עדי סויסה

עדי סויסה

B.Sc.Agr
מדריכת גידול ירקות בערבה וכיכר סדום.
הדרכה יומיומית אישית של חקלאי האזור, תכנון וביצוע פעולות הדרכה קבוצתיות כולל הרצאות, ימי עיון, ימי הדגמה, סיורים ותערוכות. תכנון וביצוע ניסויי שדה, תצפיות וחלקות הדגמה. הסקת מסקנות מהניסויים והתצפיות שנערכו ופרסומן, פרסום חומר הדרכתי בכתב, קיום מגע עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע להעמקת הידע והחידושים בענף. התמחות בגידולים שונים ממשפחת הסולניים והדלועים.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 3
  שבועות
  ago
  מבחן כנות עגבנייה וחציל בגידול חציל, משק עין חצבה 2017/18
  ירקות

  מבחן כנות עגבנייה וחציל בגידול חציל, משק עין חצבה 2017/18

  עדי סויסה, יואל חדד - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, רמי גולן, מוטי אושרוביץ, אבי אושרוביץ, יניב בן פלאי, אסף בוקיש, סבטלנה גוגיו - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דותן רם והדס ויינברג - משק עין חצבה
  כתובת המחברת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  היקף גידול חציל בערבה גדל והתייצב בשנים האחרונות. חקלאי הערבה מעוניינים לגדל בעיקר פרי איכותי ליצוא, במבנים שונים, בהדליית קורדונים (ספרדית) והדליה גבוהה (הולנדית). בעשר השנים האחרונות הצטבר ניסיון אצל מספר חקלאים בערבה בגידול חציל מורכב על כנות עגבנייה וחציל, אך קיים פער בידע מבוסס לגבי הכנות כי הניסויים המסודרים שנערכו בערבה בנושא הרכבות התבצעו קודם על הזן קלאסיק המוכר והוותיק. הזן המוביל היום בגידול בערבה הוא הזן הפרתנוקרפי 206 (גדות אגרו). זן זה נבחן בגידול משתילים מורכבים לראשונה בעונת 2015/16 בתחנת יאיר ונמצא כי לשימוש בשתילים מורכבים הייתה תרומה ליבול ביחס לשתילים הרגילים.
  בניסוי הנוכחי שנערך בעונת 2017/18 במשק עין חצבה בערבה נבחן הזן 206 מורכב על כנות חציל ועגבנייה. הצמחים נשתלו (14.9.2017) בבית רשת 25 מש עם חיפוי פוליאתילן שקוף וגודלו בהדליה ספרדית, שורה אחת באמצע הערוגה, 2 קורדונים לערוגה. שתילה כל 45 ס"מ, 20 צמחים לחלקת שקילה. שטח חלקת שקילה 13.5 מ"ר. כל טיפול נשתל ב- 4 חזרות. הקטיף החל ב- 12.12.17 והסתיים ב- 20.3.18, סך הכל נערכו 15 קטיפים. ההשקיה והדישון ניתנו בנפרד לכנות החציל וכנות העגבנייה, כאשר טיפולי ההשקיה "עגבנייה" קיבלו 70% מים יחסית לטיפולי ההשקיה "חציל" שקיבל 100% השקיה.
  מתוצאות הניסוי עולה כי הפחתה של 30% בהשקיה בשתילים לא מורכבים גורמת לירידה ביבול הכללי וביבול ליצוא, אך מעלה מעט את אחוז היצוא ביחס לכל שאר הטיפולים. ייתכן שעליה באחוז היצוא נובעת מאחוז מעוותים נמוך, בעיקר בחודשים פברואר מרץ. טיפול זה, השקיית "עגבנייה" בשתילים לא מורכבים, היה בעל ציון איכות גבוה ביחס לטיפולים בהם רמת ההשקיה הייתה 100%, ובאופן מובהק גבוה ביחס לחציל 206 המורכב על כנת חציל ספרינטר. בנוסף, ניתן היה לראות כי אחוז הפירות המבריקים לאחר השהייה היה גבוה משמעותית ביחס לכל שאר הטיפולים בניסוי. מכאן ניתן להסיק כי ייתכן שהפחתה בהשקיה תתרום לאיכות פרי החציל, אך יש לקחת בחשבון את הפחיתה ביבול האיכותי.
  כנות החציל אושרת וספרינטר הראו יתרון מובהק ביבול הכללי וביבול היצוא ביחס לשתילים לא מורכבים ולשתילים מורכבים על כנת עגבנייה. ההרכבה תרמה לתוספת יבול כללי וליבול היצוא באופן מובהק בכל רמת השקיה שנבחנה.
  מוצע לבחון בניסוי המשך את תרומת ההשקיה המופחתת על יבול ועל איכות הפרי של חציל מורכב על כנות חציל.

