דפנה הררי

דפנה הררי

חקלאית המתגוררת במושב פארן משנת 1985. בעבר מורה בבית ספר התיכון האזורי כ 15 שנים וכיום רכזת תחום מטעים ותבלינים משנת 2006 באזור הערבה התיכונה וכיכר סדום. אינטרודוקציה ואגרוטכניקה בגידולי כרם ענבי מאכל וזני מנגו מבכירים. כמו כן אינטרודוקציה של זני פיטאיה פרי טיפוחו של פרופ' יוסי מזרחי וכן זני משמש המותאמים לגידול בערבה בשיתופי פעולה עם חוקרים ממנהל המחקר שבבית דגן ונווה יער. בגידול תמרים ריכוז המחקרים בהתאם לצרכי האזור בעיקר בתחום הגנת הצומח ואגרוטכניקה גידולית ליעילות וחיסכון בידיים עובדות. בתבלינים נערכים מחקרים בעיקר בבזיל (ריחן) בתחום הדברה מושלבת במבנים מחופים לשיפור האיכות בשדה ובאחסון והעלאת היבול. רשימת פרסומים הררי ד' הדברת עש התמר הגדול, מזיק הגורם לנפילת ידות בעצי מג'והל בערבה. (2015) 'עלון הנוטע' שנה ס"ט, 54-57. Elad, Y., Israeli, L., Fogel, M., Rav David, D., Kenigsbuch, D., Chalupowicz, D., Maurer, D., Lichter, A., Silverman, D., Biton, S., Yitzhak, S., Harari, D., Maduel, A., Pivonia, S. and Adler, U. (2014) Conditions influencing the development of sweet basil grey mould and cultural measures for disease management. Crop Protection 64:67-77. DOI: 10.1016/j.cropro.2014.06.006 Elad, Y., Fogel, M., Silverman, D., Biton, S., Yitzhak, S., Harari, D. and Adler, U. (2015) White mould of sweet basil: Conditions influencing its development in greenhouses and cultural measures for disease management. Plant Pathology 64: 951-960. DOI: 10.1111/ppa.12317

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 4
  שנים
  ago
  מדדים לקטיף מנגו 2014
  מטעים

  מדדים לקטיף מנגו
  מועצת הצמחים, אגף הפירות

  לקראת קטיף מנגו - אינדקס מדדי צבע על פי זני מנגו

  טומי
  היידן
  קיט
  מיה
  שלי
  קנט

 • 6
  שנים
  ago
  שימוש מיטבי באמצעים אגרוטכניים בעלות נמוכה כחלופה לתוספת חימום בגידול בזיל איכותי בחורף בכיכר סדום
  ירקות

  דפנה הררי, עמי מדואל, מורן קפון, רמי גולן, שמעון פיבוניה - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  איציק אסקירה - מועצת הצמחים
  יגאל אלעד, דני שטיינברג - המכון להגנת הצומח, מנהל המחקר החקלאי
  דוד קניגסבוך - טכנולוגיה ואחסון לאחר קטיף, מנהל המחקר החקלאי
  מאיר טייטל - הנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה, מנהל המחקר החקלאי
  דויד סילברמן, סבטלנה דוברינין - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת הכותב: dafnahr@arava.co.il

