יורם צביאלי

יורם צביאלי

מוסמך במדעי החקלאות ובעל דיפלומה בהדרכה חקלאית. מדריך ועוסק (משנת 1987) בהפצת ידע מעודכן והדרכת חקלאים באזור הערבה וכיכר סדום בתחום הירקות, במבנים ובשטח פתוח, בשיטות גידול שונות בקרקע ובמצעים מנותקים. העברת הידע נעשית בהדרכה פרונטלית, קבוצתית, ימי עיון ומפגשים, הפצת דפוני הדרכה לחקלאים. עורך תחשיבי גידול, מנהל התוכן באתר מו"פ ערבה, עורך דו"חות ופרסומי המחקרים של המו"פ. התמחות בגידולים פלפל, עגבניות, מלון, אבטיח, חציל, ארטישוק ועוד. שותף בצוות המחקרים בירקות של המו"פ, מרכז ניסויי זני פלפל, האבקה ועוד.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 8
  חודשים
  ago
  ניסוי זני מלון תחנת יאיר 2022-23
  ירקות

  ניסוי זני מלון אביב, תחנת יאיר, 2022/23
  יורם צביאלי1, שמעון פיבוניה1, עדי סויסה2, מילי זנבר1, תמיר אורן1, מוטי אושרוביץ1, מייק וקנין1, סבטלנה גוגיו1, נביל עומרי2
  1מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 2שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: yzvieli@arava.co.il
  תקציר
  גידול מלון בתנאי האביב המוקדם בערבה היה מוגבל בעבר לטיפוסי גליה בזנים רענן ודומיו, זנים בעלי יכולת חנטה פרתנוקרפית בטמפרטורה נמוכה יחסית. בעבודות קודמות שנערכו במו"פ ערבה נבחנו בהצלחה זני מלון מטיפוסים אחרים, אננס ופרלינה, בעלי ציפה בצבע כתום, והורחב שטח הגידול המסחרי של זנים אלו. לביסוס הידע והרחבת סל הזנים, הועמד בעונת האביב 2022/23 ניסוי זנים בתחנת יאיר.
  בניסוי נשתלו (7/12/22) שישה זני מלון מטיפוסים שונים מורכבים על כנת דלעת. הזן 770 נבדק במקביל גם בשתילים רגילים. קטיף החל ב 6/3/23, שבוע 10, 89 ימים משתילה, והסתיים ב 18/5/23, שבוע 20. התקיימו שני קטיפים בשבוע, סה"כ 22 קטיפים במהלך 11 שבועות.
  770 (אוריג'ן) - הזן נמצא בעל יבול משווק גבוה ושיעור גדול של פרי גדול משווק. לזן מוצקות טובה ושיעור נמוך של התמוטטות פנימית. יבול הזן בשתילים רגילים היה נמוך מאוד בהשוואה לשתילים המורכבים.
  61912 (הזרע) - זן בעל יבול משווק גבוה ושיעור גבוה של פרי גדול משווק. לזן התמוטטות בפנימית בשיעור גבוה יחסית ליתר הזנים. נראה כי הזן אינו מתאים לגידול במועד המוקדם.
  סאן בואל (נונהמס) - הזן הינו בעל יבול כולל ומשווק נמוך יחסית ושיעור נמוך מאוד של פרי גדול. על אף מוצקותו הטובה אינו מתאים לשיווק מפאת גודל הפרי הקטן.
  63008 (נונהמס) - הזן נמצא בעל יבול כולל גבוה אך יבול משווק נמוך, שיעור גבוה של פרי סדוק במיון, מוצקות נמוכה ושיעור גבוה של רקבון בהשהיה.
  הדסון (נונהמס) - זן ביקורת בניסוי הנשתל בד"כ באביב המאוחר בערבה, זן בכיר, בעל יבול משווק גבוה ושיעור גדול של פרי משווק גדול. במועד שתילה זה לזן מוצקות נמוכה ושיעור גבוה של התמוטטות פנימית.
  פרלינה (תרסיס) - זן ביקורת בניסוי, נמצא בעל יבול משווק גבוה, שיעור גבוה של פרי מוצק מאוד במבחן השהיה, ושיעור בינוני עד גבוה של התמוטטות פנימית.
  לסיכום, הזן 770 נמצא מתאים לגידול בעונת האביב המוקדם בערבה, עם יבול גבוה ונתוני איכות טובים.. מוצע לבחון בניסויים נוספים זנים נוספים בעלי פוטנציאל יבול ואיכות, להגדלת סל הזנים העומד לרשות חקלאי הערבה.

