דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 28
  אוג
  גידול מלון כתום באביב המוקדם בערבה
  ירקות

  גידול מלון כתום באביב המוקדם בערבה
  שמעון פיבוניה, אבי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, רבקה אופנבך, יורם צביאלי – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il
  תקציר
  מלון הוא מהגידולים המרכזיים בערבה והיקפו כ- 3,000 דונם. בעונת האביב המוקדם מקובל כיום לשתול בערבה המרכזית מלון זן רענן מטיפוס גליה שציפתו ירוקה והוא מתאים מאוד לעונה זו. השתילה היא מאמצע נובמבר ועד לסוף דצמבר והגידול בהדליה במנהרות עבירות. בגלל בעיות התאמת כנה רוכב וחוסר כדאיות כלכלית לא מגדלים את הרענן כשתיל מורכב. בעונה זו יש שתי בעיות עיקריות המונעות גידול זנים אחרים, חנטה באמצעות דבורים בחורף והתמוטטות ציפת הפרי. בעבודה זו שנערכה בתחנת יאיר בעונות 2017/18 ו 2018/19 נבחנה ההיתכנות לגידול שני זני מלון עם ציפה כתומה, הדסון ופרלינה, בגידול שרוע של צמח מורכב במנהרה עבירה בעונת האביב המוקדם. חנטת גל הפרי הראשון נעשתה עם דבורי בומבוס ונבחנה גם האפשרות לשימוש במווסתי צמיחה לחנטה. החנטה שהתקבלה עם דבורי הבומבוס הייתה תקינה ובהמשך העונה, עם ההתחממות הובאה גם כוורת דבורי דבש. מבחינת היבול נמצא שבשתילה המוקדמת של ה 19/11 היה אחוז ניכר של פרי משני הזנים עם התמוטטות פנימית. ולכן זנים אלו אינם מתאימים לשתילה במועד זה. לעומת זאת בשתילת ה 4/12, רמת ההתמוטטות הפנימית של הפרי הייתה נמוכה והתקבל יבול של 6-8 טון בניסויים השונים. נראה שיש מקום להמשיך ולבחון את היתכנות הגידול של מלון מורכב מזנים אלו בשתילת דצמבר בערבה המרכזית.

 • 8
  אוג
  המלצות השקיה ודישון פלפל בערבה 2019/20
  ירקות

  המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בבתי רשת ומבנים בערבה
  עודד פרידמן, עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  צבי ונר, יגאל פלש - ועדה חקלאית ערבה תיכונה

  ההמלצות כוללות את
  משטר ההשקיה, מנת ההשקיה היומי
  התייחסות לערכי ET,
  הקשר בין הורדת רשת הצל, צריכת המים ומליחות תמיסת הקרקע
  בקרת השקיה באמצעות טנסיומטרים וחיישני רטיבות
  יסודות הזנה נדרשים
  כיון מערכת הדישון
  סוגי דשן ומינונם לאורך העונה.
  בקרת דישון
  בדיקת משאבים ופטוטרות
  ספירת חנטים

 • 6
  אוג
  רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוגוסט 2019
  ירקות, הגנת הצומח
 • 7
  יול
  2018/19 השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום
  ירקות

  השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום
  עונה שנייה, תחנת זוהר 2018/19

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי ואקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  טרגון (לענה דרקונית, Artemisia dracunulus) הוא צמח עשבוני רב-שנתי המשמש כעשב תיבול. גידול טרגון לתבלין בערבה בחודשי החורף נעשה בבית גידול כמו חממה או מנהרה עבירה. בחלק מהשטחים מוסיפים שעות תאורה כדי לזרז את הצימוח, ובחלק מהם נעשה הגידול בתנאים של יום טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ-30 ס"מ, קוצרים את היבול. בין הקצירים ניתן טיפול בג'יברלין 3GA בריכוז 50 ח"מ. בקיץ משך הזמן החולף מקציר לקציר הוא כ-30 יום ובחורף - כפול מכך, כ-60 יום.
  מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעתה של התאורה הפוטופריודית על הצימוח ועל יבול הטרגון. בעונה זו, בנוסף לבחינת תוספת תאורה וטיפולי ג'יברלין, נבחנה גם השפעת הוספת מיקוריזה בהגמעה 3 שבועות לאחר השתילה ובמהלך עונת הגידול בטיפולים שניתנו אחת לחודש. בניתוח התוצאות עד תחילת חודש מרס נראה יתרון ברור ומובהק לתוספות של תאורה, מיקוריזה וג'יברלין. יתרון מובהק נמצא לתוספת התאורה עד תחילת חודש מרץ. יתרון זה הולך ומצטמצם עד סוף הקצירים בסוף חודש אפריל ללא הבדל מובהק בין הטיפולים השונים. בבדיקות שנערכו בשורשיהם של צמחים מחלקות שונות במנהרה נמצאה גם בהם מיקוריזה, ולא רק בערוגות שהוגמעו בפטרייה. לאור תוצאות בדיקות אלה, מוצע לחזור ולבחון את תוספת המיקוריזה כטיפול מיטיב במהלך הגידול.
  תוספת תאורה בחודשי החורף תורמת להקדמה משמעותית במועד תחילת הקטיף ולריכוז יבול הטרגון עד חודש מרס, תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.