דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 17
  מאי
  ניטור עש האשכול הקטן והדברתו 2024
  הגנת הצומח, מטעים
 • 5
  מאי
  בחינת זני מלון בגידול חורפי בערבה, תחנת יאיר, 2023/24
  ירקות

  בחינת זני מלון בגידול חורפי בערבה, תחנת יאיר, 2023/24
  יורם צביאלי1, שמעון פיבוניה1, עדי סויסה2, מילי זנבר1, נופית וקנין1, תמיר אורן1, מוטי אושרוביץ1, מייק וקנין1, סבטלנה גוגיו1, נביל עומרי2
  1מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 2שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: yzvieli@arava.co.il
  תקציר
  ניתן להבחין במספר נישות בגידול מלון בערבה: מקום הגידול (ערבה תיכונה וכיכר סדום) ותקופת הגידול (סתיו מוקדם ומאוחר, חורף, אביב מוקדם ומאוחר) כאשר לכל נישה יש להתאים את הזנים ושיטת הגידול (שטח פתוח או מבנה, גידול שרוע או הדליה).
  בניסוי שנערך בתחנת יאיר בעונת 2023/24 נבחנו לראשונה זני מלון בנישת "מלון חורף" (שתילת 16/10/23). הניסוי כלל שישה זני מלון בגידול במנהרות עבירות. הקטיף החל ב 24/12/23 והסתיים ב 15/1/24.
  בסיכום הניסוי, בנוסף לזן ג'ינה, ניתן להצביע על הזנים 770 ו 83492 (אוריג'ן) כבעלי פוטנציאל לגודל פרי ואיכות המתאימים לגידול בעונה זו. מוצע לבחון בניסויים נוספים זנים נוספים בעלי פוטנציאל יבול ואיכות, להגדלת סל הזנים העומד לרשות חקלאי הערבה בנישת המלון החורפי.

  Winter melon varieties trial - Yair Experimental Station 2023/24
  Yoram Zvieli, Shimon Pivonia, Mili Zanbar, Nofit Vaknin, Moti Oshrovitz, Svetlana Gogiu, Tamir Oren, Mike Vaknin - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Adi Suisa, Nabil Omri - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yzvieli@arava.co.il
  Key words: Arava, Cucumis melo, fruit quality, off-season agriculture, walk-in tunnel

 • 5
  מאי
  ניסוי זני מלון חורף, תחנת זוהר, 2023/24
  ירקות

  יורם צביאלי1, שלומי וקרט1, שמעון פיבוניה1, עדי סויסה2, מילי זנבר1, נופית וקנין1, נביל עומרי2
  1מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 2שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: yzvieli@arava.co.il

  תקציר
  גידול מלון בתנאי האביב המוקדם בערבה היה מוגבל בעבר לטיפוסי גליה בזנים רענן ודומיו, זנים בעלי יכולת חנטה פרתנוקרפית בטמפרטורה נמוכה יחסית. בעבודות קודמות שנערכו במו"פ ערבה בערבה התיכונה והצפונית נבחנו בהצלחה זני מלון מטיפוסים אחרים, אננס ופרלינה, בעלי ציפה בצבע כתום, והורחב שטח הגידול המסחרי של זנים אלו. אזור כיכר סדום בצפון הערבה ובו המושבים נאות הכיכר ועין תמר, מהווה נישה אקלימית ייחודית, בעלת ייתרון יחסי מובהק. הטמפרטורות השוררות באזור בתקופת החורף מאפשרות גידול ירקות בתנאים טובים. לביסוס הידע והרחבת סל הזנים, הועמד בעונת חורף 2023/24 ניסוי זנים בכיכר סדום.
  שתילי מלון מחמישה זנים נשתלו במנהרה עבירה בתחנת זוהר בשני מועדים, 25/10/23 ו 8/11/23 בהם לא נבחנו קודם זני מלון בתנאי הכיכר, והמאופיינים בגידול צמחי וחנטה בתנאי טמפרטורה גבוהה והבשלת הפירות בטמפרטורות יורדות.
  קטיף המועד הראשון החל ב 28/12/23, 64 ימים משתילה, והשני ב 21/1/24, 74 ימים משתילה. התקיימו שני קטיפים בשבוע. הקטיף במועד השתילה המוקדם נמשך 28 ימים הסתיים ב 25/1/24, והמאוחר נמשך 42 ימים והסתיים ב 18/2/24.
  מניתוח התוצאות עולה כי היבול המשווק היה דומה בשני המועדים אך שיעור הפרי הקטן היה גבוה יותר במועד המאוחר. איכות הפרי לאחר השהיה הייתה טובה יותר במועד המאוחר: ההבדל בין מועדי השתילה בלט בעיקר במדד ההתמוטטות פנימית שהיה גבוה יותר במועד המוקדם. הזנים 770 ו 83492 בלטו באיכות טובה יחסית לשאר הזנים, מוצקות טובה ושיעור נמוך של התמוטטות פנימית, ולעומתם הזנים סנרייז וג'ינה בעלי איכות ירודה שבאה לידי ביטוי בהתרככות פרי גבוהה, חריגי צבע והתמוטטות פנימית וחיצונית גבוהה. לסיכום הניסוי, מוצע לשלב את הזן 770 (אוריג'ן) בסל הזנים לגידול מסחרי בתנאי הכיכר, ולבחון בניסוי נוסף במועדי שתילה אלו את הזן 83492 (אוריג'ן) וזנים נוספים בעלי פוטנציאל יבול ואיכות, להגדלת סל הזנים העומד לרשות חקלאי הכיכר בחורף

  Winter melon varieties trial - Zohar Experimental Station, Sodom Valley 2023/24
  Yoram Zvieli, Shlomi Vakarat, Shimon Pivonia, Mili Zanbar, Nofit Vaknin - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Adi Suisa; Nabil Omri - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yzvieli@arava.co.il
  Key words: Cucumis melo, fruit quality, off-season agriculture

  .

 • 30
  אפר
  המלצות חיטוי קרקע לקראת עונת הגידול 2024-25
  הגנת הצומח