  בזיל הוא גידול קיצי מובהק, וזקוק לטמפרטורה גבוהה להתפתחות תקינה. בעבר, מרבית גידול הבזיל התקיים באזורי בית שאן, בקעת הירדן והבשור כאשר המבנים חוממו בעונת החורף ל- 16-18 מ"צ. עם עלית מחירי הדלקים והירידה בתמורה, הועברו שטחי בזיל רבים לגידול בכיכר סדום המאופיין בתנאי טמפרטורה גבוהים יחסית לאזורים אחרים בתקופת החורף. אספקה רציפה בעונת החורף של בזיל איכותי מאזור הכיכר אפשרית בתנאי שילמדו התנאים לגידול בזיל ללא נזקי צינה והתאמה למשלוח ימי ליצוא. מטרת המחקר היא לימוד שימוש אופטימאלי ויעיל באמצעים אגרוטכניים, בעלות נמוכה, כחלופה לתוספת חימום בגידול בזיל איכותי בחורף. הניסויים בגידול הבזיל בוצעו בשתים עשרה מנהרות עבירות מכוסות פוליאתילן עם פתחי אוורור מכוסים ברשתות 50 מש, במהלך ארבע עונות הגידול 2007/8 עד 2010/11. נבדקו האמצעים האגרוטכניים הבאים: יריעות בעובי 100-200 מיקרון, יריעות אל-בד (אגריל) בשני עוביים ובשני משכי פריסה, נבחן הגידול עם חיפוי קרקע וללא חיפוי, בשילוב שני כיסויים למבנים - 100 ו- 150 מיקרון, מסך תרמי בחורף קר ובחורף חם. נבדק הגידול במנהרות מאווררות וסגורות וכן מנהרות סגורות עם שרוולי מים ובשילוב אל-בד. לבד מניטור הטמפרטורה והלחות במבנים, נבדקה בשטח שכיחות המחלות, משקל היבול ואיכותו באחסון מדמה משלוח ימי.
  בסיכום ארבע עונות הניסויים עולה כי שימוש ביריעות לכיסויים ולחיפויים לא תרם להבדלים מובהקים בטמפרטורה ובלחות היחסית שבמבנים. יבול איכותי התקבל בכל הכיסויים בכל שנות המחקר. החל מהקציר הרביעי נמצא יתרון לגידול תחת אל-בד (אגריל) הפרוס כל היממה וכן לגידול במנהרות מאווררות. מסך תרמי 50% איטום, בחורף חם יחסית, פגע באיכות היבול. שרוולי מים מיתנו את הטמפרטורה במבנה במהלך שעות היום והפחיתו את הלחות במהלך שעות הלילה. יריעות לכיסוי המנהרה ו/או לחיפוי הקרקע בחורף קר או חם יכולות לתרום לחיסכון בתשומות.
  השיקול באיזה כיסוי פוליאתילן לבחור לגידול בזיל בכיכר צריך להיות לפי צרכי המגדל, על פי חוזקו של הכיסוי בלבד. תוספת של חיפוי הקרקע לא מעלה את איכות הבזיל החורפי בדרך כלל.
  השימוש במסך תרמי העלה את הטמפרטורה במבנים ובצורה משמעותית בלילות קרה, כלומר התקבלה תוספת אנרגיה במבנה. יחד עם זאת התקבלה עלייה בלחות בשעות הלילה, לחות הפוגעת בחיי המדף של הבזיל. עדיין לא נמצאה השיטה ליישום המסך התרמי לשיפור איכות הבזיל בחודשי החורף בכיכר.
  השימוש באל-בד (אגריל) בפריסה במהלך כל היממה נוח מאוד ליישום ובעונות מסוימות אף התקבל שיפור ביבול. הלחות שהתפתחה במבנים בלילה, נמוכה יחסית למבנים בהם נפרס מסך תרמי, אך גבוהה מאשר במנהרה מאווררת ולכן איכות הבזיל עלולה להינזק. יישום אל-בד יכול להביא לשיפור ביבול ובאיכותו אך עדיין לא הצליח יישומו בכל שנות המחקר. מנהרה מאווררת, בחורף חם יחסית, מקטינה את התפתחות מחלות הנוף כגון בוטריטיס ובכך משפרת מאוד את חיי המדף של הבזיל. השימוש בשרוולי מים נתקל בבעיה של דליפת מים בגלל חורים שנוצרו ספונטנית בשרוול ולכן יישום השיטה הינו בעייתי.
  עומד השתילה המקובל כיום ע"י החקלאים הוא כ- 30 צמחים למטר ערוגה. בכל שנות המחקר הירידה לעומד 20, 15 או 10 צמחים לערוגה, הביאה לפחיתה ביבול בקציר הראשון בלבד ואח"כ לא היה הבדל ביבול הכללי. יחד עם זאת הירידה בעומד, במנהרות הסגורות שיפרה את חיי המדף. נתון זה מאפשר לחקלאי לשתול בזיל חורפי במרווחי שתילה גדולים יותר ולחסוך בתשומות.

