עדי סויסה

עדי סויסה

B.Sc.Agr
מדריכת גידול ירקות בערבה וכיכר סדום.
הדרכה יומיומית אישית של חקלאי האזור, תכנון וביצוע פעולות הדרכה קבוצתיות כולל הרצאות, ימי עיון, ימי הדגמה, סיורים ותערוכות. תכנון וביצוע ניסויי שדה, תצפיות וחלקות הדגמה. הסקת מסקנות מהניסויים והתצפיות שנערכו ופרסומן, פרסום חומר הדרכתי בכתב, קיום מגע עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע להעמקת הידע והחידושים בענף. התמחות בגידולים שונים ממשפחת הסולניים והדלועים.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  חודשים
  ago
  גידול חציל בבתי צמיחה בערבה בחורף לייצוא ולשוק המקומי, עונת 2017/18
  ירקות

  גידול חציל בבתי צמיחה בערבה בחורף לייצוא ולשוק המקומי
  עדי סויסה, סבטלנה דוברינין, יואל חדד - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רמי גולן, רבקה אופנבך, שבתאי כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

 • 6
  חודשים
  ago
  ניסוי זני עגבניות אביב במנהרות עבירות, תחנת יאיר 2016
  ירקות

  ניסוי זני עגבניות אביב במנהרות עבירות, תחנת יאיר 2016
  עדי סויסה, שלי גנץ – שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, רמי גולן, יורם צביאלי, אורן בר לבן, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@arava.co.il

  תקציר
  בשנים האחרונות חלה ירידה ברמת היבולים בגידול העגבנייה בארץ, וזאת בעקבות טובמו וירוס חדש שתוקף את הצמחים ומועבר ע"י מגע. חקלאים רבים בערבה רואים פוטנציאל בגידול מחזור קצר של עגבניות מסיימות, אשר אינו דורש השקעה רבה של כוח אדם, שכן, בגידול זה לא נדרשים טיפולי הדליה. באגרוטכניקת גידול פשוטה זו ניתן לנצל את תנאי האקלים השוררים בערבה בחורף, לייצור עגבניות אביב בהשקעה מינימלית.
  ניסוי זני עגבנייה מסיימים נשתל (3.2.16) בתחנת יאיר ב- 2 מנהרות עבירות. הניסוי כלל 4 זנים בעלי פרי עגול ו 2 זנים מטיפוס רומא.
  מבין טיפוסי הרומא לא היה הבדל מובהק ביבול הכללי והאיכותי. משקל הפרי היה קטן מהצפוי בשני הזנים. הזן גלילאה (הזרע סידס) סבל משחור פיטם ברמה גבוהה ביחס לזן 8551 (א.ב. זרעים).
  שלושת הזנים העגולים: חנית, סמדר ועופרי (הזרע סידס) כללו פירות איכותיים בלבד. הזנים חנית וסמדר היו בעלי יבול כללי ואיכותי גבוה באופן מובהק ביחס לשני הזנים הנוספים בניסוי. כל הזנים העגולים היו בעלי פרי קטן מהצפוי, ללא הבדל מובהק במשקל הפרי הממוצע. לעומת טיפוסי הרומא, הזנים העגולים לא סבלו כלל משחור פיטם.
  עקב תקלה טכנית הופסק הניסוי טרם זמנו. מומלץ לחזור על ניסוי זה פעם נוספת, ולהשתמש בזנים עמידים בלבד לווירוס צהבון האמיר, על מנת לאפשר פתיחת פתחים ואוורור משופר במבנה ובכך לשמור על טמפ' נוחות יותר לחנטה ללא סיכון להינגעות בווירוס.

