דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 24
  מאי
  המלצות זני פלפל לערבה וכיכר סדום 2019/20
  ירקות
 • 23
  מאי
  הנחיות לביצוע בדיקות קרקע 2019/20
  ירקות, קרקע ומים
 • 23
  מאי
  המלצות חיטוי קרקע
  הגנת הצומח
 • 21
  מאי
  מבחן זני עגבניות אשכול ובודדות תחנת יאיר 2017/18
  ירקות

  מבחן זני עגבניות אשכול ובודדות תחנת יאיר 2017/18
  עדי סויסה, שלי גנץ - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, רמי גולן, מוטי אושרוביץ, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ, אסף בוקיש, סבטלנה גוגיו, דנית פרקר, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@shaham.moag.gov.il

  תקציר
  במבחן זני עגבניות שנערך בבית צמיחה מכוסה בגג בפוליאתילן בתחנת הניסויים יאיר, נבחנו 11 זני עגבניות אשכול ו - 4 זני עגבניות בודדות. הניסוי נשתל ב- 12.9.2017 ללא חיפוי פלסטיק תחתון. זני האשכול הורכבו על כנה לבקשת החברה, שתילה כל 60 ס"מ, 14 צמחים לחלקה. עגבניות בודדות לא הורכבו, שתילה כל 40 ס"מ, 21 צמחים לחלקה. כל הצמחים עוצבו והודלו לענף בודד. הקטיף החל ב- 3/12/17 ונמשך עד 3/6/18, סה"כ נערכו 25 קטיפים. מבין זני האשכול הזן 1219 (הזרע סידס) הניב יבול גבוה מסוג א', משקל אשכול ממוצע וציון איכות גבוהים ביחס לזן הביקורת איקרם. זן זה בלט בשמירה יחסית על גודל האשכול לאורך העונה. הזן אודליה (הזרע סידס) הצטיין בפרמטרים יבול סוג א' ומשקל אשכול לאורך כל העונה, ואינו נבדל מזן הביקורת בציון האיכות לאחר השהייה. יבול סוג א' של הזן sv5001th (א.ב. זרעים) לא נבדל מהביקורת, בעל משקל אשכול גבוה לאורך כל העונה וציון איכות לאחר השהייה שאינו נבדל מהביקורת. מבין זני הבודדות לזן דניה איכות טובה, הגבוהה ביותר במבחן זה, וללא בעיה של כתמי צבע. היבול המשווק נמצא דומה לזן הביקורת. הזן 77205 (מכתשים) הצטיין ביבול סוג א' וגם באחוז כתמי הצבע הנמוך לאחר השהייה ביחס לזן הביקורת טורי (זרעים גדרה). לאור התוצאות, אנו ממליצים על הזן אודליה הגדל מספר עונות בערבה. זני האשכול החדשים 1219 ו- sv5001thוזני הבודדות 77205 ודניה מומלצים בהיקף של עד 20% מהיקף השטח ולהמשך בחינה בעונה נוספת.