דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 198 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 1
  ינו
  חלקת תצפית לזנים חדשים
  מטעים

  חלקת תצפית לזנים חדשים
  משה גורן-מח' מטעים, מכון וולקני
  לפי בקשת חקלאי נאות הכיכר ועין-תמר התחלנו בחיפוש אחרי גידולי מטעים, מינים חדשים,
  שיתאימו לגידול באזורם. ירשנו בית רשת של 1 דונם מניסוי ירקות שנגמר באביב 2003 .הוחלט
  להכניס בו מספר עצים מכמה מינים.
  בקיץ-סתיו 2003 נטעו 3 זנים של פפאיה מטיפוח מכון וולקני בכמה תאריכי נטיעה. כמו-כן, נטעו
  כמה עצי תאנה כביקורת לחלקות התאנים של החקלאים. באביב 2004 מתוכננת נטיעה של זני
  גויבה, מטיפוח מכון וולקני, וכמה מינים חדשים של קקטוסים מתוכנית הטיפוח של פרופ' יוסי
  מזרחי.

 • 1
  ינו
  בחינת השפעת השקייה במים חמים על עצי תמר בערבה
  מטעים

  בחינת השפעת השקייה במים חמים על עצי תמר בערבה
  חמוטל בורכוב- נאורי, שלמה קרמר, יעקב רייאטי, ביל שלדיקס
  מקור פוטנציאלי חשוב לאספקת צורכי המים לחקלאות באזור הערבה המרכזית בעתיד הוא אקוויפר
  הקנומן-טורון. מי אקוויפר זה מתאפיינים בטמפרטורות וברמות מליחות גבוהות יחסית. כיום
  מקררים את המים משכבת אבן חול נובית באמצעות מגדלי צינון לטמפרטורה של C°40-38 ,כך
  שהמים משני סוגי המקורות הם בטמפרטורה דומה בהגיעם לשדה וההבדל ביניהם הוא בעיקר בהרכב
  הכימי, כמו למשל, ריכוז המלחים, הבא לידי ביטוי במוליכות החשמלית - 7.3 m/dS במי פארן 20
  .220 צופר במי dS/m 2.2 -ו
  התאמת המים לשימוש חקלאי מחייבת, בנוסף לטיפול הכימי, התמודדות עם הטמפרטורות הגבוהות
  של המים. הורדת הטמפרטורה לזו של המים ממקורות אחרים הנמצאים בשימוש כיום (כ- 25ºC (
  כרוכה בעלויות גבוהות, כך שכדאיות השימוש במים מאקוויפר הקנומן תלויה באפשרות להשקות
  גידולים במים חמים מן המקובל.

 • 1
  ינו
  ניסוי ברשתות צבעוניות בכרם – שנה ב
  מטעים

  בחינת רשתות צבעוניות להבכרה ושיפור איכות ענבי מאכל*
  יוספה שחק המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  אייל רבן מטעים, שה'מ
  פיני סריג מו'פ בקעת הירדן
  אתי אור המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  סוזן לוריא המכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  יבגני גוסקובסקי המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  ביל צ'לדיקס מו'פ ערבה תיכונה
  גיורא יבלונקה מיכון, שה'מ
  טכנאי מחקר: קירה רטנר, שבתאי שפצ'יסקי ונפתלי צור, מהמכון למטעים, ויוחנן זוטחי וטניה קפלונוב
  מהמכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן, ואבי סטרומזה, מו'פ בקעת הירדן.

