דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 21
  מאי
  תקופת סניטציה בערבה, קיץ 2020
  ערבה נקייה
 • 2
  אפר
  המלצות לחיטוי קרקע 2020-2021
  ירקות
 • 29
  מרץ
  ניסוי זני בזיל חורף, זוהר 2018-2019
  ירקות

  מבחן זני בזיל באמצע עונת החורף בכיכר סדום
  תחנת זוהר 2018/19

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי וקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל(Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל גידולי התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. בעקבות העתקת הגידול לכיכר סדום ולערבה נדרשנו למצוא זנים חדשים שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות. בהמשך לבחינות קודמות של זנים בגידול אביבי וסתוי, נשתלו בתאריך 21/11/18, 16 זני בזיל במנהרות עבירות בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר) שבכיכר סדום, כדי לבחון את הזנים בשתילה אמצע החורף. הניסוי כלל 9 זנים במבחן ב-4 חזרות, ועוד 7 זנים בתצפית ב-2 חזרות.
  במהלך עונת הגידול ועד אמצע חודש פברואר 2019 נערכו 5 קצירים ומהם נשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן. שנה זו התאפיינה בחורף קר יחסית ורווי משקעים. חיי המדף של כל הזנים היו טובים בקציר הראשון והשלישי. בקציר הרביעי, למעט הזן פרי שאיכותו הייתה הטובה ביותר, איכותם של הזנים לא הייתה ראויה לשיווק. לאחר מכן, גם בקציר החמישי, הבזיל כולו לא היה ראוי לשיווק, כאשר הזנים כולם סבלו מריקבון קשה. למרות ריבוי הגשמים לא נראתה בשטח נגיעות גבוהה בכשותית או בבוטריטיס.
  הזן לאורו בלט ביבולו הגבוה בהשוואה לשאר הזנים. מבין הזנים בתצפית בלטו 1027 ו- 1026 מבחינת יבול גבוה בהשוואה לשאר הזנים. בקציר השלישי סבלו הזנים 5612, I-5 ו-1026 גם מבעיות איכות, ובקציר הרביעי אף לא אחד מהזנים שבדקנו היה ראוי לשיווק.
  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

 • 26
  מרץ
  פלפל אביב בכיכר סדום 2019
  ירקות

  מבחן זנים ומועדי שתילה - פלפל אביבי בכיכר סדום, 2019
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, מילי זנבר, דודי קדוש, שלומי ווקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: rivka@arava.co.il
  תקציר
  גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים באזור הערבה תיכונה בכלל, ובכיכר סדום בפרט. עונת הגידול העיקרית מתחילה בשתילות סוף יולי ותחילת אוגוסט בערבה המרכזית, ומסתיימת בשתילת אמצע ספטמבר בכיכר סדום. בחודשי האביב הפלפל משתילות הסתיו אינו באיכות הטובה ביותר, אך בפלפל משתילות אביביות בכיכר סדום טמון פוטנציאל שיווקי רב בחודשים הללו (אפריל, מאי ויוני).
  הניסוי נערך בתחנת זוהר בכיכר סדום (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). צמחי פלפל נשתלו בקרקע חולית מקומית תחת כיסוי פלסטיק בשתי מנהרות עבירות "1 ברוחב 6.4 מטרים. במועד השתילה 31/12/18 נשתל במנהרה זן אחד: הזן רעם. ב- 15/2/19 דוללו חנטים במפרקים 0, 1 ו-2. בתחילת אפריל דולל מחצי חלקה פרי מעוות. במועד השתילה 11/1/19 נשתלו במנהרה שלושה זנים בארבע חזרות. לא דוללו חנטים במפרקים כבמנהרה הראשונה, אך ב- 22/3/19 בוצע דילול פירות מעוותים ונספרו הפירות שדוללו בכל חלקה. ב-22/4/19 נפרסה על יריעת הפלסטיק רשת שחורה - 40% צל. קטיף הפרי החל בתאריך 29/4/19 ונמשך עד 9/6/19; סה"כ בוצעו 7 קטיפים.
  יבול הזנים הסתכם ב-5.9-5.3 וב-4.1-2.9 ק"ג למ"ר יבול כללי ויבול סוג א', בהתאמה. הזנים 10088 ו- 142 השיגו יבול כללי גבוה, אך לא נבדלו בצורה מובהקת מהזן רעם, המקובל יותר אצל החקלאים לשתילה לקטיף האביבי. כל הזנים במבחן הצטיינו בפרי גדול. הזן רעם היה הזן היחיד שגילה רגישות לשחור הפיטם, אך משקל הפרי שהופחת בשל פגם זה לא היה משמעותי. לזן 10088 רגישות רבה יותר לחטטי חום, בהשוואה לזנים אחרים, אך לא ברמה משמעותית.
  עונת (2018/19) התאפיינה בטמפרטורות נמוכות מהממוצע הרב-שנתי, במיוחד בחודשים מרס ואפריל. שינויים קיצוניים במזג האוויר מעונה לעונה משנים את ההתנהגות הצמחים בגידול האביבי ומחייבים את המגדל להגיב ולשנות פעולות אגרוטכניות בהתאם להתפתחות הצמחים. השנה, על רקע מזג האוויר הקריר מהרגיל, השתילה המוקדמת (31/12/18) לא העידה על יתרון כלשהו, נהפוך הוא.
  במבחן השנה הייתה איכותו של הזן המקובל באזור, הזן רעם, נמוכה מאוד, ולעומתו הזנים 10088 ו-142 לא גילו רגישות לשחור הפיטם והיו בעלי מוצקות טובה מאוד. מוצע לבדוק זנים אלו שוב בשנה הבאה ובהיקף חצי מסחרי אצל מגדלים.