עדי סויסה

עדי סויסה

B.Sc.Agr
מדריכת גידול ירקות בערבה וכיכר סדום.
הדרכה יומיומית אישית של חקלאי האזור, תכנון וביצוע פעולות הדרכה קבוצתיות כולל הרצאות, ימי עיון, ימי הדגמה, סיורים ותערוכות. תכנון וביצוע ניסויי שדה, תצפיות וחלקות הדגמה. הסקת מסקנות מהניסויים והתצפיות שנערכו ופרסומן, פרסום חומר הדרכתי בכתב, קיום מגע עם מוסדות מחקר ואנשי מקצוע להעמקת הידע והחידושים בענף. התמחות בגידולים שונים ממשפחת הסולניים והדלועים.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • שנה
  1
  ago
  מבחן זני עגבניות אשכול ובודדות תחנת יאיר 2017/18
  ירקות

  מבחן זני עגבניות אשכול ובודדות תחנת יאיר 2017/18
  עדי סויסה, שלי גנץ - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, רמי גולן, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, סבטלנה גוגיו, דנית פרקר, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  במבחן זני עגבניות שנערך בבית צמיחה מכוסה בגג בפוליאתילן בתחנת הניסויים יאיר, נבחנו 11 זני עגבניות אשכול ו - 4 זני עגבניות בודדות. הניסוי נשתל ב- 12.9.2017 ללא חיפוי פלסטיק תחתון. זני האשכול הורכבו על כנה לבקשת החברה, שתילה כל 60 ס"מ, 14 צמחים לחלקה. עגבניות בודדות לא הורכבו, שתילה כל 40 ס"מ, 21 צמחים לחלקה. כל הצמחים עוצבו והודלו לענף בודד. הקטיף החל ב- 3/12/17 ונמשך עד 3/6/18, סה"כ נערכו 25 קטיפים. מבין זני האשכול הזן 1219 (הזרע סידס) הניב יבול גבוה מסוג א', משקל אשכול ממוצע וציון איכות גבוהים ביחס לזן הביקורת איקרם. זן זה בלט בשמירה יחסית על גודל האשכול לאורך העונה. הזן אודליה (הזרע סידס) הצטיין בפרמטרים יבול סוג א' ומשקל אשכול לאורך כל העונה, ואינו נבדל מזן הביקורת בציון האיכות לאחר השהייה. יבול סוג א' של הזן sv5001th (א.ב. זרעים) לא נבדל מהביקורת, בעל משקל אשכול גבוה לאורך כל העונה וציון איכות לאחר השהייה שאינו נבדל מהביקורת. מבין זני הבודדות לזן דניה איכות טובה, הגבוהה ביותר במבחן זה, וללא בעיה של כתמי צבע. היבול המשווק נמצא דומה לזן הביקורת. הזן 77205 (מכתשים) הצטיין ביבול סוג א' וגם באחוז כתמי הצבע הנמוך לאחר השהייה ביחס לזן הביקורת טורי (זרעים גדרה). לאור התוצאות, אנו ממליצים על הזן אודליה הגדל מספר עונות בערבה. זני האשכול החדשים 1219 ו- sv5001thוזני הבודדות 77205 ודניה מומלצים בהיקף של עד 20% מהיקף השטח ולהמשך בחינה בעונה נוספת.

 • שנה
  1
  ago
  שתיל חציל מורכב לשיפור היבול ואיכות הפרי 2018/19
  ירקות

  סקירת ניסויים ותחשיב גידול חצילים מורכבים

  הרצאה בסיכום עונת ירקות 2018/19 בערבה 14/5/19 תחנת יאיר
  ONA1819

 • שנה
  1
  ago
  ניסוי הקדמי לבחינת גידול אבטיח סתיו תחת 50 מש, תחנת יאיר 2018
  ירקות