  במחקר נבחנות רשתות צל ''ציבעוניות'' אשר מסננות באופן סלקטיבי את אור השמש ומשנות את
  תכונותיו, ובכלל זה הספקטרום שלו, תכולת האור המפוזר ותכונותיו התרמיות. אנו עוסקים ביחד עם
  חברת פולישק מזה 7 שנים בפיתוח הרשתות. מטרות המחקר לתקופת הדוח: א. הבכרה ושיפור איכות
  הפרי בזנים מוקדמים. ב. לימוד התגובות הפזיולוגיות של גפן המאכל לכיסוי ברשתות הציבעוניות בפרט
  ולרשתות בכלל. ג. הבנת היבטים טכנולוגים הקשורים ברשתות הצבעוניות, המשך הפיתוח הטכנולוגי
  והתאמתו לכרמים. ד. מטרה שנוספה השנה: האפלה לפריסת העונה ושיפור איכות בזנים מאוחרים.
  המחקר מורכב משלושה אתרי ניסוי של זנים מוקדמים: מו'פ בקעת הירדן (סופריור ופריים), פתחיה
  (סופריור) וצופר (סופריור, פרלט וספרינג בלש). לאור המסקנות של השנה שעברה הקמנו השנה בפתחיה
  בית רשת חדש עם גג שטוח ופחות רשתות, ובמקביל עקבנו גם אחר חלקת פתחיה א' שהיתה מכוסה בגג
  דו-שיפועי בשנתיים הקודמות. הקמנו גם ניסוי נוסף לזנים מאוחרים (רד גלוב וזייני) בכפר הריף. שנת
  2003 עמדה בסימן פוריות מאוד נמוכה בפתחיה ובבקעה. בצופר נתוני הפתיחה היו טובים, אבל ארועי
  הרוח והשרב החריגים באפריל ומאי פגעו בפרי.
  מדידות 2003 נעשו בדומה לשנה הקודמת, ובנוסף שקלנו גם סלקטיבית את היבול המסחרי מהטיפולים
  השונים. התוצאות חלקן דומות לשנה הקודמת. ארועי האקלים החריגים גרמו בצופר ליתרון דרמטי של
  הרשתות ביבול באיכות ייצוא (בחלק מהרשתות פי 3-2 לעומת הביקורת!), וכן התקבלה הבכרה בחלק
  מהמקרים. למשל ברשת הכחולה בסופריור (אך לא בשני הזנים האחרים) נמצאה זאת השנה השניה
  הקדמה ניכרת בצבירת הסוכר לעומת הביקורת והרשתות האחרות, אך במקביל גודל הגרגר היה קטן
  יותר. בפתחיה ב', בדומה לשנתיים הקודמות בפתחיה א', הרשת הצהובה הגדילה את האשכולות באופן
  מובהק. בכפר הריף התקבלה הבכרה דיפרנציאלית ע''י הרשתות השונות, למרות רמת ההצללה
  האחידה, כאשר השחורה מאפילה יותר, והלבנה פחות מהציבעוניות. היבול האיכותי עלה בכ-4.1 טון
  לדונם בכל הרשתות לעומת הבקורת ללא כיסוי.
  המחקר ממומן ע''י המדען הראשי, מועצת הפירות, מו'פ הבקעה,

 • 1
  ינו
  ניסוי ברשתות צבעוניות בכרם – שנה א
  מטעים

  ניסוי ברשתות צבעוניות בכרם - שנה א
  יוספה שחק המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  אייל רבן מטעים, שה"מ
  פיני סריג מו"פ בקעת הירדן
  אתי אור המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  סוזן לוריא המכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  יבגני גוסקובסקי המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  ביל שלדיקס מו"פ ערבה תיכונה
  גיורא יבלונקה מיכון, שה"מ
  טכנאי מחקר: קירה רטנר, שבתאי שפצ'יסקי, נפתלי צור- מהמכון למטעים
  יוחנן זוטחי, טניה קפלונוב- מכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי בי"ד אבי
  סטרומזה-מו"פ בקעת הירדן

  המחקר מבוסס על רשתות צל ''ציבעוניות'' אשר מסננות באופן סלקטיבי את אור השמש ומשנות את
  תכונותיו, ובכלל זה הספקטרום שלו, פיזור האור ותכונותיו התרמיות, וכן על תוצאות ראשוניות
  שהתקבלו בסופריור. בפיתוח הרשתות אנו עוסקים ביחד עם חברת פולישק מזה 6 שנים רצופות. אתרי
  הניסוי בבקעת הירדן (סופריור ופריים) ובפתחיה (סופריור) הוקמו כבר ב-2000 ו- 2001 בעזרת מועצת
  הפירות ומו'פ הבקעה. השנה הוקם האתר השלישי בצופר (סופריור, פרלט וספרינג בלש). הדוח מסכם את
  תוצאות השנה הראשונה שבמימון המדען, ומביא בקצרה גם את המימצאים המקדימים. מטרות המחקר
  לתקופת הדוח: א. הבכרה ושיפור איכות הפרי בזנים מוקדמים. ב. לימוד התגובות הפזיולוגיות של גפן
  המאכל לכיסוי ברשתות הציבעוניות בפרט ולרשתות בכלל. ג. הבנת היבטים טכנולוגים הקשורים ברשתות
  הצבעוניות, המשך הפיתוח הטכנולוגי והתאמתו לכרמים.
  מדידות 2002 כללו תאורה ומיקרואקלים תחת הרשתות השונות והביקורת, התמיינות פקעים, ליבלוב
  קצב צימוח, פוריות, קצב גדילת הגרגר וצבירת הסוכר, ויבול ואיכות הפרי בבציר ובאיחסון. התוצאות
  מראות בין היתר השפעה דיפרנציאלית של רשתות שונות על גודל הגרגר (הגדלה והקטנה), כמו גם
  שיפורים כלליים של הכיסוי ברשת על איכות חיצונית (שיפשופים, מכות שמש, וכו'). נושא ההבכרה אינו
  חד משמעי. לעומת זאת לחלק מהרשתות השפעת האפלה מסויימת.
  המחקר ממומן ע''י המדען הראשי, מועצת הפירות, מו'פ הבקעה, מו'פ הערבה ופולישק (פיתוח הרשתות
  ואספקתן).
  היקף המחקר עולה על המקובל, וכך גם אורך הדוח.