ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

קבוצה

נועה סגל

עבודה עברית

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  4
  חודשים
  המלצות השקיה ודישון מלון ואבטיח חורף אביב
  ירקות
 • לפני
  6
  חודשים
  ניסוי זני אבטיח סידלס, תחנת זוהר כיכר סדום – אביב 2016/17
  ירקות

  ניסוי זני אבטיח סידלס, תחנת זוהר כיכר סדום - אביב 2016/17
  יורם צביאלי, שלומי וקרט, דודי קדוש, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  אלי פליק, שרון אלקלעי - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  עדי סויסה, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  אמנון קורן - משתלות חישתיל
  כתובת המחבר: yzvieli@arava.co.il
  תקציר
  אבטיח סידלס (חסר זרעים) הוא מגידולי הירקות העיקריים בערבה הצפונית וכיכר סדום. באזור מגדלים כ 3,500 דונם, במנהרות עבירות ונמוכות, בעונת האביב המוקדם, לשיווק לשוק המקומי. מזה כשני עשורים מקובלת השתילה של אבטיח מורכב על כנות דלעת כפתרון למחלות המועברות בקרקע ולשיפור היבול. בשנים האחרונות גדל סל הזנים והכנות מטיפוח חברות הזרעים העומדים לרשות החקלאים בגידול האבטיח. במטרה להכיר ולבחון זנים וכנות חדשים הועמד בעונת אביב 2016/17 ניסוי בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר) כיכר סדום.
  בניסוי זה השתתפו חמישה זני סידלס אשר הורכבו במשתלת חישתיל על שתי כנות. ערוגות הניסוי חופו ביריעות פלסטיק כסף\שחור. שתילי האבטיח נשתלו (26/12/2016) וכוסו מיד ביריעות פלסטיק UVA IR שנמתחו על קשתות נמוכות. רוחב הערוגות 1.6 מטר, מרווח השתילה בין שתילי הסידלס 2 מטר (כ 300 צמחים לדונם). שתילי מפרה מהזן OX מורכבים על כנת נורית נשתלו בין כל שתיל סידלס רביעי וחמישי. הניסוי הועמד ב 4 חזרות במתכונת דו-גורמית באקראיות גמורה. שטח הניסוי הושקה, דושן וטופל כנגד מזיקים ומחלות כמקובל בגידול אבטיח מסחרי באזור הכיכר. ניתנו טיפולים במווסת צמיחה לשיפור חנטה. קטיף החל ב 18/4/17 (112 ימים משתילה) ונמשך 14 ימים עד 2/5. הפירות מוינו בתחנת זוהר לפי המדדים המקובלים בשיווק האבטיח באזור ונשקלו. מדגם פירות הועבר למעבדה לחקר תוצרת חקלאית לאחר קטיף בבית דגן למבחן איכות. הפירות נבדקו במעבדה לאחר 4 ימי השהיה בטמפ' 20 מ"צ.
  היבול הכללי של הזנים נע בין 5 ל- 6.9 ק"ג למ"ר והיבול המשווק בין 4.1 ל- 6.5 ק"ג למ"ר, ללא הבדלים מובהקים בין הצירופים של הזנים והכנות. יבול הפרי הגדול (זוגות) של הזן החדש 12157C היה גבוה באופן מובהק משאר הזנים. לא נמצאה כל השפעת גומלין בין הרוכבים (זני סידלס) לכנות. הזנים לא נבדלו ביניהם בתוצאות האיכות פרט לזן 12157C בו התקבלו ציוני טעם וכמ"מ נמוכות יחסית לשאר הזנים. להערכתנו, לזן 12157C דרישות מים ודשן שונות מהמשטר שניתן לניסוי המבוסס על הנוהג הקיים לגבי הזן ארמיס, הזן העיקרי בגידול באזור, ששימש בניסוי כזן ביקורת. יתרונו של הזן החדש 12157C הוא בסבילות למחלת הקימחון. מומלץ לבחון זן בנפרד במשטר השקיה ודישון המותאם אליו. יתרונה של הכנה נורית שלא בא לידי ביטוי בניסוי זה הוא בסבילות להידבקות בנגיף הנימור והמוזיקה הירוקה של המלפפון Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) היכול להוות יתרון בגידול על קרקעות מאולחות בנגיף ממחזור גידול קודם. יש להמשיך ולבדוק זני אבטיח וכנות חדשות על מנת לשפר את פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי, כמו גם את עמידויות הזנים לווירוסים ומחלות עלים.

  Seedless watermelon varieties and rootstock trial, Zohar Experimental Station Sodom Valley, Spring 2016/17
  Yoram Zvieli, Shlomi Vakrat, Dudi Kadosh, Rami Golan - Central & Northern Arava Tamar R&D
  Elazar Falik, Sharon Alkalai – Postharvest Research Dep', Volcani Institute, ARO
  Adi Suisa, Shimshon Omer – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Amnon Koren - Hishtil Nurseries
  Writer address: yzvieli@arava.co.il

 • לפני
  6
  חודשים
  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה 2017/18
  ירקות

  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה
  עדי סויסה, דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שבתאי כהן, רבקה אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

עוד...