  Optimizing the growing of basil in the winter without heating in the Sodom Valley
  Dafna Harari, Uri Zairi, Ami Maduel, Aviran Asraf, Rami Golan, Shimon Pivonia - Central and Northern Arava R&D
  Izik Esquira - Israeli Plants Board
  David Silverman, Svetlana Dobrinin – Extension Service (Shaham), Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Meir Teitel, Yigal Elad - Institute of Plant Protection, Volcani Center, Agricultural Research Organization,

  Writer address: dafnahr@arava.co.il

  Keywords (not in title): Botrytis, resistance, plant protection, insecticides, management, fresh herbs, polyethylene, Arava Israel, thermal screens, walk-in tunnels, Bemisia tabaci

 • 7
  שנים
  ago
  בזיל קיצי ללא כנימת עש הטבק – תחנת זוהר 2009/10
  ירקות, הגנת הצומח

  מוראד גאנם, דפנה הררי, עמי מדואל, דנית פרקר, אורי צעירי, דוד סילברמן, סבטלנה דוברינין, איריס בן דוד

  כנימת עש הטבק הינה מזיק קוסמופוליטי רב פונדקאי שיכול להתפתח על מאות מיני צמחים. נזקה של הכנימה מתבטא בהעברת וירוסים קשים במספר גידולים, ובגידולי תבלינים נזקה העיקרי הוא היותה מזיק הסגר שאינו רצוי במדינות אליהן מיועד היצוא. בצמחי תבלין כמו בזיל הנגיעות קשה משום שהכנימה מתבססת בגידול בחלקי הצמח שאינם נקטפים. בשנים האחרונות דווח על עלייה בהופעת הכנימה וירידה ביעילות של חלק מתכשירי ההדברה נגדה. שינוי זה נובע מהסלקציה שפועלת על אוכלוסיות הכנימה. ריבוי הריסוסים גורם בד"כ לסלקציה של תת המין Q, הידוע בפיתוח עמידות להרבה קבוצות. מטרת הניסוי שבוצע במהלך קיץ 2010 הייתה לבדוק טיפולים שונים הכוללים מבנים וריסוסים על מנת לשמור על ניקיון מכנימת עש הטבק לאורך זמן. הניסוי שנערך בתחנת זוהר כיכר סדום כלל ארבעה טיפולים כל טיפול בשלוש חזרות. כל חזרה היא מבנה המכוסה בפתחי האוורור ובכניסה הכפולה ברשת חרקים ומעל לפוליאתילן רשת צל. כל המבנים חוברו במסדרון רשת 50 מש עם כניסה כפולה וחשוכה. בזיל מהזן פרי נשתל בתאריך 7/5/2010. הטיפולים כללו ביקורת ללא ריסוסים, טיפולי ריסוס מניעתי וטיפולי ריסוס תגובתי לפי ניטור דו שבועי במנהרות המכוסות בפוליאתילן רגיל ופוליאתילן חוסם UV. לפי תוצאות הניטור נראה שלשימוש בפוליאתילן עם חוסם UV יש יתרון, וזה נראה בבירור בטיפול התגובתי עם וללא פוליאתילן UV. הטיפול המניעתי נמצא יעיל בשמירה על רמות אוכלוסיות נמוכות, והוא עדיף על טיפול תגובתי שבו מטפלים לאחר גילוי אוכלוסיות ראשונות. נראה שמצב העמידות הראשוני של האוכלוסיות הנכנסות למבנה קובע את רמת האוכלוסיות שיתפתחו, כי במקרה כזה יעילות הריסוסים מוטלת בספק. אם האוכלוסייה הנכנסת למבנה מורכבת מתת המין Q, חייבים בבדיקת עמידות אם ברצוננו לטפל רק בחומרים יעילים, אחרת טיפול בחומרים ללא הכרת מצב האוכלוסייה יכול להביא להתפתחות מהירה של אוכלוסיות שלא מגיבות לריסוסים.

  Summer Basil without ¬ Bemisia tabaci – Zohar station 2009-10
  Murad Ghanim – Institute of Plant Protection, Volcani Center, Agricultural Research Organization,
  Dafna Harari , Ami Maduel, Danit Parker, Uri Zairi – Central and Northen Arava R & D
  David Silverman, Svetlana Dobrinin – Extension Service, Ministry of Agriculture
  Iris Ben-David – Ein Tamar
  Keywords: resistance, plant protection, insecticides, management,

עוד...