ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

 

בתום כל עונת גידול אנו עורכים כנס ובו מציגים נתונים על העונה, ומסקנות מרכזיות מהניסויים. אתם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו:

הנהלה

קבוצה

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול וחוקרת

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  3
  שבועות
  גידול מלון כתום באביב המוקדם בערבה
  ירקות

  גידול מלון כתום באביב המוקדם בערבה
  שמעון פיבוניה, אבי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, רבקה אופנבך, יורם צביאלי – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il
  תקציר
  מלון הוא מהגידולים המרכזיים בערבה והיקפו כ- 3,000 דונם. בעונת האביב המוקדם מקובל כיום לשתול בערבה המרכזית מלון זן רענן מטיפוס גליה שציפתו ירוקה והוא מתאים מאוד לעונה זו. השתילה היא מאמצע נובמבר ועד לסוף דצמבר והגידול בהדליה במנהרות עבירות. בגלל בעיות התאמת כנה רוכב וחוסר כדאיות כלכלית לא מגדלים את הרענן כשתיל מורכב. בעונה זו יש שתי בעיות עיקריות המונעות גידול זנים אחרים, חנטה באמצעות דבורים בחורף והתמוטטות ציפת הפרי. בעבודה זו שנערכה בתחנת יאיר בעונות 2017/18 ו 2018/19 נבחנה ההיתכנות לגידול שני זני מלון עם ציפה כתומה, הדסון ופרלינה, בגידול שרוע של צמח מורכב במנהרה עבירה בעונת האביב המוקדם. חנטת גל הפרי הראשון נעשתה עם דבורי בומבוס ונבחנה גם האפשרות לשימוש במווסתי צמיחה לחנטה. החנטה שהתקבלה עם דבורי הבומבוס הייתה תקינה ובהמשך העונה, עם ההתחממות הובאה גם כוורת דבורי דבש. מבחינת היבול נמצא שבשתילה המוקדמת של ה 19/11 היה אחוז ניכר של פרי משני הזנים עם התמוטטות פנימית. ולכן זנים אלו אינם מתאימים לשתילה במועד זה. לעומת זאת בשתילת ה 4/12, רמת ההתמוטטות הפנימית של הפרי הייתה נמוכה והתקבל יבול של 6-8 טון בניסויים השונים. נראה שיש מקום להמשיך ולבחון את היתכנות הגידול של מלון מורכב מזנים אלו בשתילת דצמבר בערבה המרכזית.

 • לפני
  חודש
  1
  המלצות השקיה ודישון פלפל בערבה 2019/20
  ירקות

  המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בבתי רשת ומבנים בערבה
  עודד פרידמן, עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  צבי ונר, יגאל פלש - ועדה חקלאית ערבה תיכונה

  ההמלצות כוללות את
  משטר ההשקיה, מנת ההשקיה היומי
  התייחסות לערכי ET,
  הקשר בין הורדת רשת הצל, צריכת המים ומליחות תמיסת הקרקע
  בקרת השקיה באמצעות טנסיומטרים וחיישני רטיבות
  יסודות הזנה נדרשים
  כיון מערכת הדישון
  סוגי דשן ומינונם לאורך העונה.
  בקרת דישון
  בדיקת משאבים ופטוטרות
  ספירת חנטים

 • לפני
  חודש
  1
  רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוגוסט 2019
  ירקות, הגנת הצומח
עוד...