ירקות

ירקות

ענף הירקות מהווה כ 75% משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי כיום הוא פלפל.
מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים אחרים.
נושאי המחקר העיקריים:

 • בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות - בחינת פוטנציאל היבול ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה.
 • ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות - לימוד בקרת ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים (רטיבות, מליחות). לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול ולהקטנת זיהום הקרקע.
 • התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית - פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול בקרקע, בתעלות קבועות ובמצעים מנותקים.
 • אמצעים להורדת עלויות גידול - אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון, אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף נתונים לייעול העבודה.
 • היבטים אקולוגיים – חקלאות ברת קיימא - שימוש בקומפוסט תוצר של שאריות חקלאיות מקומיות להאבסת בעלי חיים וכמצע גידול.
 • חממה סולרית - בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים (PV).

 

בתום כל עונת גידול אנו עורכים כנס ובו מציגים נתונים על העונה, ומסקנות מרכזיות מהניסויים. אתם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו:

הנהלה

קבוצה

יורם צביאלי

מדריך גידול וחוקר

עדי סויסה

מדריכת גידול וחוקרת

יצירת קשר

משרד
פקס
דוחות אחרונים
 • לפני
  3
  ימים
  ניסוי הקדמי לבחינת גידול אבטיח סתיו תחת 50 מש, תחנת יאיר 2018
  ירקות

  ניסוי הקדמי לבחינת גידול אבטיח סתיו תחת 50 מש, תחנת יאיר 2018

  עדי סויסה, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, מילי זנבר, סבטלנה גוגיו, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, דנית פרקר, קטרינה זעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת הכותבת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  האבטיח הסתווי בערבה נשתל בחודש יולי עם סיום תקופת החיץ וגדל תחת יריעות אגריל או רשתות 50 מש למניעת נגיעות בכנימת עש טבק והעברת וירוסים הגורמים לפגיעה בגידול ובאיכות הפרי. על מנת לקבל חנטה באמצעות דבורים נהוג להסיר את הרשת ובתקופה זו הצמחים חשופים לווירוסים המועברים ע"י כנימות עש טבק. לאור הירידה ביעילות החומרים המצויים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, ביקשנו לבחון את ייתכנות הגידול הסתווי תחת רשת 50 מש לאורך כל תקופת הגידול.
  הניסוי נערך בתחנת יאיר במנהרה 1 צול שאורכה 36 מטר מכוסה רשת 50 מש. בניסוי נבדקו הזנים לה הויה (אוריג'ן) ופסיניישן (זרעים גדרה) ב 4 חזרות, הזן המפרה OX (אוריג'ן). הניסוי נשתל בתאריך 25.7.18. פרחים נקביים ראשונים נצפו בתאריך 12.8.18 . כוורת דבורי דבש הוכנסה למבנה בתאריך 14.8.18. כל הפירות נקטפו והועברו למיון. נערכו שלושה קטיפים בתאריכים: 16.9.18, 25.9.18, 4.10.18. (שבוע 38, 39 ו- 40 בהתאמה. 53, 62 ו- 71 ימים משתילה בהתאמה.). יבול הזנים בניסוי היה נמוך בהשוואה ליבול ממוצע המתקבל בשטח גידול מסחרי בערבה והגיע בזן פסיניישן ל 1.3 ק"ג למ"ר לעומת 0.5 ק"ג למ"ר בזן לה הויה. גודל הפרי שהתקבל בניסוי היה קטן מהרגיל בעונה, ייתכן שהסיבה לכך היא הרשת. הזן פסיניישן היה גדול ביחס ללה הויה. עובי הקליפה של הזן פסיניישן היה דק ביחס ללה הויה וצורתו מעט אובלית ביחס ללה הויה. צבע הציפה בשני הזנים היה טוב מאוד. שני הזנים היו בעלי ציונים דומים ברוב הפרמטרים הקשורים לאיכות שנבדקו. ברור לנו כי לא מומש פוטנציאל היבול בשני הזנים להערכתנו מהסיבות הבאות: פעילות הדבורים הייתה לא מיטבית, אגרוטכניקת הגידול (השקיה ודישון) הייתה לא מיטבית וכתוצאה מכך התקבל צימוח וגטטיבי חזק מדי שכנראה השפיע על החנטה. כמו כן, נראה כי בחירת הזנים לגידול תחת רשת צריכה להתמקד בעוצמת צימוח חלשה מסיבה זו.
  אנו מציעים לחזור ולבצע בחינה נוספת של גידול אבטיח מידי תחת 50 מש בעונת הסתיו בערבה או בכיכר סדום. בנוסף כדאי לבצע ניסוי ובו ייבחנו רמות השקיה שונות למיטוב הגידול. בניסויים השונים מומלץ לבחון אמצעי הפריה שונים - דבורי דבש, דבורי בומבוס ומווסתי צמיחה בזנים השונים.

  הבעת תודה
  אנו מודים לחברות הזרעים אוריג'ן וזרעים גדרה על תרומת הזרעים לניסוי. תודה גדולה לדני מיכאלי ועמוס מונט על ליווי הגידול ותרומת הידע להצלחת הניסוי. תודה לאמנון קורן ממשתלות חישתיל על תרומתו והליווי המקצועי במהלך הניסוי. תודה לשי מגן על אספקת הכוורת לניסוי. תודתנו נתונה למועצת הצמחים על מימון הניסוי ולקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Autumn watermelon under 50-mesh insect proof net, preliminary trial, Yair experimental station 2018
  Adi Suisa, Shimshon Omar - Ministry of Agriculture and Rural Development
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Moti Oshrovitz, Yaniv Ben Pili, Mili Zanbar, Svetlana Gogio, Avi Oshrovitz, Asaf Bukish, Danit Parker, Katerina Zairi - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Author address: adisuisa@shaham.moag.gov.il

 • לפני
  3
  שבועות
  המלצות השקיה מלון ואבטיח אביב במבנים בערבה 2018/19
  ירקות

  המלצות השקיה מלון ואבטיח אביב במבנים בערבה 2018/19
  עודד פרידמן, עדי סויסה - שה"מ
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

 • לפני
  2
  חודשים
  מיקרו-אלמנטים בגידולי ירקות: מנזקי חום בפרי, ועד ננו-אפלקציות
  ירקות

  הרצאה במסגרת יום עיון בנושא הזנה של ירקות למגדלי הערבה
  נערך במשותף ע"י שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל המחקר החקלאי, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר,
  והמרכז לדישון והזנה של הצמח CFPN
  יום שני 31.12.18 מועדון לחבר בצופר

  מיקרו-אלמנטים בגידולי ירקות: מנזקי חום בפרי, ועד ננו-אפלקציות
  חגי יסעור, דן חמוס-כהן, מוחמד אלחוואסה ומרים סילבה
  פיזיולוגיה של צמחים בתנאי עקה
  מרכז מחקר גילת, מכון וולקני

עוד...