  תודות
  תודה למשק עין חצבה על שיתוף הפעולה והעזרה בהעמדת הניסוי ותפעולו. תודתנו נתונה להלל מנור על העזרה בהכנת הניסוי ובניהולו. תודתנו לחברות גדות אגרו, א.ב. זרעים ואדמה מכתשים על תרומת הזרעים לניסוי. תודה למשתלת חישתיל על תמיכתה בניסוי. תודה לאגף הירקות בשה"מ, למועצת הצמחים על השתתפותן במימון הניסוי.
  אנו מודים לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Variety test of eggplant and tomato rootstock for grafting eggplants growing in net house, Ein Hatzeva farm 2017/18
  Adi Suisa, David Silverman, Yoel Hadad – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Rivka Offenbach, Yoram Zvieli, Rami Golan, Moti Oshrovitz, Avi Oshrovitz, Yaniv Ben-Pili, Asaf Bukish, Svetlana Gogio - Northern and Central Arava-Tamar R&D
  Ram Dotan, Hadas Vinberg – Ein Hatzeva farm
  Writer address: adisuisa@shaham.moag.gov.il

 • 3
  חודשים
  ago
  ניסוי זני פלפל אביב 2018
  ירקות

  ניסוי זני פלפל אביב 2018
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, שבתאי כהן, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, דנית פרקר, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת הכותב: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  עונת גידול הפלפל הסתווי בערבה מסתיימת בקטיפי אפריל מאי. בעת זו רובו ככולו של הפרי מופנה לשוק המקומי. עם עליית הטמפרטורה, הזדקנות שטחי הגידול מהשתילות הסתוויות ועלייה בבעיות הגנת הצומח יורדת איכות הפרי המשווק מהשטחים הוותיקים. לאור הביקוש לפרי באיכות טובה בחודשים אפריל מאי לשוק המקומי נוצר צורך בבחינת זני פלפל בשתילות חורפיות שיניבו פרי בעונה האביבית ותחילת הקיץ. על מנת להמשיך וללמוד את הבעיות הקיימות בגידול פלפל לעונה זו ולהכיר טוב יותר את פוטנציאל הזנים בגידול, הועמד בתחנת יאיר בעונת חורף 2017/18 ניסוי זנים. בניסוי נבחנו שישה זנים של פלפל אדום שנשתלו (10/1/2018) בבית צמיחה ובמנהרה עבירה. קטיף החל ב 24/4/18 ונמשך עד 4/6/18. הפרי הקטוף מוין לפי המדדים המקובלים בשיווק לשוק המקומי.
  היבול הכללי והאיכותי שהתקבל בגידול בחממה היה גבוה באופן מובהק בכל הזנים ביחס לגידול במנהרה, אנו סבורים כי בעונת גידול נוחה ללא קרות או אירועי קיצון אין יתרון לגידול במנהרה, יחד עם זאת, חשוב לזכור כי גידול בתנאים אלה איננו אופטימלי בייחוד בחורף בו שוררות טמפ' נמוכות במיוחד, בו ייתכן כי ניתן יהיה לראות את יתרון הגידול במנהרה.
  בגידול בחממה הזנים 10088 ו Top 142 לא נבדלו בכל הפרמטרים מהזן רעם. לזן Top 142 יתרון במשקל פרי גבוה בגידול בחממה ביחס לזן הביקורת. בגידול במנהרה הזן ארמדה היה בעל יבול כללי נמוך ביחס לזן הביקורת, אך יבול סוג א' היה זהה לזן הביקורת. לזן זה יש יתרון במשקל הפרי הגבוה ביחס לזן הביקורת בגידול במנהרה.

 • 3
  חודשים
  ago
  המלצות גידול פלפל אביבי 2018/19
  ירקות

  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה 2018/19
  עדי סויסה, דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שבתאי כהן, רבקה אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

עוד...