שבתאי כהן

שבתאי כהן

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  שנים
  ago
  גידולים חדשים בערבה 2018/19
  ירקות

  הרצאה בסיכום עונת ירקות 2018/19 בערבה 14/5/19 תחנת יאיר
  ONA1819

 • 2
  שנים
  ago
  פיתוח טכנולוגיה לגידול תות שדה, פארן 2016/17
  ירקות

  פיתוח טכנולוגיה לגידול תות שדה, פארן 2016/17
  שבתאי כהן, רבקה אופנבך, עדנה מצרפי, יורם צביאלי, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחבר: sab@inter.net.il
  תקציר
  במסגרת פעילות המו"פ להרחבת סל הגידולים בערבה הועמדו בעונות 2015/16 ו 2016/17 ניסויי גידול תות שדה בחלקת הניסויים של מו"פ ערבה במושב פארן.
  לנושא הטמפרטורה חשיבות רבה בהשפעה על צמחי תות שדה בתקופת השתילה. מושב פארן מהווה נקודת התיישבות המתאימה ביותר לגידול תות שדה בערבה אודות לטמפרטורות הלילה באזור הנמוכה בכ-4 מ"צ לעומת חצבה.
  עונה ראשונה בפארן בעונה 2015/16 הסתימה בהצלחה חקלאית כאשר התקבלו יבולים בזן "שני" של למעלה מ-10 ק"ג למ"ר במהלך כל העונה. בעונה הראשונה נשתל התות בעומד 15.6 צמחים למ"ר.
  דוח זה הוא על העונה השנייה במושב פארן עונת 2016/17 נבחנו הזנים שני, רוקי ו תמיר, מטיפוח ניר דאי, מנהל המחקר החקלאי. הזנים נבחנו בשני תאריכי שתילה 27/9 ו-10/10 כדי לתחום את תאריכי השתילה האפשריים ורמת הביצועים המתקבלת בכל זן בכל תאריך. מספר הצמחים למ"ר עמד על 13 צמחים והצבת הצמחים לאורך השורה 13 צמחים למטר רץ. צמחי התות הושקו במים מותפלים אשר הופקו במתקן שמוקם בחלקה. לתאריך השתילה הראשון (27/9) יש יתרון בהבכרה בזנים "שני" "תמיר" לעומת תאריך השתילה השני אך בסיכומי היבול לסוף עונה הזן "שני" בשתילה הראשונה הניב כ-20% פחות בקטגורית הפרי האיכותי לעומת השתילה במועד השני. נמצא כי בזן תמיר אין כמעט השפעה של תאריך השתילה על היבול האיכותי.
  ניסוי נוסף אשר בוצע בתחנת יאיר בחן את השפעת השליטה על טמפרטורת המצע והשפעתו על ביצועי הגידול, בהנחה כי שיפור הטמפרטורה בבית השורשים קירור מסוים בעונה החמה וחימום המצע בתקופה הקרה עשויים לשפר את המאזן האנרגטי של הצמחים מבחינת יחסי מקור מבלע ולהביא ליבול גבוה יותר על רקע של זנים שונים. הטיפול של חימום אקטיבי של מצע בית השורשים לא הביא לידי תוצאות המצדיקות שימוש בטכנולוגיה זו אך יש להביא בחשבון כי אזור תחנת יאיר אינו מתאים אקלימית לגידול תות שדה עקב הטמפרטורות הגבוהות בתחילת העונה המשפיעות בהמשך על כל ההנבה בהמשך כל העונה.
  לא נמצא הבדל ביבול שהתקבל בגידול המצע פרלייט בהשוואה לקוקוס. בנפחי הפרלייט הנמוכים שנבדקו עלות שרוולי הפרלייט זהה לעלות הקוקוס (10 ליטר נפח מצע למטר רץ).

