מקבלי המלגות לשנת 2012

מקבלי המלגות לשנת 2012

יעל בר לבן, סטודנטית לתואר PhD

יעל בר לבן חוקרת מנגנון המשותף למרבית המחלות הגורמות לניוון תאים במוח האדם - הצטברות חלבונים לא תקינים ויצירת צברים רעילים לתאי מוח. מחקרה נעשה בחית המודל נמטודה מחקרית (C. elegans) ומאפשר לה לסרוק ספריה של חומרים מצמחי מדבר במטרה לאתר חומרים המונעים נזקים אלו.
יעל עמדה בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים, מגורים בערבה ומחקר המבוצע בערבה. המחקר שלה עשוי לגלות צמחי מדבר עם פוטנציאל רפואי ולהוביל למיזם ביוטכנולוגי. צמחים כאלו יבויתו בערבה ועשויים להתפתח לכדי גידולים חדשים באזור.

אמנון עשת (זרעים גדרה) מעניק את המלגה לילדי יעל בר לבן

אמנון עשת (זרעים גדרה) מעניק את המלגה לילדי יעל בר לבן

נועה שחק, סטודנטית לתואר PhD

נועה שחק חוקרת את ההשפעה של עקות במדבר כמו מליחות וחום, על תהליכים מולקולאריים בסיסיים בצמח כגון תגובת מבנה הדנ"א לתנאי עקה. מידע זה חיוני להבנת הגורמים המשפיעים על התפתחות תקינה של הצמח בתנאים רגילים ובתנאי עקה.
נועה עמדה בכל הקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר שני, מגורים בערבה התיכונה ומחקר המבוצע בערבה. המחקר של נועה יאפשר לא רק להבין את ההשפעה של עקות על תהליכים מולקולאריים בצמח, אלא גם יאפשר לפתח פרוטוקולים לגידול צמחים כך שישפיעו לטובה על התמודדות של צמחים עם תנאי עקה כמו מליחות, חום, הדבקה ויראלית ועוד.

דודי גינזברג (קנ"ט) מעניק את המלגה לנועה שחק

דודי גינזברג (קנ"ט) מעניק את המלגה לנועה שחק

אביתר איתיאל, סטודנט לתואר PhD

אביתר במחקרו מפתח שיטה המאפשרת השגת תנאים מיטביים לגידול צמחים במגבלות של כמות ואיכות של מי ההשקיה ומגבלות קרקע באמצעות שינוי בתשתית בית השורשים. המחקר עוסק בלימוד השפעות התשתית על פירוס הרטיבות, המלחים, החמצן, והטמפרטורה בבית השורשים והשפעתם של גורמים אלו על פירוס השורשים וקליטת המים.
אביתר עמד בקריטריונים של הקרן: ציונים טובים בתואר שני, פרסומים מדעיים ומחקר המבוצע בערבה. ממצאי המחקר של אביתר עשויים לתרום לשיפור משטר ההשקיה בערבה ולהוביל להפחתת מנת ההשקיה בתקופה הקשה: אוגוסט-ספטמבר תוך שיפור היבולים והפחתה בכמות הדשן העונתית.

רפי דיין (ירוק 2000) מעניק את המלגה לאביתר איתיאל

רפי דיין (ירוק 2000) מעניק את המלגה לאביתר איתיאל

וולריה הוכמן-אדלר זוכת המלגה מקרן יאיר גוראון לשנה 2011 מרצה על עבודתה

וולריה הוכמן-אדלר זוכת המלגה מקרן יאיר גוראון לשנה 2011 מרצה על עבודתה

נעמי גוראון מודה לתורמים ולמשתתפים בכנס

נעמי גוראון מודה לתורמים ולמשתתפים בכנס

אילון גדיאל מנהל מו"פ ערבה תיכונה ויו"ר ועד הנאמנים של הקרן מברך

אילון גדיאל מנהל מו"פ ערבה תיכונה ויו"ר ועד הנאמנים של הקרן מברך