אריה וולק

אריה וולק

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 3
  חודשים
  ago
  בחינה כלכלית של גידול בננה בערבה התיכונה
  מטעים

  אריה וולק - יועץ כלכלי למו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  avolk@013.net.il

  לאור הצורך לאיתור ענפי גידול חקלאים אלטרנטיביים בערבה התיכונה הועמד בשנת 2022 ניסוי ראשוני לגידול בננה בתחנת יאיר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). הניסוי נמשך שתי עונות גידול. עם סיומו הועמדו נתוני הגידול ותוצאות היבול בבסיס בחינה כלכלית לחישוב עלות הייצור והרווחיות של הבננה בערבה בהשוואה לגידול בננה בעמק הירדן.
  מתוצאות הניסוי עולה כי ניתן להגיע בערבה ליבול גבוה כמו באזורים האחרים (10 טון לדונם). בדיקת פיזור הקטיפים בתחנת יאיר על פני חודשי השנה (לפי חלקת הניסוי שנבחנה מיולי 2022 עד יולי 2023) אינו מראה ייתרון ברמת הפדיון הממוצע לדונם בהשוואה לעמק הירדן.
  יחד עם זה, ברור שלמגדלים בערבה יש חיסרון יחסי בגידול בננות הנובע ממחיר מים גבוה (1.9 ₪ למ"ק) ומכמות מים גבוהה (2300 מ"ק לדונם) ונתונים אלה גורמים לעלייה משמעותית בעלות הייצור. מניתוח הרגישות עולה כי במחירים שניתן כיום לקבל עבור בבננות, לא ניתן להגיע לרווחיות בתנאי הערבה.
  לאור תוצאות הניסוי והניתוח הכלכלי, נראה כי לא כדאי להשקיע בגידול מסחרי של בננות בערבה אלא אם יימצאו השיפורים הטכנולוגיים ואגרונומים שיקטינו משמעותית את עלות הייצור.

עוד...