  ניסוי הקדמי לבחינת גידול אבטיח סתיו תחת 50 מש, תחנת יאיר 2018

  עדי סויסה, שמשון עומר - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, מילי זנבר, סבטלנה גוגיו, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, דנית פרקר, קטרינה זעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת הכותבת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  האבטיח הסתווי בערבה נשתל בחודש יולי עם סיום תקופת החיץ וגדל תחת יריעות אגריל או רשתות 50 מש למניעת נגיעות בכנימת עש טבק והעברת וירוסים הגורמים לפגיעה בגידול ובאיכות הפרי. על מנת לקבל חנטה באמצעות דבורים נהוג להסיר את הרשת ובתקופה זו הצמחים חשופים לווירוסים המועברים ע"י כנימות עש טבק. לאור הירידה ביעילות החומרים המצויים כיום בשוק ומתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, ביקשנו לבחון את ייתכנות הגידול הסתווי תחת רשת 50 מש לאורך כל תקופת הגידול.
  הניסוי נערך בתחנת יאיר במנהרה 1 צול שאורכה 36 מטר מכוסה רשת 50 מש. בניסוי נבדקו הזנים לה הויה (אוריג'ן) ופסיניישן (זרעים גדרה) ב 4 חזרות, הזן המפרה OX (אוריג'ן). הניסוי נשתל בתאריך 25.7.18. פרחים נקביים ראשונים נצפו בתאריך 12.8.18 . כוורת דבורי דבש הוכנסה למבנה בתאריך 14.8.18. כל הפירות נקטפו והועברו למיון. נערכו שלושה קטיפים בתאריכים: 16.9.18, 25.9.18, 4.10.18. (שבוע 38, 39 ו- 40 בהתאמה. 53, 62 ו- 71 ימים משתילה בהתאמה.). יבול הזנים בניסוי היה נמוך בהשוואה ליבול ממוצע המתקבל בשטח גידול מסחרי בערבה והגיע בזן פסיניישן ל 1.3 ק"ג למ"ר לעומת 0.5 ק"ג למ"ר בזן לה הויה. גודל הפרי שהתקבל בניסוי היה קטן מהרגיל בעונה, ייתכן שהסיבה לכך היא הרשת. הזן פסיניישן היה גדול ביחס ללה הויה. עובי הקליפה של הזן פסיניישן היה דק ביחס ללה הויה וצורתו מעט אובלית ביחס ללה הויה. צבע הציפה בשני הזנים היה טוב מאוד. שני הזנים היו בעלי ציונים דומים ברוב הפרמטרים הקשורים לאיכות שנבדקו. ברור לנו כי לא מומש פוטנציאל היבול בשני הזנים להערכתנו מהסיבות הבאות: פעילות הדבורים הייתה לא מיטבית, אגרוטכניקת הגידול (השקיה ודישון) הייתה לא מיטבית וכתוצאה מכך התקבל צימוח וגטטיבי חזק מדי שכנראה השפיע על החנטה. כמו כן, נראה כי בחירת הזנים לגידול תחת רשת צריכה להתמקד בעוצמת צימוח חלשה מסיבה זו.
  אנו מציעים לחזור ולבצע בחינה נוספת של גידול אבטיח מידי תחת 50 מש בעונת הסתיו בערבה או בכיכר סדום. בנוסף כדאי לבצע ניסוי ובו ייבחנו רמות השקיה שונות למיטוב הגידול. בניסויים השונים מומלץ לבחון אמצעי הפריה שונים - דבורי דבש, דבורי בומבוס ומווסתי צמיחה בזנים השונים.

  הבעת תודה
  אנו מודים לחברות הזרעים אוריג'ן וזרעים גדרה על תרומת הזרעים לניסוי. תודה גדולה לדני מיכאלי ועמוס מונט על ליווי הגידול ותרומת הידע להצלחת הניסוי. תודה לאמנון קורן ממשתלות חישתיל על תרומתו והליווי המקצועי במהלך הניסוי. תודה לשי מגן על אספקת הכוורת לניסוי. תודתנו נתונה למועצת הצמחים על מימון הניסוי ולקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Autumn watermelon under 50-mesh insect proof net, preliminary trial, Yair experimental station 2018
  Adi Suisa, Shimshon Omar - Ministry of Agriculture and Rural Development
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Moti Oshrovitz, Yaniv Ben Pili, Mili Zanbar, Svetlana Gogio, Avi Oshrovitz, Asaf Bukish, Danit Parker, Katerina Zairi - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Author address: adisuisa@shaham.moag.gov.il

עוד...