דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 1
  ינו
  צילום צלוזיה בומביי
  פרחים

  גדלה מצויין בחממה בערבה. העלים רגישים באריזה.

 • 1
  ינו
  גידול פלפל בבית צמיחה ליצוא בתנאי אקלים של כיכר סדום
  ירקות

  גידול פלפל בבית צמיחה ליצוא בתנאי אקלים של כיכר סדום

  אריה קניג- אקלים ופיסיולוגיה, תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה דרומית
  שלמה קרמר- קרקע ואקלים, שירות שדה, לשכת הדרכה נגב, שה"מ
  עמי מדואל- גידול ובקרה, תחנת ניסיונות זוהר, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  רמי גולן- איכות פרי, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

  נבדקו שתילות במועדי השתילה של 20/8 ו- 20/9. כללית נראה כי היבול שהתקבל בכל הטיפולים שנבחנו נמצא ברמה גבוהה מאד, אשר אינה מקובלת בערבה. ניתן לייחס את התוצאות לביסוס הטוב של הצמחים ולמשטר האור המשופר בגידול בשורה בודדת. מהתוצאות עולה כי בכל הטיפולים שנבחנו הביצועים של 107 FAR עלו על ביצועי 2 הזנים האחרים. פרט לזן צ'יקה התוצאות מתאפיינות בהפרש גדול בין היבול הכללי ליבול המשווק במועד השתילה המוקדם והפרש קטן יותר במועד המאוחר. לזן 107 FAR יש גם יתרון בהבכרה יחסית ל2- הזנים האחרים. עד לסוף ינואר מקבלים בזן זה קרוב ל- 4 ק"ג למ"ר פרי משווק לעומת כ- 3 ק"ג למ"ר בזנים טורקאל וצ'יקה בעומד המיטבי של 3.3 צמחים למ"ר
  בשני המועדים נראה מתוצאות היבול הכללי כי לעומד של 3.3 צמחים למ"ר היה יתרון על פני שאר העומדים בכל 3 הזנים.

 • 1
  ינו
  ניסוי זני מילונים מטיפוס גליה ושרנטה, תחנת זוהר 1998/9
  ירקות

  ניסוי זני מילונים מטיפוס גליה ושרנטה בתחנת "זהר", סתיו 1998
  רבקה אופנבך, רמי גולן ,עמי מדואל- מו"פ ערבה
  אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות

 • 1
  ינו
  לימוד ראשוני בהתבטאות וירוס הצהבת האמיר בפלפל
  ירקות, הגנת הצומח

  לימוד ראשוני בהתבטאות וירוס הצהבת האמיר בפלפל

  ניר נובל, איתמר אבירן, סער אוסטרייכר, אדם סמץ- ביה"ס שיטים
  אביתר איתיאל- שה"מ
  נורית שפירא- מושב פארן
  איציק עזרא דשנים וחומרים כימיים