שלי גנץ

שלי גנץ

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  שבועות
  ago
  המלצות גידול עגבניות בבתי צמיחה
  ירקות

  גידול עגבניות בעונת הסתיו והחורף
  עונת 2019
  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ; -
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ; שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מו"פ דרום; - -
  ד"ר מולי זקס תחום שירות שדה, שה"מ; נטע מור תחום הגנת הצומח, שה"מ - -

 • 2
  שנים
  ago
  גידול עגבניות בעונת הסתיו והחורף 2018
  ירקות

  גידול עגבניות בעונת הסתיו והחורף 2018
  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ
  שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מו"פ דרום
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ

 • 3
  שנים
  ago
  גידול עגבניות בתי צמיחה סתיו חורף 2017
  ירקות

  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ
  שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מועצת הצמחים
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ
  לגידול בבתי צמיחה מתאימים זנים בלתי מסיימים המעוצבים בד"כ לענף מרכזי אחד, עגבניות צ'רי,
  ולעתים גם צמחים מורכבים של עגבניות גדולות מעוצבים לשני ענפים. הזנים הנפוצים הם תוצרי פעילות
  טיפוח של חוקרים במכוני מחקר, של חברות זרעים מקומיות ושל חברות זרעים זרות. בפעילות זו הושם
  דגש על הדרישות ליבול גבוה, לאיכות פרי טובה ולחיי מדף ארוכים.
  בשנים האחרונות התרחבו הייצור והשיווק של עגבניות באשכולות, והן מהוות עתה כ- 80%-70% מהיקף
  הגידול. מוצר זה משמש כסמל לטריות התוצרת, והשדרה הירוקה והרעננה מעידה על זמן קצר שחלף בין
  הקטיף לשיווק. אשכול עגבניות טוב מכיל בתפרחת פירות אחידים בגודלם, בצורתם ובצבעם ובעלי מראה
  רענן. בנוסף לזאת, על האשכול להצטיין בהיעדר נשירה של פירות מהאשכול בזמן המשלוח וההובלה.
  הפירות של כל זני העגבניות גדלים בתפרחת, אך אלה המתאימים לקטיף באשכול הם בעלי ציר מרכזי,
  אשר אליו מחוברים הפירות משני הצדדים באופן סימטרי.
  תפרחת טובה ומוצקה, האחידה בגודלה, בצורתה ובצבעה, תתקבל בזנים שהתפרחות בהם מסוגלות לפרוח
  ולחנוט באופן מלא במשך זמן קצר יחסית בין פתיחת הפרח הראשון לפתיחת הפרח האחרון בתפרחת.
  לקבלת אשכול כזה יש לעצבו ל- 6-4 פירות, בהתאם לזן ולחודשי השנה.
  מערכת ההדרכה, בשיתוף המו"פים, מבצעת ניסיונות רבים לאפיון התכונות של הזנים הנבחנים
  ולהתאמתם לאזורי הגידול.
  בדפון זה מובאות רשימות הזנים המומלצים לשתילות )לפי שם או קוד מספרי(, העמידים או הסבילים
  למחלות קרקע או לפגעים אחרים, והתכונות האופייניות לכל זן.
  הזנים המוגדרים כניסיוניים מיועדים לבחינה בקנה מידה קטן )

  לתשומת לב מגדלי העגבניות בערבה
  פרק ההשקיה בדפון זה אינו מתאים לערבה
  להמלצות יש לפנות למדריכי הגידול

עוד...