שבתאי כהן

שבתאי כהן

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  שנים
  ago
  גידולים אלטרנטיביים לערבה 2022 סקירת ניסויים
  מטעים, ירקות

  הרצאה במסגרת יום עיון בערבה 16/1/22

 • 2
  שנים
  ago
  בחינת השפעת ביוסטימולנט עודד על גידול והנבת פלפל, בגידול בקרקע ובאירופוניקה
  ירקות

  בחינת השפעת תוספת ביוסטימולנט "עודד" על רקע שינוי רמת מבלעי פרי בצמחי פלפל בערבה, בגידול בקרקע ובמערכת אירופונית
  שבתאי כהן, רבקה אופנבך - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  רן אראל - מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדבר, קרקע ומים, מנהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: sab@inter.net.il
  המחקר בוצע בעזרת Trang Thu Le תלמידה לתואר שני באונ' תל אביב במסגרת תוכנית AICAT בערבה, בהנחיית ד"ר רן אראל ממנהל המחקר החקלאי ופרופ' עמרם אשל מאונ' תל אביב.
  תקציר
  יעילות הייצור בגידול פלפל בערבה נבחנה במערכת גידול אירופונית ובקרקע, בשתי גישות מחקר: הסרת פירות מהצמח בתחילת עונת הגידול ושימוש בביוסטימולנטים. בניסויים שנערכו הוערכה השפעתם של גורמים שונים על גידול הצמחים, כמות היבול ואיכות הפירות.
  הניסויים נערכו בעונת 2019/20 בבית צמיחה מחופה ברשת 25 מש בשטח של 360 מ"ר, במבנה 3 גמלונים כאשר בגמלון המרכזי הוצבה מערכת אירופונית ובשתי הגמלונים הצדדים נערך ניסוי מקביל בקרקע. שיטות הגידול באירופוניקה מאפשרת לאפיין בקלות את מצב מערכות השורשים היות והשורשים גדלים במיכל המותז ברסס של מים ומאפשר לקבל מערכות שורשים נקיות אשר ניתן לצפות בהם, לאפיין את היררכית מבנה השורש, לצלם אותם, לשקול אותם ולבצע כל אנליזה נדרשת בקלות רבה.
  שתילי פלפל נשתלו (13/8/19) ונבחנו בטיפולים הבאים: למערכת האירופונית הוסף ביוסטימולנט "עודד" המכיל חומצות הומיות. במהלך הניסוי נשמר ריכוז של 0.1% של תמיסת "עודד" בתוך תמיסת ההזנה, לעונת גידול ביקורת ללא הוספת ביוסטימולנט. טיפולי משנה צמחיים כללו הסרת חנטים עד שלב של 70 ו 85 ימים משתילה לעומת ביקורת ללא הסרת חנטים. בגידול פלפל בקרקע הוסף ביוסטימולנט "עודד" במנה של 150 סמ"ק/דונם ליישום. 2 יישומיים בוצעו בשלב הווגטטיבי בחודשים אוגוסט ספטמבר ויישום נוסף באמצע עונת ההנבה בחודש פברואר. טיפולים אל הושוו לטיפול ביקורת ללא תוספת ביוסטימולנטים.
  מסיכום תוצאות הניסויים עולה כי הוספת ביוסטימולנט "עודד" לא תרמה לתוספת יבול באף אחד מהטיפולים לעומת ביקורת, לא ביבול לצמח ולא במשקל פרי. הסרת כל הפירות הצעירים הקטינה את עצמת המבלע והביאה לתוספת גידול של נוף הצמח והשורשים. נמצא מתאם בין היבול הכללי והמשקל הממוצע של פרי בודד. במערכת האירופונית הסרת הפירות בתחילת העונה תרמה לתוספת יבול אך לא הביאה לשינוי במשקל פרי ממוצע, בצמחים שגדלו בקרקע התוצאה הייתה הפוכה לכך. בנוסף, הסרת פירות שיפרה את איכות הפרי, את מופע הפירות, העלתה את שיעור הפירות הגדולים והפחיתה את כמות הפרי הפסול. ממצא זה מציב את הסרת הפירות כשיטה בעלת חשיבות וסיכוי לשיפור ייצור הפלפל במערכת חקלאית.

 • 5
  שנים
  ago
  גידולים חדשים בערבה 2018/19
  ירקות

  הרצאה בסיכום עונת ירקות 2018/19 בערבה 14/5/19 תחנת יאיר
  ONA1819

עוד...