סבטלנה דוברינין

סבטלנה דוברינין

צור קשרפרסומים אחרונים
 • חודש
  1
  ago
  המלצות לטיפול נגד חדקונית הדקל האדומה אוקטובר 2023
  הגנת הצומח, מטעים

  המלצות לטיפולי התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה בעצי תמר במטעים בערבה
  במסגרת התמודדות עם חדקונית הדקל האדומה ונוכחות תעופת הבוגרים, לפי נתוני לכידות במלכודות PPIS
  שפורסמו בקבוצת וואטסאפ באזור, מומלץ עד 10/11/2023 לבצע טיפולים למניעת הינגעות העצים במזיק ולהדברתו.
  המטעים הרגישים להתקפת המזיק הם עצים צעירים שגילם עד 14 שנים ועצים נושאי חוטרים.
  1
  . מטעים קונבנציונליים )לא אורגניים(
  טיפולי מניעה והדברה
  - הגמעת התכשיר קונפידור במינון 10 סמ"ק לעץ לבית השורשים, בשליש השני של ההשקיה.
  - תכשיר אקטרה בהזרקת גזע במינון 30% בנפח תמיסה של 12.5 סמ"ק לקדח בשימוש ב"דיקלון ". ליישום
  יש לעיין בתווית התכשיר.
  - ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד גובה של 2 מטרים, בתכשיר טוטם במינון 0.2% , או בביווריה במינון 0.2% .
  יש להשיג הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10-7 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפול תגובה
  טיפול זה יינתן בעצים נגועים בלבד, לפי חיווי מחיישן או לאחר זיהוי סימפטום ויזואלי, ויכלול מספר טיפולים
  בהתאם לתווית בתכשיר קונפידור, אקטרה או ריסוס תכשיר נמא - סטאר, המכיל נמטודות מועילות בנפח
  תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  2
  . מטעים אורגניים
  טיפול מניעה
  יינתן באמצעות ריסוס הגזע והחוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים, בתכשיר ביווריה במינון 0.2% . יש להשיג
  הרטבה מלאה של האזור המרוסס בכמות של 10 ליטר תרסיס לעץ לפחות.
  טיפולי תגובה
  יינתנו בעצים נגועים בלבד, בהתאם לחיווי מחיישן או בזיהוי סימפטום ויזואלי.
  מומלץ לרסס את הגזע ואת החוטרים שעליו עד לגובה של 2 מטרים בתכשיר נמה סטאר, המכיל נמטודות מועילות
  בנפח תרסיס של 30 ליטר לעץ.
  3
  . במטעים שישנו בהם שימוש בחיישנים לגילוי חדקונית הדקל האדומה הטיפול יתבצע לפי חיווי החיישן המעיד
  על נוכחות המזיק ללא צורך בטיפולים מניעתיים.
  4
  . לשים לב! לפני השימוש בתכשירי הדברה יש להיוועץ עם חברת שיווק ולקבל אישור לשימוש, מפני שישנן
  לקוחות בחו"ל האוסרים שימוש בחומרים פעילים IMIDACLOPRID, LAMBDA/GAMMA CYALOTHRIN , THIAMETHOXAM הנמצאים בתכשירים קונפידור, אקטרה וטוטם.
  בברכה,
  סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח, מחוז הנגב
  האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי.
  על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד .
  אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב
  של החתומים

 • 2
  חודשים
  ago
  תכשירי הדברה לפגעים באבטיח 2023-24
  ירקות, הגנת הצומח

  ערכו:
  סבטלנה דוברינין, נטע מור ולידן פלאח-בלוק
  שירות ההדרכה והמקצוע משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 • 6
  חודשים
  ago
  סקירת הגנת הצומח בירקות בערבה 2022-23 – סבטלנה דוברינין
  ירקות, הגנת הצומח

  מדריכת הגנת הצומח
  בבתי צמיחה IPM מומחית להדברה משולבת
  שירות ההדרכה והמקצוע
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  הרצאה במסגרת סיכום עונת ירקות בערבה 2022-23
  מרכז ויידור תחנת יאיר 1-6-23

  VEG2223

עוד...