עדי סויסה

עדי סויסה

B.Sc.Agr
מדריכת גידול ירקות בערבה וכיכר סדום.
הדרכה יומיומית אישית של חקלאי האזור, תכנון וביצוע פעולות הדרכה קבוצתיות כולל הרצאות, ימי עיון, ימי הדגמה, סיורים ותערוכות. תכנון וביצוע ניסויי שדה, תצפיות וחלקות הדגמה. הסקת מסקנות מהניסויים והתצפיות שנערכו ופרסומן, פרסום חומר הדרכתי בכתב, קיום מגע עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע להעמקת הידע והחידושים בענף. התמחות בגידולים שונים ממשפחת הסולניים והדלועים.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  חודשים
  ago
  אגרוטכניקה בגידול חציל 2016/17
  ירקות

  ניסוי אגרוטכניקה בחציל, תחנת יאיר 2016/17
  עדי סויסה, יואל חדד - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, רמי גולן, אורן בר-לבן, אבי אושרוביץ, יניב בן פלאי, אסף בוקיש, סבטלנה גוגיו, קטרינה צעירי, דנית פרקר, נאוה פיטשון, אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@arava.co.il

  תקציר
  בשנים האחרונות חלה עליה בשטחי גידול חציל בערבה. העלייה המשמעותית ביותר נצפתה בגידול בבתי רשת ובחממות בעונה שחלפה, זאת בעקבות "מתווה הפלפל". שטח החציל בערבה הגיע בעונת 2015/16 לכ- 1,200 דונם. מניסויי העבר נמצא כי הזנים הפרתנוקרפים הניבו יבול גבוה ביחס לזן קלאסיק. במספר ניסויים בהם נבדקו שתילי קלאסיק מורכבים נמצא כי ההרכבה תרמה לעליה ביבול האיכותי. בחינת סוגי הדליה על הזן קלאסיק נבחנה בעבר ובה נמצא כי אין השפעה על היבול. כיסוי המבנה גם כן נבחן בעבר ונמצא יתרון בגידול תחת רשת לזן 206 ביחס לזן קלאסיק. הניסוי המדווח נערך בהמשך לסדרת הניסויים שנערכה בעבר ובעקבות העלייה בשטח הגידול בערבה, במטרה לבחון את מגוון שיטות הגידול הקיימות אצל חקלאי הערבה היום ולהעריכן מבחינת היבול ואיכות הפרי.
  ניסוי אגרוטכניקה בחציל נערך בעונת 2016/17 בתחנת הניסויים יאיר. בניסוי נבדקו שני זנים, האחד פרתנוקרפי 206 (עדן זרעים) והשני דורש שימוש במווסתי צמיחה לצורך הפריה, הזן קלאסיק (הזרע סידס). הניסוי נערך בשתי מנהרות כאשר אחת מכוסה פלסטיק והשנייה מכוסה רשת 25 מש. בכל מנהרה נבחנו הזנים בגידול משתילים רגילים ומורכבים על כנת מינואט (א.ב. זרעים), ובשיטת הדליה הולנדית לעומת ספרדית. כל טיפול נשתל ב- 4 חזרות. הניסוי נשתל (15/9/16). צמח כל 60 ס"מ, בטיפול הדליה הולנדית הושארו 3 ענפים לצמח, כמקובל. הקטיף החל ב- 18/11/16 ונמשך עד 26/4/17. סה"כ נערכו 27 קטיפים.
  מתוצאות הניסוי ניתן לראות כי הזן 206 הינו בעל יבול יצוא גבוה יותר יחסית לזן קלאסיק. הטיפול שהביא לעליה המשמעותית ביותר ביבול היה הרכבת השתילים, וזאת בכל השילובים. התוספת ליבול היצוא בצמחים המורכבים נובעת ככל הנראה ממספר פירות גבוה יותר למ"ר ביחס לצמחים הרגילים ללא הרכבה. מהניסוי עולה כי הזן 206 אפיל ביחס לזן קלאסיק. בגידול תחת פלסטיק אחוז פרי ליצוא היה גבוה בשני הזנים ביחס לגידול תחת רשת 25 מש. לשיטת ההדליה ההולנדית נמצא יתרון בשיעור גבוה יותר של פרי בצבע שחור בשני הזנים, אך בסוף העונה נראה כי הזן קלאסיק שמר על הצבע השחור בצורה טובה יחסית לזן 206. ההרכבה בזן 206 תרמה לשיפור הצבע ביחס לצמחים לא מורכבים, ולעומת זאת בזן קלאסיק גרמה ההרכבה לתוצאה הפוכה, לקבלת שיעור גבוה יותר של פירות סגולים. האיכות הטובה ביותר הושגה בגידול תחת פלסטיק בהדליה הולנדית בזן 206 בשני סוגי השתילים, ובזן קלאסיק באותה שיטת גידול בצמחים לא מורכבים בלבד.
  לסיכום, מתוצאות ניסוי זה עולה כי הזן 206 בעל פוטנציאל יבול גבוה בצורה משמעותית ביחס לזן קלאסיק, וכי יש להשקיע ולהמשיך לבחון דרכים לשיפור איכות הפרי ליצוא בעונות הבאות. כמו כן נראה שוב יתרון משמעותי ביבול לגידול תחת כיסוי פלסטיק ולשימוש בשתילים מורכבים ולכן מומלץ לבצע מבחן כנות בעונה הבאה, ובו לבחון גם כנות חדשות של חציל המצויות בשוק.

 • 3
  חודשים
  ago
  המלצות גידול מלון סתיו 2018/19
  ירקות

  המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2018/19
  עדי סויסה, עודד פרידמן, סבטלנה דוברינין, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דרול ג'ילט - מו"פ ערבה דרומית

 • 11
  חודשים
  ago
  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה 2017/18
  ירקות

  המלצות גידול פלפל אביבי בערבה
  עדי סויסה, דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שבתאי כהן, רבקה אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר

עוד...