דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 20
  יול
  המלצות הגנת הצומח לפלפל בתחילת העונה
  הגנת הצומח, ירקות
 • 18
  יול
  תחשיב גידול פלפל בערבה
  ירקות

  תחשיב גידול פלפל בערבה, יולי 2017
  ברכה גל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

  פלפל בחממה מיון עצמי, מיון קבלן
  פלפל בבית רשת מיון עצמי, מיון קבלן

  התחשיבים כוללים טבלאות רגישות של הריווחיות ליבול, מחיר יצוא, כמות מים, מספר ימי עבודה בגידול, עלות יום עבודה, עלות מיון קבלן.

 • 13
  יול
  השפעת איכות המים וכמותם על צמח ופרי הפלפל לפני ואחרי הקטיף
  ירקות

  השפעת איכות המים וכמותם על צמח ופרי הפלפל לפני ואחרי הקטיף
  אלעזר פליק, שרון אלקלעי-טוביה, יעקב פרצלן, דני צ'לופוביץ, יגאל אלעד וחגי יסעור - מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  רבקה אופנבך, שבתאי כהן, רמי גולן, אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחבר: efallik@volcani.agri.gov.il
  תקציר
  אחת הבעיות הקשורות בהגדלת היבול של פרי הפלפל בערבה ובאזורי גידול מדבריים אחרים, נובעת מצמצום כמויות המים העומדות לרשות החקלאים והמלחתם באזורים אלה. בעשור האחרון חלה הידרדרות משמעותית באיכות המים בערבה ורמת המוליכות החשמלית עלתה בלמעלה מיחידת dS/m, בממוצע. מגמה זו תמשיך ביתר שאת, במידה ולא תיערך התפלת מים בקנה מידה גדול בעתיד הקרוב.
  מטרות המחקר - מטרת המחקר המרכזית הנה לימוד השפעות מליחות וכמות המים על מדדים הורטיקולטוריים, פיסיולוגיים, פתולוגיים במהלך גידול הפלפל על איכות הפרי לאחר הקטיף, כאשר מטרות המחקר העולות מהמטרה המרכזית: א. השפעת כמות ואיכות המים על קצבי צבירת יבול שונים ברקע הבדלי טמפרטורת מינימום - איכות ותזמון ההנבה; ב. השפעת התפתחות המחלות קמחונית ועובש אפור על איכות הפרי הנקטף; ג. השפעת המלחה וכמות מי השקיה על מדדים פיסיולוגיים, פתולוגיים, ביוכימיים ותזונתיים בפרי הקטוף ועל רגישות הפרי לנזקי צינה במהלך אחסנה בטמפרטורות הנמוכות מ-7 מ"צ.
  שיטות העבודה – הניסוי שנערך בתחנת יאיר בשתי עונות גידול (2014/15-2015/16) בחן יבול כולל ואיכותו של פלפל מזן "קנון" בתגובה לשלוש רמות מליחות של מי ההשקיה וברמות השקיה שונות. איכות הפרי לאחר הקטיף נבדקה בעזרת מספר מדדי איכות פיסיולוגיים, פתולוגיים וביוכימיים לאחר אחסנה של שבועיים ב-7 או 4 מ"צ ו-3 ימים ב-20 מ"צ. נערכו בין 2 ל-4 ניסויים בכול עונה, תלוי במזג האוויר ואיכות הפרי ההתחלתית.
  תוצאות עיקריות – רגישותו של יבול הפלפל למליחות נמוכה מהדגם המקובל בספרות המדעית. זאת בעיקר עקב משטר הזנה חנקנית המעודד יצירת חנטים, ללא תלות באיכות המים וכמותם. מספר החנטים היה דומה בכל רמות ההשקיה והמליחות.
  פלפל רגיש לאיכות המים וכמותם, בעיקר בתנאי אקלים קיצוניים השוררים בתקופת הגידול הראשונה קרי, אוגוסט
  עד אוקטובר.
  מסקנות והמלצות - השפעת כמות ואיכות המים על צמח הפלפל, היבול וכושר אחסנת הפרי נמצאה משמעותית יותר לגבי יבול הפרי, אך פחות משמעותית לגבי כושר אחסנתו של הפרי לאחר הקטיף. מליחות של 2.8 EC, עם כמויות מים משתנות אינה מהווה גורם שלילי הקשור ליבול, איכות הפרי לאחר הקטיף ומרכיביו הבריאותיים.
  ניתן לפצות על הפחיתה ביבול ברמת מליחות 2.8 דצ"ס/מ', על ידי תוספת של השקיה, לרמה של פי שתיים מהדיות
  הפוטנציאלית.

 • 5
  יול
  גידול בצל מבצלצולים 2017
  ירקות, הגנת הצומח

  המלצות גידול בצל מבצלצולים
  אלי מרגלית - ממ"ר שושניים; נביל עומרי - מדריך ירקות; תמר אלון - מדריכת הגנת הצומח

  הקדמה
  הבצל הסתווי מיוחד מבחינת עונת גידולו, משום ששתילת הבצלצולים והתפתחות הנוף דורשות יום ארוך; בעוד שלצניחה ולהבשלה נדרש יום קצר. משך זמן חשיפת הצמח לאורך יום מוגדר בטמפרטורה השוררת באותה תקופה, בהתאם לזן, משפיע על ההתבצלות, הצניחה וההבשלה. לפיכך, יש חשיבות רבה למועד השתילה המדויק של הבצל הסתווי באזורי הגידול השונים. איחור רב במועד השתילה או סתיו קר מהרגיל עלולים לגרום להמשך הגידול הווגטטיבי ולהפרגה לקראת האביב. סתיו חם מהרגיל או מועד שתילה מוקדם מדי יגרמו להקדמה משמעותית בצניחה ובהבשלה וליבול נמוך. הבצל הסתווי הנשתל מבצלצולים מבשיל בחודשים דצמבר-מרס ומיועד לשיווק סמוך להבשלתו.
  ראה פירוט בקבץ ההמלצות