משה פליישמן

משה פליישמן

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 21
  שנים
  ago
  גידול תאנים בתנאי הערבה ושיווקן במסגרת מו”פ מונחה שיווק
  מטעים

  בשנת 2002 הצטרפנו לפרויקט ארצי לגידול תאנים במסגרת מו"פ מונחה שיווק.
  נטעו חלקות בתחנת יאיר ובעין חצבה. בתחנת יאיר יש שתי צורות עיצוב ובעין חצבה יש רק
  בעיצוב גביע. בסתיו חורף 03-2002 הארייה (קטיף) נמשך עד מחצית פברואר, והייתה הפסקה עד
  סוף חודש מרץ. בחודשים אפריל-מאי הבשיל פרי שנשאר על העצים מהחורף. ביוני התחיל פרי
  קיץ עד תחילת אוגוסט.
  ברוב הארץ נעשה גיזום חורף והפירות שנשארים על הענפים נזרקים. בגלל התופעה של הבשלת
  פרות סתיו - חורף באביב הוחלט לנסות גיזום קיץ (יולי- אוגוסט) במקום גיזום חורף. בימים אלה
  אנו אוספים נתונים על כל תאריכי גיזום הקיץ ושורות ביקורת בגיזום רגיל (חורפי).
  בשנה הבאה 04-2003 אנחנו נתרכז על שני תאריכי גיזום קיץ מול גיזום חורף ובמקביל נבדוק
  רמות מים ודשן שונות. בנוסף נטענו כ-80 דונם בעומד יותר גבוה (220-250 עצים/דונם לעומת
  100-160 עצים/דונם). אנחנו נעקוב אחרי התוצאות ונעביר את הנתונים לכל המגדלים.

 • 22
  שנים
  ago
  פתוח תאנים כהות ליצוא
  מטעים

  (דו"ח מדעי שנתי מוגש למו"פ מונחה שיווק) export for figs dark of Development
  משה פליישמן, ארז אמנון, אסף מור, שרה גולובוביץ, חיים מליחי,
  ויבלוביץ זאב - המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית-דגן.
  פיני סריג, אבי סטרומזה ויחיאל אקווע - " מו פ בקעת הירדן
  גלית רדל, ואלקנה בן ישר - מו"פ צפון
  ויקטור רודוב - המחלקה לאחסון, בית דגן
  רפי סלומון - המכון להגנת הצומח, המחלקה לוירולוגיה, בית דגן
  טל שלומי, יעל קהל, רות אלעזר - היחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות
  ביל שלדיקס - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  -e mail: vhmoshea@agri .gov. il
  באביב / קיץ 2002 הוקם מבנה של 5 דונם בתחנת יאיר בערבה התיכונה, לגידול התאנה הארגמנית
  במסגרת המחקר במו"פ מונחה שיווק. במקביל הוכשרה חלקה מסחרית של 9 דונם בחוות עין חצבה.
  בתחנת יאיר הנטיעה הייתה באמצע יולי ובעין חצבה בסוף מאי.

עוד...