ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

 

בתום כל עונת גידול אנו עורכים כנס ובו מציגים נתונים על העונה, ומסקנות מרכזיות מהניסויים. אתם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו:

הנהלה

קבוצה

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול וחוקרת

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  3
  שבועות
  התגוננות מפני קרה בבתי צמיחה 2018
  ירקות

  התגוננות מפני קרה בבתי צמיחה
  יצחק אסקירה - רכז פעילות בתי צמיחה מועצת הצמחים
  מרק פרל - ממונה אגרו-מטאורולוגיה, אגף לשימור קרקע, משרד החקלאות
  דוד סילברמן, ממ"ר לגידול ירקות ותבלינים בבתי צמיחה, שה"מ

  אירועי קרה שכיחים במהלך עונת החורף והם מותירים נזקים גדולים. קיימים סוגי קרה שונים בעוצמות שונות, ואף שילוב של סוגי הקרות באירוע אחד. אופן ההתגוננות מפני הקרה מגוון ומתנהל מקבלת ההחלטות בשלב תכנון החממה ואופן העמדתה, דרך ההכנות לקראת עונת הגידול ועד אירוע הקרה עצמו.
  הדפון מכיל מידע והמלצות להתגוננות מפני נזקי קרה

 • לפני
  3
  שבועות
  פיתוח טכנולוגיה לגידול תות שדה, פארן 2016/17
  ירקות

  פיתוח טכנולוגיה לגידול תות שדה, פארן 2016/17
  שבתאי כהן, רבקה אופנבך, עדנה מצרפי, יורם צביאלי, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: sab@inter.net.il
  תקציר
  במסגרת פעילות המו"פ להרחבת סל הגידולים בערבה הועמדו בעונות 2015/16 ו 2016/17 ניסויי גידול תות שדה בחלקת הניסויים של מו"פ ערבה במושב פארן.
  לנושא הטמפרטורה חשיבות רבה בהשפעה על צמחי תות שדה בתקופת השתילה. מושב פארן מהווה נקודת התיישבות המתאימה ביותר לגידול תות שדה בערבה אודות לטמפרטורות הלילה באזור הנמוכה בכ-4 מ"צ לעומת חצבה.
  עונה ראשונה בפארן בעונה 2015/16 הסתימה בהצלחה חקלאית כאשר התקבלו יבולים בזן "שני" של למעלה מ-10 ק"ג למ"ר במהלך כל העונה. בעונה הראשונה נשתל התות בעומד 15.6 צמחים למ"ר.
  דוח זה הוא על העונה השנייה במושב פארן עונת 2016/17 נבחנו הזנים שני, רוקי ו תמיר, מטיפוח ניר דאי, מנהל המחקר החקלאי. הזנים נבחנו בשני תאריכי שתילה 27/9 ו-10/10 כדי לתחום את תאריכי השתילה האפשריים ורמת הביצועים המתקבלת בכל זן בכל תאריך. מספר הצמחים למ"ר עמד על 13 צמחים והצבת הצמחים לאורך השורה 13 צמחים למטר רץ. צמחי התות הושקו במים מותפלים אשר הופקו במתקן שמוקם בחלקה. לתאריך השתילה הראשון (27/9) יש יתרון בהבכרה בזנים "שני" "תמיר" לעומת תאריך השתילה השני אך בסיכומי היבול לסוף עונה הזן "שני" בשתילה הראשונה הניב כ-20% פחות בקטגורית הפרי האיכותי לעומת השתילה במועד השני. נמצא כי בזן תמיר אין כמעט השפעה של תאריך השתילה על היבול האיכותי.
  ניסוי נוסף אשר בוצע בתחנת יאיר בחן את השפעת השליטה על טמפרטורת המצע והשפעתו על ביצועי הגידול, בהנחה כי שיפור הטמפרטורה בבית השורשים קירור מסוים בעונה החמה וחימום המצע בתקופה הקרה עשויים לשפר את המאזן האנרגטי של הצמחים מבחינת יחסי מקור מבלע ולהביא ליבול גבוה יותר על רקע של זנים שונים. הטיפול של חימום אקטיבי של מצע בית השורשים לא הביא לידי תוצאות המצדיקות שימוש בטכנולוגיה זו אך יש להביא בחשבון כי אזור תחנת יאיר אינו מתאים אקלימית לגידול תות שדה עקב הטמפרטורות הגבוהות בתחילת העונה המשפיעות בהמשך על כל ההנבה בהמשך כל העונה.
  לא נמצא הבדל ביבול שהתקבל בגידול המצע פרלייט בהשוואה לקוקוס. בנפחי הפרלייט הנמוכים שנבדקו עלות שרוולי הפרלייט זהה לעלות הקוקוס (10 ליטר נפח מצע למטר רץ).