  דוח1516

 • 10
  חודשים
  ago
  המלצות גידול דלעת בערבה 2016
  ירקות

  גידול דלעת בערבה
  עדי סויסה, שמשון עומר - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דרול ג'ילט - מו"פ ערבה דרומית
  דלעת אביב
  השתילה האביבית מתבצעת בטמפרטורה נמוכה, והצמח גדל לטמפ' עולות. במועד זה יש לתת תשומת לב מיוחדת לאיזון הצמח מבחינת הגידול הווגטטיבי: האיזון תלוי במיוחד בטמפרטורה, בהשקיה ובדישון. הדלעת משווקת בעיקר לשוק המקומי. היתרון בשיווק דלעת אביבית מהערבה הוא בבכירות, ביכולת לשווק באפריל - מאי, במועד זה נגמר בד"כ שיווק הדלעות הקיציות מהאיסום ויש יתרון לדלעת טרייה.
  הכנת השטח והמבנה
  ניתן לשתול תחת מנהרות נמוכות, במנהרה עבירה או במבנה המכוסה פלסטיק ומוגן בפתחים ברשת 50 מש למניעת כניסת מזיקים. יש לפתוח חורי אוורור בהמשך הגידול בהתאם לטמפ' והתפתחות הצמח. שתילה בבית רשת תגרום לפחיתה משמעותית ביבול כתוצאה מקרינה נמוכה.
  רצוי לפרוס פלסטיק תחתון כדי לשמור על רטיבות בית השורשים. פלסטיק שקוף יועיל בחימום הקרקע, דבר רצוי בטמפ' נמוכות בתחילת הגידול, פלסטיק שחור יועיל במניעת עשביה ופלסטיק צהוב יועיל לצינון הקרקע, להגנה מפני כנימות עש טבק (כע"ט) המעבירות ווירוסים שיכולים לפגוע ביבול ולמניעת עשביה. בכל סוגי הפלסטיק קוטר חורי השתילה המומלץ הוא כ- 15 ס"מ.
  מכיוון שהדלעת תכסה בצימוח צפוף וגבוה את כל השטח, מומלץ להשאיר ערוגת ריסוס לא שתולה, בהתאם לסוג המרסס, על מנת לייעל את הריסוס והקטיף.
  זנים – דלעת אביב
  קיימים שלושה זנים בשוק: נאפולי, פרובנס וטריפולי (טבלה 1). בניסויים שנערכו בעבר נמצאו הזנים נאפולי ופרובנס בעלי יבול גבוה מזה של טריפולי, יציבים יותר בחנטה ובכירים יחסית. הזן טריפולי המועדף על ידי המשווקים הינו אפיל, סובל מחוסר יציבות בחנטה ויבול נמוך. בנוסף, משך הגידול הארוך של זן זה כרוך בסיכון להדבקות בווירוסים המועברים ע"י כע"ט.
  מועד השתילה - מועד השתילה המומלץ לעונת האביב הוא דצמבר - תחילת ינואר
  השקיה ודישון (פירוט בטבלה 2 לאביב, טבלה 4 לסתיו)
  שותלים בקרקע רוויה. עד להתבססות השתילים (יציאת שורשים חדשים מבית השורשים) יש להשקות מספר השקיות תכופות. משלב ההתבססות ניתן לרווח את ההשקיות. מרווחי ההשקיות ייקבעו בתלות בקרקע. מכיוון ששתילת דלעת טריפולי מתבצעת כל ערוגה שניה, חישוב השטח המושקה יהיה בתחילת הגידול לפי חצי מהשטח הקיים בפועל, כלומר 50% מההשקיה על שטח מלא. כאשר הנוף מכסה את כל השטח ההשקיה תגיע עד ל- 75% מההשקיה שהייתה ניתנת על שטח מלא ששתול בכל ערוגה, רק לאחר שרואים חנטה מלאה ניתן להעלות את כמות המים בהדרגתיות עד סיום גדילת הפרי עד ל- 100% השקיה.
  זהירות! השקיה או דישון בעודף עלולים לגרום לדחיית פריחה\חנטה. בכל משטר השקיה נתון, יש לשים לב למופע הצמחים. במידה והצימוח נראה שופע וחזק (התרוממות אמירי הצמיחה אל מעל לנוף הצמחים) יש להגדיל את מרווח ההשקיה.

  דלעת סתיו
  שתילת דלעת סתווית אפשרית בערבה מסיום תקופת הסניטציה (יולי) עד סוף אוגוסט. הגידול בשטח פתוח. מומלץ לחפות את הקרקע בפלסטיק שחור-לבן או חום-צהוב להורדת טמפרטורת הקרקע ולמניעת צימוח עשביה. בעונה הסתווית עדיפים הזנים טריפולי ונאפולי (טבלה 3). הגידול הסתווי חשוף להתקפות כע"ט המעבירות וירוסים, כנימות עלה, ואקריות במיוחד בשתילות המאוחרות.
  שימוש בדבורים לחנטה (דלעת אביב וסתיו)
  בשטח בעל צימוח מפותח, עם תחילת פריחה יש להכניס כוורות דבורי דבש לשטח. מספר הכוורות המומלץ הוא כוורת אחת ל- 2 דונם. בגידול במבנה יש להציב את הכוורת מחוץ למבנה על ידי יצירת פתח ייעודי, זאת על מנת שיהיה נוח לדבורים והן יתפקדו בצורה מקסימלית.

  הבשלה וקטיף (דלעת אביב וסתיו)
  פרי בשל מתבטא בצבעים שונים לפי הזן, פרי בשל של הזן טריפולי יופיע בצבע קרם - כתום חיצוני, כאשר הציפה כתומה. נאפולי ירוק חיצונית בעל ציפה כתומה ופרובנס כתום חיצונית ופנימית. ניתן לוודא את הבשלות ע"י גירוד עדין של הקליפה. יש לקטוף פרי בשל, פרי שאינו בשל לא ישלים את תהליך ההבשלה לאחר הקטיף. לא מומלץ להזיז פירות עד השיווק, דבר זה עלול להוביל לאחוז ריקבונות גבוה.

  בכל שאלה ניתן להיוועץ בצוות המדריכים.
  בהצלחה!

  כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות.

עוד...