף 2016/17 ניסוי זנים. נבחנו שישה זנים שנשתלו (10/1/2017) בבית צמיחה ובמנהרה עבירה. קטיף החל ב 19/4/17 ונמשך עד 11/6/17. הפרי הקטוף מוין לפי המדדים המקובלים בשיווק פלפל ליצוא באזור.
  איכות הפרי הירודה בקטיפי יוני לא הצדיקה את המשך הקטיף. היבול הכללי שהתקבל בזנים בבית הצמיחה עד סוף מאי נע בין 6.4-7.2 ק"ג למ"ר. יבול סוג א' בין 3.0-3.8 ק"ג למ"ר. הזן ראלמפגו בלט בבכירותו. יבול הזנים במנהרה עד לסוף מאי היה נמוך מיבול בית הצמיחה ועמד על 2.9-5.0 ק"ג למ"ר יבול כללי ו 0.8-1.6 ק"ג למ"ר יבול מובחר. הפגם העיקרי שתועד במיון הפרי היה עיוותים. שחור פיטם הופיע בכל הזנים כאשר שיעורו בניסוי במנהרה העבירה היה גבוה מזה בבית הצמיחה, כנראה בגלל עומס החום והעדר איוורור מספק במנהרה.
  ממהלך הניסוי ותוצאותיו ניתן ללמוד על הבעיות העיקריות העומדות בפני הגידול בעונה זו בכלל ובמנהרה עבירה בפרט. להערכתנו, ניתן היה להעלות את אחוז הפרי המובחר ע"י הסרה קפדנית יותר של הפרי המעוות בעתו וכן, שיפור האוורור, הצללה ומשטר ההשקיה למניעת שחור פיטם במעבר מחודשי החורף לאביב. מוצע לחזור ולבחון שוב זני פלפל לעונה זו תוך שיפור האגרוטכניקה כמפורט להלן.

  Spring Pepper varieties trial, Yair Experimental Station 2017
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Oren Barlavan, Yaniv Ben Pili, Shabtai Cohen, Rami Golan, Svetlana Gogio, Avi Oshrovitz, Asaf Bukish - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Adi Suisa, David Silverman - Ministry of Agriculture and Rural Development
  Author Writer: Yzvieli@arava.co.il

 • לפני
  2
  שבועות
  תכשירי הדברה לחצילים לשוק המקומי וליצוא – עדכון נובמבר 2017
  ירקות, הגנת הצומח

  הדברת פגעים בחצילים
  נטע מור, סבטלנה דוברינין, תמר אלון

עוד...