מקבלי המלגות לשנת 2013

מקבלי המלגות לשנת 2013

יעל רייך, סטודנטית לתואר MSc

על חוקרת בתחום השקיית גידולים חקלאיים באזורים צחיחים ומלוחים. מטרת המחקר היא למצוא אומדן למאזני מים ולמומסים ע"י שימוש בליזימטרים שדה. הניסויים למחקר זה נערכים בתחנת המחקר "זוהר" בערבה הצפונית. יעל עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר ראשון, מחקר המבוצע בנושאים חקלאיים רלבנטיים לערבה ומתבצע בערבה. המחקר שלה יוביל להצעת פתרונות מעשיים למשטר השקיה מיטיב לגידולים בתנאים מדבר.

אבי כדן מ"אדא פרש" מעניק מלגה ליעל רייך

אבי כדן מ"אדא פרש" מעניק מלגה ליעל רייך

שרון רנן, סטודנטית לתואר PhD

שרון חוקרת היבטים התנהגותיים וגנטיים של אוכלוסיית הפראים המוחזרים לטבע בנגב ובערבה. מאחר ובמקרים רבים החזרת חיות בר שנכחדו לסביבתן הטבעית נכשלת, מחקר זה חיוני כדי להבטיח את ההתאקלמות הנאותה של החיות המוחזרות לסביבתן הטבעית. שרון עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים, מחקר המבוצע בערבה, מחקר התורם לפתוח הערבה (תיירות). המחקר של שרון יתרום לתהליך האקלום של הפראים בערבה, עוד נדבך לתיירות והקיימות בערבה.

איציק רופא מהקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות מעניק מלגה ל שרון רנן

איציק רופא מהקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות מעניק מלגה ל שרון רנן

שרית רוחקין, פוסט-דוקטורנטית

מחקרה של שרית מיועד לפיתוח שיטה לאחסון חומר ריבוי לשום, נקי מווירוסים תוך ניצול טמפרטורת הסביבה. המחקר של שרית יתרום להגברת התנובה של שום ישראלי איכותי. שרית עמדה בקריטריונים של הקרן: עמדה בכל הקריטריונים לקבלת דוקטוראט מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרסומים מדעיים, מחקר המבוצע בערבה. ממצאי המחקר של שרון יוכלו להוביל לשילוב יותר אינטנסיבי של שום כגידול חקלאי בערבה.

אמנון עשת מ"זרעים גדרה" מעניק מלגה לשרית רוחקין

אמנון עשת מ"זרעים גדרה" מעניק מלגה לשרית רוחקין

ירדן גור, תלמידת כיתת יב" בבי"הס התיכון שיטים

רדן הינה סנונית ראשונה בנושא מלגות לתלמידי בי"ס שיטים בערבה. ירדן הינה תלמידה סקרנית ונמרצת ויש לה נכונות לתרום לקהילה ולממש את כישרונותיה בתחומים מגוונים. לדוגמא, במחקר: הקשר בין מזון וצבע הדגים. ירדן עמדה בתנאי הקרן: תורמה לחברה, העצמה אישית, מימוש כישרונות ודוגמא לאחרים.

דיתה בראונשטיין מנהלת ביה"ס "שיטים" מעניקה מלגה לירדן גור

דיתה בראונשטיין מנהלת ביה"ס "שיטים" מעניקה מלגה לירדן גור

נעמי גוראון נושאת דברים

נעמי גוראון נושאת דברים