שבתאי כהן

שבתאי כהן

מחלקות

צור קשר



פרסומים אחרונים
 • 5
  חודשים
  ago
  המלצות השקיה ודישון פלפל בערבה 2018
  ירקות
 • שנה
  1
  ago
  אגרוטכניקה וזנים איכותיים בפלפל בערבה 2015/16
  ירקות

  אגרוטכניקה וזנים איכותיים בפלפל בערבה 2015/16
  שבתאי כהן, רבקה אופנבך, יורם צביאלי, אורן בר לבן, אבי אושרוביץ, יניב בן פלאי, סבטלנה גוגיו, רמי גולן, אסף בוקיש - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחבר: sab@inter.net.il

  שוק הפלפל העולמי ההופך יותר ויותר תחרותי בשנים האחרונות מחייב את שיפור איכות המוצר כתנאי הכרחי להישרדות והצלחה. עד לעונת הגידול הנוכחית נערכו בתחנת יאיר מבחני זנים במהלכם נבחנו הביצועים בזנים השונים אך תחת משטר גידול אחד בהעדר אפשרות מעשית לבחינת עשרות זנים בתנאים שונים. בעבר לעיתים כאשר זנים הועברו מהגידול בתחנת הניסויים לחקלאים ביצועי הצמחים לא היו כמצופה עקב שונות גדולה מאוד בתנאי הגידול אצל חקלאים שונים וחוסר ידע אגרוטכני כיצד לנהל את הגידול באופן המיטבי. על רקע זה הוחלט לאתר מספר זנים האיכותיים ביותר אשר נמצאו בשנים האחרונות ולבחון אותם בתנאים שונים אשר יאפשרו קבלת הפוטנציאל המיטבי בזנים אלו.
  בניסוי שנערך בתחנת יאיר בעונת 2015/16 נבדקו זנים אשר הצטיינו באיכות הפרי בניסויי הזנים בשיטות גידול (אגרוטכניקה) שונות. הניסוי הועמד במטרה ל"הביא" בפני החקלאים המגדלים שיטה סדורה לגידול המתאימה למיצוי הפוטנציאל איכות ויבול של זנים אלו כדי להעלות את כושר התחרות של חקלאי הערבה בתנאי שוק משתנים
  הניסוי נשתל (10/8/15) בשלושה מבנים מכוסים ברשת 25 מש. על גגות המבנים נפרסו בשתילה רשתות 40% צל שהוסרו בשלושה מועדים לאחר 20, 35 ו- 50 יום משתילה, כטיפולים ראשיים. טיפולי המשנה בכל מבנה כללו 6 זנים אדומים: סובק (בקורת), 35-163, 1157, 10019, צלף ו- מרלטה. הזנים נבחנו בשתי שיטות עיצוב, הסרת כל החנטים אשר אינם על הענף הראשי לעומת ביקורת ללא ההסרה. כל טיפול נבחן ב-5 חזרות באקראי.
  טיפול הסרת רשת לאחר 50 יום גרם לירידה במוצקות, לטיפולי העיצוב הייתה השפעה מועטה על יבול ואיכות הזנים. הזנים מרלטה ו-35-163 הגיעו ליבול הנמוך מבין הזנים. היבול אשר התקבל בעונה זו היה נמוך מאוד לעומת שנים קודמות, לדוגמא הזן סובק הוא זן ותיק בדרך כלל יבול היצוא שלו עמד בתקופה זו על למעלה מ-8 ק"ג למ"ר ויבול כללי של כ-10 ק"ג למ"ר ואילו בעונה זו יבול באיכות יצוא של כ-4 ק"ג למ"ר ויבול כללי של בין 6 ל-7 ק"ג למ"ר בהתאם לטיפולים.
  הירידה המשמעותית ביבול מוסברת כתוצאה מתנאי האקלים הקיצוניים ששררו בתחילת ובמהלך העונה, טמפרטורות גבוהות מאוד בסתיו, אירוע של אבק אשר גרם לירידה בקרינת השמש בחודש ספטמבר בתקופת החנטה, ובהמשך בחורף אירועי טמפרטורות נמוכות אשר גרמו לתופעה של "חטטי קור".
  ירידה משמעותית דווחה גם ביבול החלקות המסחריות בערבה. לפיכך, התוצאות המאוד לא אחידות וברורות שהתקבלו בניסוי הם כנראה תוצאה ישירה של תנאי האקלים אשר פגעו במיוחד בגל הראשון המהווה בדרך כלל כ- 40-50% מכלל היבול השנתי. לאור האמור לעיל אנו מתקשים בהסקת מסקנות בנוגע להשפעת הטיפולים עליהם בוסס הניסוי המדווח.

  Development of protocol for growing export quality pepper varieties in the Arava
  Shabtai Cohen, Rivka Offenbach, Yoram Zvieli, Oren Bar Lavan, Avi Oshrovitz, Yaniv Ben Pili, Asaf Bukish, Svetlana Gogio, Rami Golan - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Writer address: sab@inter.net.il
  Keywords: Arava, Capsicum annuum, fruit quality

 • שנה
  1
  ago
  המלצות השקיה ודישון פלפל בערבה 2017
  ירקות

  המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בבתי רשת ומבנים בערבה
  שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  צבי ונר - ועדה חקלאית ערבה תיכונה
  עודד פרידמן, עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עוד...