ביל שלדיקס

ביל שלדיקס

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 21
  שנים
  ago
  מעקב בכרם מאכל קיים לשיפור תוצאות גידול
  מטעים

  בשנתיים האחרונות עקבנו אחרי תוצאות כרם מאכל בעין תמר. הכרם סובל מרמות גבוהות של
  מלח בקרקע ובמים (5.4-2.3 C.E .(ניסינו לעבוד לפי המלצות הגידולים שעודכנו מניסיון הגידול
  בערבה הדרומית ע"י שלמה קרמר.
  אחרי שתי עונות הוחלט לעקור את הכרם. היבולים היו נמוכים (500-200 ק"ג\דונם) ותמותת
  הגפנים הייתה גבוהה. כנראה שספיגת מלח ע"י הגפנים בגיל צעיר גרם לנזק בלתי הפיך. יש
  תוצאות דומות מניסוי במו"פ רמת הנגב.
  לדעתי כדאי לטעת גפנים בודדים בתחנת זוהר ולעקוב אחרי הצמחים מגיל צעיר.

 • 21
  שנים
  ago
  בחינת השפעת השקייה במים חמים על עצי תמר בערבה
  מטעים

  בחינת השפעת השקייה במים חמים על עצי תמר בערבה
  חמוטל בורכוב- נאורי, שלמה קרמר, יעקב רייאטי, ביל שלדיקס
  מקור פוטנציאלי חשוב לאספקת צורכי המים לחקלאות באזור הערבה המרכזית בעתיד הוא אקוויפר
  הקנומן-טורון. מי אקוויפר זה מתאפיינים בטמפרטורות וברמות מליחות גבוהות יחסית. כיום
  מקררים את המים משכבת אבן חול נובית באמצעות מגדלי צינון לטמפרטורה של C°40-38 ,כך
  שהמים משני סוגי המקורות הם בטמפרטורה דומה בהגיעם לשדה וההבדל ביניהם הוא בעיקר בהרכב
  הכימי, כמו למשל, ריכוז המלחים, הבא לידי ביטוי במוליכות החשמלית - 7.3 m/dS במי פארן 20
  .220 צופר במי dS/m 2.2 -ו
  התאמת המים לשימוש חקלאי מחייבת, בנוסף לטיפול הכימי, התמודדות עם הטמפרטורות הגבוהות
  של המים. הורדת הטמפרטורה לזו של המים ממקורות אחרים הנמצאים בשימוש כיום (כ- 25ºC (
  כרוכה בעלויות גבוהות, כך שכדאיות השימוש במים מאקוויפר הקנומן תלויה באפשרות להשקות
  גידולים במים חמים מן המקובל.

 • 21
  שנים
  ago
  בדיקת זני כרם מאכל חדשים ועדכון פרוטוקול זני גידול לתנאי הערבה
  מטעים

  בדיקת זני כרם מאכל חדשים ועדכון פרוטוקול זני גידול לתנאי הערבה
  ביל שלדיקס, אייל רבן
  בכרמים חדשים (רגיל + אורגני) שנטעו בתחנת יאיר אנחנו התעסקנו בהקמת שיטת הדליה חדשה
  שמאפשרת פריסת רשתות ו\או ניילון על חלקות. ב-2003 וכמו כן ב-2004 אנחנו מעצבים את
  הגפנים ונתחיל ניסויים ב-2005 .ננסה לעדכן פרוטוקול גידול לשלוש זנים SBS ,108 ורוקי.
  במקביל נבדוק תגובתם לכיסוי ברשתות ובניילון.

עוד...