עדי סויסה

עדי סויסה

B.Sc.Agr
מדריכת גידול ירקות בערבה וכיכר סדום.
הדרכה יומיומית אישית של חקלאי האזור, תכנון וביצוע פעולות הדרכה קבוצתיות כולל הרצאות, ימי עיון, ימי הדגמה, סיורים ותערוכות. תכנון וביצוע ניסויי שדה, תצפיות וחלקות הדגמה. הסקת מסקנות מהניסויים והתצפיות שנערכו ופרסומן, פרסום חומר הדרכתי בכתב, קיום מגע עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע להעמקת הידע והחידושים בענף. התמחות בגידולים שונים ממשפחת הסולניים והדלועים.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  חודשים
  ago
  אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2020-21
  ירקות

  ניסוי אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2020/21

  עדי סויסה, דיויד סילברמן - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  מילי זנבר, יורם צביאלי, שמעון פיבוניה, מוטי אושרוביץ, תמיר אורן, סבטלנה גוגיו, שירי רותם, דנית פרקר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  מגדלים בערבה כ- 1,300 דונם חצילים, וחלקם משווק לייצוא. בעונה הנוכחית ירד משמעותית היקף הגידול בעיקר עקב בעיות איכות רבות. לבעיות אלו בהן נתקלים המגדלים אין פתרון כרגע. ניסוי זה בא להשוות את שיטות הגידול השונות של חציל ולבחון באיזו מידה משפיעות שיטות הגידול וטיפולים שונים על איכות הפרי ביום הקטיף ולאחר ההשהיה.
  הפירות נבחנו ביום הקטיף ומוינו לפי המדדים המקובלים ליצוא. נלקחו דגימות פרי להשהיה על מנת לדמות משלוח ימי והפירות נבדקו גם לאחר מכן על מנת לבחון את השפעת הטיפולים על חיי המדף של הפירות.
  מתוצאות הניסוי עולה כי הזן 603 מסתמן כזן איכותי היודע לשמור על הצבע במהלך עונת הגידול ובקטיפים האחרונים בפרט. טיפול ההרכבה מסתמן כטיפול המעלה את היבול אך גורם לירידה באחוז הפירות השחורים. ייתכן שעומס הפירות על הצמח מביא למצב בו הצמח לא מצליח לשמור על צבע הפרי בצורה מיטבית. שתילה של הזן 206 בהדליית קורדונים במרווח שתילה של 40 ס"מ מסתמנת כטיפול שאינו מטיב עם הגידול. הדליה הולנדית בזן 603 בקטיפים האחרונים הביאה לעליה בשיעור הפירות השחורים מסך היבול כללי. לא נמצאה השפעה של הטיפולים על מדדי איכות הפרי.

  תודות
  תודתנו נתונה לחברת הזרעים גדול אגרו על תרומת השתילים לניסוי. תודה לאגף הירקות בשה"מ, למועצת הצמחים על השתתפותן במימון המחקר מספר 870-1044-24. תודה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Agrotechnics experiment in eggplant, Yair Station 2020/21
  Adi Suisa, David Silverman – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Mili Zanbar, Yoram Zvieli, Shimon Pivonia, Moti Oshrovitz, Tamir Oren, Svetlana Gogio, Shiri Rotem, Danit Parker - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Address of the author: adisuisa@shaham.moag.gov.il

 • 8
  חודשים
  ago
  המלצות גידול פלפל אביב בערבה וכיכר סדום 2021-22
  ירקות
 • 8
  חודשים
  ago
  מבחן כנות עגבנייה, משק קדמה עידן 2020/21
  ירקות

  מבחן כנות עגבנייה משק קדמה עידן 2020/21
  עדי סויסה, שלי גנץ - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שמעון פיבוניה, גילי חן, ניתאי שדה - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  אריאל קיטרון, דובי דגאי, דוד מזרחי - משק קדמה עידן
  כתובת המחברת: adisuisa@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  גידול העגבניות בערבה עומד על כ- 1,400 דונם. קיימת דרישה לעגבניות גדולות מזן האשכול האיכותי איקרם. בניסוי זה נבחנו שש כנות מחברות שונות, עליהן הורכב הזן איקרם. שתילי איקרם מורכבים נשתלו כל 70 ס"מ והודלו על שני ענפים. בנוסף לשש הכנות נבחן הזן איקרם לא מורכב בשתילה כל 35 ס"מ בגידול על ענף אחד. העומד המחושב בכל הטיפולים היה זהה ועמד על 1,785 ענפים לדונם. הניסוי נשתל ב- 21/9/21 בחממה במשק קדמה במושב עידן. הקטיף החל ב 21/1/21 והתבצע אחת לשבוע. מתוצאות הניסוי עולה כי היבול הכללי של הזן בשתילים לא מורכבים היה גבוה בצורה מובהקת יחסית לאיקרם המורכב על הכנות השונות, אך גודל הפרי היה קטן בצורה מובהקת ביחס לזנים המורכבים.
  לא נמצא הבדלים הן ברמת היבול והן במשקל הפרי של הזן איקרם המורכב על הכנות אמפרדור, RS5 , בופור ובאלאנס פורט.
  נמצא הבדל מובהק ביבול שהתקבל עם כנת קרדיה לעומת הכנה אמפרדור. נמצא הבדל מובהק ביבול של הזן איקרם מורכב על הכנה ויטלפורט לעומת יתר הכנות שנבדקו למעט הכנה קרדיה..
  הפגיעה הקשה בצמחים כתוצאה מכניסת המזיק טוטה אבסולוטה למבנה והתבססותו, גרמה לסיום הניסוי מוקדם מהמצופה ומעידה על קיום פוטנציאל יבול שלא מומש, עקב קיצור תקופת הקטיף.
  אנו מציעים להמשיך ולבחון את הכנות המשווקות כיום לגידול עגבנייה לפחות שנה אחת נוספת על מנת לקבל תמונה נכונה יותר על התנהגות הכנות בעונות השונות.

  Grafted tomatoes rootstock varieties test, KEDMA Farm, Idan Arava 2020/21
  Adi Suisa1, Yoram Zvieli2, Shimon Pivonia2, Shelli Ganz1, Ariel Kitron3, Gili Chen2, Nitai Sade2, Dubi Dagai3, David Mizrahi3.
  1Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  2Central and Northern Arava Tamer R&D
  KEDMA Farm, Idan3
  Writer address: adisuisa@shaham.moag.gov.il

עוד...