 • 2
  שנים
  ago
  פיתוח ענף פטל ליצוא בערבה 2017/18
  ירקות

  פיתוח ענף פטל ליצוא בערבה 2017/18
  שבתאי כהן, רבקה אופנבך, מוטי אושרוביץ, אבי אושרוביץ, רמי גולן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  ניר דאי - המכון למדעי הצמח, מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי
  גיא תמיר - מו"פ ההר המרכזי
  כתובת המחבר: sab@inter.net.il
  תקציר
  במסגרת תוכנית בפיתוח ענף הפטל באזור הערבה אנו נערכים לפיתוח טכנולוגיות מתאימות לגידול פטל להנבה בחודשים נובמבר דצמבר אפריל בערבה. הפטל האדום Raspberries הוא צמח ממשפחת הוורדיים, במיני הפטל התרבותי המשמשים לקטיף מסחרי שני טיפוסים, אחד המניב בשנה השנייה לאחר שתילה Floricane הנושא פרי על ענפי השנה השנייה וטיפוס שני מייצר תפרחות כבר בשנה ראשונה Primocane, הנושא פרי על ענף השנה הראשונה. היות וגידול רב שנתי בערבה יהיה יקר ואולי בלתי אפשרי עקב הטמפרטורות הגבוהות בקיץ, התמקדנו במסגרת הניסויים בתחנת יאיר בפטל מטיפוסי Primocane אשר ישמשו כצמח חד שנתי בעל אפשרות להנבה מהירה ועשויים להתאים לתנאי הערבה.
  נבחן הזן אמירה אשר זכויות השיווק שלו בישראל נמצאים בידי מו"פ ההר המרכזי. הזן טופח ע"י חברה איטלקית ומאופיין בפרי גדול יחסית כחמישה עד שבעה גרם לפרי ובעל טעם וארומה טובים. הניסוי נערך בתחנת יאיר בערבה בחממה מצוננת עם מזרן לח, השתילים נשתלו בעציצים בנפח של 7 ליטר, 4 עציצים למטר רץ, בשורות במרחק של 1.8 מטר בין שורה לשורה, מצע גידול "אודם" המכיל טוף עם כ-20 אחוז חומר אורגני. נשתלו 3 מועדי שתילה: 10/8/17, 10/9/17, 25/10.
  מחזור השתילה הראשון החל בהנבה בסוף אוקטובר וסיים את ההנבה בחודש מרץ 2018. היבול עמד על כ-1300 ק"ג/דונם עיקר ההנבה הייתה בחודש נובמבר ודצמבר כ-70% מכלל היבול. בחודש מרץ נקטם הנוף עד לבסיס והחלה התחדשות של עלווה אשר יצרה נוף גבוה של כ-2 מטר מעל פני העציץ והחלה התמיינות של אמירי הצמיחה וקטיף ספורדי ולא אחיד עקב התמיינות ופריחה לא אחידים. הגל השני החל בחודש מאי והסתיים ביוני גל זה עמד על כ-300 ק"ג לדונם. מחזור השתילה השני החל בהנבה בחודש נובמבר חודש לאחר המחזור הראשון. שתילי מחזור ב' הגיעו מאוד לא אחידים וחלשים. עיקר ההנבה במחזור זה הייתה בחודשים דצמבר וינואר כ-650 ק"ג/דונם. קשה לדעת האם היבול אשר התקבל הוא תוצאה של מצב השתילים, תאריך השתילה או שניהם יחד. במחזור ב' החלה התחדשות הצמחים במהלך חודש מרץ וההנבה בחודש אפריל ומאי. שלב זה הניב עוד כ-400 ק"ג לדונם. מחזור שלישי החל בהנבה בחודש ינואר ועיקר היבול נקטף בפברואר ומרץ עמד על כ-500 ק"ג ויתרת היבול כ-350 ק"ג בחודשים מאי יוני.
  מתוצאות הקטיף עולה כי ניתן ל"כסות" את כל עונת החורף והאביב ביבול פטל, נדרש שיפור משמעותי באיכות השתילים. שתילים איכותיים יקבעו את עתיד הענף בהמשך.
  נראה כי יש להעלות את העומד ל- 3 עד 4 צמחים למ"ר תוך שינוי העמדת הצמחים משורה בודדה לצמד שורות, וניצול עוצמות הקרינה הגבוהות במהלך החורף מתוך מגמה להביא לאופטימיזציה של עומד צמחים בהתייחס לעוצמות הקרינה ולהביא לעליה משמעותית ביבול במהלך החורף. בעונה הקרובה נבחן גם שתילה במנהרה ברוחב 6 מטר ולא רק בחממה מצוננת, מתוך הרצון לחסוך בעלויות הגידול ולהפוך אותו לנגיש לקבוצות גדולות יותר של מגדלים.

עוד...