 • לפני
  3
  שבועות
  ניסוי זני פלפל בבית רשת, משק קלם פארן 2017/18
  ירקות

  ניסוי זני פלפל בבית רשת, משק קלם פארן 2017/18
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, אסף בוקיש - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  יובל קלם - מושב פארן
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: yzvieli@arava.co.il
  תקציר
  מושב פארן הממוקם במרכז הערבה מהווה נישה אקלימית מיוחדת המטיבה עם גידול הפלפל התופס את מרבית השטחים המעובדים של פארן. במטרה לבחון זנים חדשים פרי טיפוח ישראלי ומחו"ל ולהעריך את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי של זנים אלו וזני ביקורת ותיקים בתנאים הקיימים במושב פארן, נערך בעונת 2017/18 ניסוי זנים בבית רשת מסחרי של משק קלם. הניסוי כלל 22 זנים, רובם בעלי עמידויות משופרות בכלל זה ל- TSWV, מתוכם 13 זנים אדומים, 6 צהובים ו- 3 כתומים, של 9 חברות זרעים ב 4 חזרות.
  הניסוי נשתל ב 26/7/17 תחת רשת 25 מש ורשת צל 40%. רשת הצל הוסרה לאחר 41 ימים. הקטיף החל ב 6/11/17 (103 ימים משתילה) והסתיים ב- 26/3/18 (שבוע 13, 140 ימי קטיף). סה"כ נערכו 10 קטיפים. בדומה לשטחי הגידול המסחריים, תקופת הקטיף הייתה קצרה במעט יחסית לעונה קודמת, בהשפעת הטמפרטורה הגבוהה יחסית ששררה במהלך העונה. הפרי מוין במרכז האיכות בתחנת יאיר לפי המדדים לאיכות יצוא. פרי באיכות היצוא הושהה בסימולציה לתנאי יצוא למשך 17 יום בטמפרטורה של 7 מ"צ ו- 96% לחות יחסית ואח"כ 3 ימים בטמפרטורה של 20 מ"צ ונבדק שוב לקביעת מוצקותו ומדדי איכות אחרים לאחר ההשהיה.
  היבול הכללי של הזנים האדומים נע בין 10.8-8.3 ק"ג למ"ר והיבול ליצוא בין 5.1-7.4 ק"ג למ"ר ללא הבדלים בין הזנים. הזנים מקסימוס (דנציגר זרעים) ו 602 (אדמה מכתשים) היו בעלי שיעור גבוה של פרי מוצק, מעט פרי זקן וציון איכות גבוה. הזנים מקסימוס (דנציגר), אמילי (סולי), 602 (אדמה מכתשים), 7158 (זן הביקורת, זרעים גדרה) 10213 (אפעל) ו 4005 (א.ב. זרעים) היו בעלי שיעור נמוך של חטטי קור. הזנים בישוף (דנציגר), 10213 (אפעל), אמילי (סולי) ו 470 (טופ זרעים) נמצאו בעל אחידות משקל טובה לאורך כל העונה. הזנים מקסימוס ובישוף (דנציגר), 1204 (א.ב. זרעים), 602 (אדמה מכתשים), 10213 (אפעל), 470 ו 472 (טופ סידס), 50219 (נונהמס) ומרכבה (זרעים גדרה) היו אחידים בצורתם.
  היבול הכללי של הזנים הצהובים נע בין 10.5-8.3 ק"ג למ"ר. מבינם, הזנים ניל (הזרע), קרסקו (אפעל) ויוקו (דנציגר) הצטיינו ביבול הכללי ויבול היצוא. הזנים יוקו ולביא (דנציגר) בלטו באפילות יחסית לזן הביקורת ויתר הזנים. הזן ניל בלט בשיעור נמוך של חטטי קור. הזנים ניל, קרסקו ולביא בלטו באחידות צורתם.
  הזנים הכתומים 84204 (הזרע) ומוצרט (אפעל) הצטיינו ביבולם הכללי וליצוא ועלו על זן הביקורת זוהר (הזרע סידס). יחד עם זאת, הזן זוהר עולה עליהם בתוצאות האיכות בבדיקות לאחר השהיה מבחינת מדד המוצקות ושיעור נמוך יחסית של פרי זקן. הזן 84204 (הזרע סידס) בלט באחידות המשקל. הזנים 84204 ומוצרט (אפעל) בלטו באחידות צורתם. הזנים 84204 ומוצרט בלטו באפילות יחסית לזן הביקורת זוהר.
  לסיכום, לאור התוצאות הטובות החוזרות של הזן האדום מקסימוס (דנציגר) מוצע להוסיפו לרשימת הזנים המומלצים לגידול. הזן אדום 602 (אדמה מכתשים) והזן הצהוב ניל (BYG32, הזרע) שבלטו בתוצאות טובות מוצעים להמשך בדיקה. מוצע לחזור ולבדוק זנים כתומים נוספים לאיתור זן כתום בעל נתוני איכות משופרים.

  Net house pepper varieties trial – Moshav Paran, 2017/18
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Rami Golan - Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Yuval Kelem – Moshav Paran
  Adi Suisa, David Silverman - Extension Service (Sha'am) Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yzvieli@arava.co.il Keywords: Arava, Capsicum annuum, fruit quality

עוד...