דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 10
  ספט
  המלצות הגנת הצומח בקישואים – ערבה 2017
  הגנת הצומח, ירקות

  המלצות הגנת הצומח בקישואים - ערבה וכיכר סדום 2017/18
  סבטלנה דוברינין - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  מזיקים
  אקריות, כנימות עלה, כנימת עש טבק, זחלי עש לילה, זבוב הדלועים דאקוס דקוס
  מחלות
  קמחון, מחלות לחות - קישיונה גדולה ובוטריטיס

 • 10
  ספט
  המלצות גידול קישוא בערבה 2017
  ירקות

  המלצות גידול קישואים בערבה וכיכר סדום 2017/18
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה, נביל עומרי, סבטלנה דוברינין, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  מבוא
  גידול קישואים בערבה מקובל בעונת הסתיו המאוחר ו\או לקראת האביב. קישוא מתאים לשילוב כדו-גידול אחרי מלון סתיו ו\או לפני מלון אביב מאוחר, בשטח פתוח, במנהרות עבירות ובחממות. המגבלות העיקריות של הגידול הן רגישות רבה לווירוסים והצורך בכוח אדם רב בקטיפים תכופים ורצופים.

 • 5
  ספט
  גידול עגבניות בתי צמיחה סתיו חורף 2017
  ירקות

  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ
  שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מועצת הצמחים
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ
  לגידול בבתי צמיחה מתאימים זנים בלתי מסיימים המעוצבים בד"כ לענף מרכזי אחד, עגבניות צ'רי,
  ולעתים גם צמחים מורכבים של עגבניות גדולות מעוצבים לשני ענפים. הזנים הנפוצים הם תוצרי פעילות
  טיפוח של חוקרים במכוני מחקר, של חברות זרעים מקומיות ושל חברות זרעים זרות. בפעילות זו הושם
  דגש על הדרישות ליבול גבוה, לאיכות פרי טובה ולחיי מדף ארוכים.
  בשנים האחרונות התרחבו הייצור והשיווק של עגבניות באשכולות, והן מהוות עתה כ- 80%-70% מהיקף
  הגידול. מוצר זה משמש כסמל לטריות התוצרת, והשדרה הירוקה והרעננה מעידה על זמן קצר שחלף בין
  הקטיף לשיווק. אשכול עגבניות טוב מכיל בתפרחת פירות אחידים בגודלם, בצורתם ובצבעם ובעלי מראה
  רענן. בנוסף לזאת, על האשכול להצטיין בהיעדר נשירה של פירות מהאשכול בזמן המשלוח וההובלה.
  הפירות של כל זני העגבניות גדלים בתפרחת, אך אלה המתאימים לקטיף באשכול הם בעלי ציר מרכזי,
  אשר אליו מחוברים הפירות משני הצדדים באופן סימטרי.
  תפרחת טובה ומוצקה, האחידה בגודלה, בצורתה ובצבעה, תתקבל בזנים שהתפרחות בהם מסוגלות לפרוח
  ולחנוט באופן מלא במשך זמן קצר יחסית בין פתיחת הפרח הראשון לפתיחת הפרח האחרון בתפרחת.
  לקבלת אשכול כזה יש לעצבו ל- 6-4 פירות, בהתאם לזן ולחודשי השנה.
  מערכת ההדרכה, בשיתוף המו"פים, מבצעת ניסיונות רבים לאפיון התכונות של הזנים הנבחנים
  ולהתאמתם לאזורי הגידול.
  בדפון זה מובאות רשימות הזנים המומלצים לשתילות )לפי שם או קוד מספרי(, העמידים או הסבילים
  למחלות קרקע או לפגעים אחרים, והתכונות האופייניות לכל זן.
  הזנים המוגדרים כניסיוניים מיועדים לבחינה בקנה מידה קטן )

  לתשומת לב מגדלי העגבניות בערבה
  פרק ההשקיה בדפון זה אינו מתאים לערבה
  להמלצות יש לפנות למדריכי הגידול

 • 5
  ספט
  2017 המלצות גידול ארטישוק (קינרס) בערבה
  ירקות

  המלצות גידול ארטישוק (קינרס) בערבה
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה, שמשון עומר, שלי גנץ, סבטלנה דוברינין, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  בדפון זה מידע והמלצות לגידול ארטישוק ׁ(קינרס) בתנאי הערבה והוא מבוסס על דפון ההמלצות הארצי בנושא והתרשמויות מעונות ראשונות לגידול הארטישוק בערבה.