  Spring melon varieties trial - Yair Experimental Station 2022/23
  Yoram Zvieli, Shimon Pivonia, Mili Zanbar, Moti Oshrovitz, Svetlana Gogiu, Tamir Oren, Mike Vaknin - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Adi Suisa; Nabil Omri - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yzvieli@arava.co.il
  Key words: Arava, Cucumis melo, fruit quality, off-season agriculture

 • 8
  חודשים
  ago
  ניסוי זני מלון אביב, תחנת זוהר, 2022/23
  ירקות

  ניסוי זני מלון אביב, תחנת זוהר, 2022/23
  יורם צביאלי1, שלומי וקרט1, שמעון פיבוניה1, עדי סויסה2, מילי זנבר1, דודי קדוש1, נביל עומרי2
  1מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר, 2שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחבר: yzvieli@arava.co.il
  תקציר
  גידול מלון בתנאי האביב המוקדם בערבה היה מוגבל בעבר לטיפוסי גליה בזנים רענן ודומיו, זנים בעלי יכולת חנטה פרתנוקרפית בטמפרטורה נמוכה יחסית. בעבודות קודמות שנערכו במו"פ ערבה בערבה התיכונה נבחנו בהצלחה זני מלון מטיפוסים אחרים, אננס ופרלינה, בעלי ציפה בצבע כתום, והורחב שטח הגידול המסחרי של זנים אלו. אזור כיכר סדום בצפון הערבה ובו המושבים נאות הכיכר ועין תמר, מהווה נישה אקלימית ייחודית, בעלת ייתרון יחסי מובהק. הטמפרטורות השוררות באזור בתקופת החורף והאביב המוקדם מאפשרות גידול ירקות בתנאים טובים. לביסוס הידע והרחבת סל הזנים, הועמד בעונת האביב 2022/23 ניסוי זנים בכיכר סדום.
  שתילי מלון מחמישה זנים מורכבים עם כנת דלעת נשתלו במנהרה עבירה בתחנת זוהר בשני מועדים, מוקדם 22/11/22 ומאוחר 6/12/22. קטיף המועד המוקדם החל ב 8/2/23, והמאוחר ב 22/2/23 (78 ימים ממועד כל שתילה, בשני חלקי המנהרה, בהתאמה). התקיימו שני קטיפים בשבוע. הקטיף במועד המוקדם הסתיים ב 14/5/23, ובמאוחר ב 17/5/23 ונמשך 95 ו 84 ימים, בהתאמה. הפרי מוין ביום הקטיף לפי סוג האיכות. דגימות פרי נלקחו להשהיה למשך 4 ימים בטמפרטורה של 20 מ"צ ונבדקו שוב לקביעת איכותו.
  מתוצאות הניסוי ניתן להסיק כי הזן 770 (אוריג'ן) בעלי נתוני יבול ואיכות טובים, מתאים לגידול בתנאי הכיכר, במועד השתילה המוקדם והמאוחר. הזנים הוותיקים הדסון (נונהמס) ופרלינה (תרסיס) והזן החדש 61912 (הזרע), שלושתם בעלי פוטנציאל יבול גבוה, מתאימים יותר לגידול במועד המאוחר. הזן סאן בואל (נונהמס) בעל נתוני איכות פרי טובים, אינו מתאים לגידול בגלל גודל הפרי הקטן. מוצע לבחון בניסויים נוספים זנים נוספים בעלי פוטנציאל יבול ואיכות, להגדלת סל הזנים העומד לרשות חקלאי הכיכר.

  Spring melon varieties trial – Zohar Experimental Station, Sodom Valley 2022/23
  Yoram Zvieli, Shlomi Vakarat, Shimon Pivonia, Mili Zanbar, Dudi Kadosh - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Adi Suisa; Nabil Omri - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Writer address: yzvieli@arava.co.il
  Key words: Cucumis melo, fruit quality, off-season agriculture

 • 8
  חודשים
  ago
  המלצות גידול קישואים בערבה עונת 2023-24
  ירקות

  המלצות גידול קישואים בערבה ובכיכר סדום 2023/24
  יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עדי סויסה, נביל עומרי, סבטלנה דוברינין - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יצחק אסקירה - יועץ שה"מ

  מבוא
  גידול קישואים בערבה מקובל בעונת הסתיו המאוחר ו\או לקראת האביב. קישוא מתאים לשילוב כדו-גידול אחרי מלון סתיו ו\או לפני מלון אביב מאוחר, בשטח פתוח, במנהרות עבירות ובחממות. המגבלות העיקריות של הגידול הן רגישות רבה לווירוסים והצורך בכוח אדם רב בקטיפים תכופים ורצופים.

עוד...