שמעון פיבוניה

שמעון פיבוניה

חוקר בתחום הגנת הצומח (PhD). עוסק בלימוד גורמי המחלות והמזיקים של הגידולים החקלאיים בערבה ופיתוח דרכים למניעת נזקיהם.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 3
  שבועות
  ago
  סקירת ניסויים בירקות – מו”פ ערבה, עונת 2023/24
  ירקות, הגנת הצומח

  שמעון פיבוניה, גבריאל פריזם, יורם צביאלי, שבתאי כהן, נופית וקנין כהן, תום גרונוולד, דנית פרקר, רתם טחן, תמיר אורן, מייק וקנין, מוטי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, מילי זנבר, שירי רתם, שלומי וקרט – מו"פ ערבה
  עדי סויסה, עודד פרידמן – שה"מ

  הרצאה בסיכום עונת ירקות בערבה 23/5/24

  ARAVA2324
  PIVONIA

 • 2
  חודשים
  ago
  עובש שחור בתמר – לימוד התפתחות המחלה וחיפוש אחר דרכים להפחתת הנזק
  הגנת הצומח, מטעים

  שמעון פיבוניה, רחל לויטה, יהודה רוט, גבריאל פריזם, סבטלנה גוגיו, טוביה סטרייקר, שלומי וקרט – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחבר: ShimonP@arava.co.il

  תמרים הם ענף המטע העיקרי בערבה. עובש שחור בתמר הנגרמת ע"י Aspergillus niger
  היא מחלה עיקרית בפרי תמר מג'הול.
  החל משנת 2017 נערך במו"פ ערבה מחקר על גורמי המחלה ודרכי התמודדות עימה. בדו"ח זה מובא סיכום תוצאות הניסויים בנושאים הבאים: מועד חדירת הפטרייה לצמח, התבטאות המחלה והתפתחות הנבגים בפרי, הקשר בין עומס פרי והתפתחות המחלה בפרי, הקשר בין מועד גיזום הכפות ורמת ההשקיה לרמת העובש השחור בפרי התמר, שימוש בקוטלי מחלות ומווסתי צמיחה והשפעתם על התפתחות המחלה.

  תודות
  תודה מקרב לב למוטי ארנון מעידן, ניב יעקבי מעין חצבה ותם דותן מנאות הכיכר אשר במטעים אותם הם מנהלים בוצעו מירב הניסויים המוזכרים בעבודה זו. תודה על שאפשרו וממשיכים לאפשר את קיום הניסויים במשך כל השנים ותודה על המאמצים הרבים מצידם להצלחת הניסויים. תודה רבה לאפי טריפלר על העזרה בקביעת מנות ההשקיה. תודה לחברות תפזול, אדמה מכתשים ולידור על אספקת תכשירי ההדברה לניסויים. רב תודות ליורם צביאלי על העזרה בעריכת הדו"ח. תודתנו נתונה לקק"ל ולמשרד החקלאות על תמיכתם במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Black mould in dates - studying the development of the disease and looking for ways to reduce the damage
  Shimon Pivonia, Rachel Levita, Yehuda Rot, Gavriel Prizam, Svetlana Gogiu, Tovia Stryker, Shlomi Vakrat - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  Author's address: ShimonP@arava.co.il
  Keywords: Aspergillus niger, date palm, Arava

 • 6
  חודשים
  ago
  בחינת דרכים להארכת עונת הפלפל בערבה המרכזית
  ירקות

  שמעון פיבוניה, גבריאל פריזם, יורם צביאלי, תמיר אורן, מוטי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, מילי זנבר, מיכאל וקנין - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: shimonp@arava.co.il
  תקציר
  בניסוי שנערך בפלפל בבית רשת וחממה בתחנת יאיר בעונת הגידול 2022/23 נבחנה האפשרות לשימוש במווסתי צמיחה לשיפור החנטה האביבית בערבה המרכזית, במטרה להאריך את עונת הקטיף של פרי איכותי.
  נבחנו מינונים שונים של ג'יברלין ואורסט ותדירויות שונות של יישום הטיפולים במהלך החורף על הזנים סנסיי ונועם (זרעים גדרה) בחממה (שתילת 5/9/22) והזן סנסיי בבית רשת בלבד (שתילת 23/8/22).
  טיפולי הג'יברלין והשילוב של ג'יברלין עם אורסט גרמו להארכת הפרקים של הצמחים. ההשפעה הייתה יותר בולטת בחממה ובזן נעם בפרט.
  בסיכום הניסוי נמצא כי לטיפולים לא הייתה השפעה על הגדלת היבול האביבי המשווק. ההשפעה של הטיפולים התבטאה בעיקר בהגדלת היבול של פרי קטן שאינו ראוי לשיווק.
  בניסוי קודם שנערך בתחנת יאיר בעונת 2021/22 לא נמצאו זנים עם חנטה טובה באביב. בעבודה הנוכחית נוסתה הגישה של שימוש במווסתי צמיחה לשיפור החנטה האביבית, לעת עתה ללא הצלחה.
  מוצע להמשיך ולסרוק אחר זנים בעלי יכולת גנטית לחנטה משופרת בתנאי החורף בערבה ולבחון שילובים נוספים ועיתוי הטיפולים עם מווסתי צמיחה.

  Extending pepper season in the Central Arava Region.
  Shimon Pivonia, Yoram Zvieli, Mili Zanbar, Shlomi Vakrat, Dudi Kadosh - Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Adi Suisa, David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: shimonp@arava.co.il
  Keywords: Arava, Capsicum annuum, fruit quality

עוד...