יוספה שחק

יוספה שחק

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 17
  שנים
  ago
  חלקת מודל ברשתות צבעוניות: השפעתן על ענבי מאכל מהזן SBS בערבה תיכונה
  מטעים

  חלקת מודל ברשתות צבעוניות: השפעתן על ענבי מאכל מהזן SBS בערבה תיכונה
  יוספה שחק, ערן בר-און, ביל צ'לדיקס, ארנולד יזרסקי, רמי גולן, סבטלנה שייחט, אייל רבן
  חלקת המודל בעידן הוקמה כשלב חצי מסחרי בדרך ליישום תוצאות המחקר שביצענו בצופר (2002-4). מאחר ובמחקר נמצא יתרון חד משמעי לכיסוי הכרם ברשת, כאן עסקנו בחידוד שאלת הרשת המיטבית, ולא בשאלה האם לכסות. התמקדנו בזן SBS שהוא הזן המוביל כיום באזור. היעדים העיקריים היו הבכרה, גודל פרי ויבול. ב-2005 השווינו רשת אדומה וצהובה (20% צל) לרשת לבנה (15%). כולן בעלות מרקם (צפיפות וגודל חורים) זהים. לרשת הלבנה נמצא יתרון על פני האדומה והצהובה. לפיכך, ב-2006 השווינו את הלבנה לכחולה מצד אחד, ולשקופה מצד שני. גם כאן, כל הרשתות היו בעלות מירקם אחיד. נמצא יתרון לרשת הכחולה בהבכרה (מובהק) וביבול (לא מובהק), אך חיסרון בגודל הגרגר. ההשפעה הייחודית של הרשת הכחולה משקפת, ככל הנראה, השפעה פוטוסלקטיבית הנובעת מהעשרה יחסית באור כחול, והקטנת תכולת האור האדום ואדום-רחוק. אלה משפיעים על חלוקת המוטמעים והטיית המאזן לטובת הפרי על חשבון הצימוח הווגטטיבי. עם זאת, ההאטה של תהליכי צימוח באה לידי ביטוי ככל הנראה גם בהאטה של גידול הפרי. בתנאי המודל בעידן גודל הגרגר היה קביל לייצוא גם ברשת הכחולה, ולפיכך בסה''כ היה לה יתרון. אנו סבורים כי יש לרשת הכחולה פוטנציאל מאוד מעניין בזנים מוקדמים באזורים חמים, וכי ניתן עדיין לשפר את ביצועיה.
  באשר לשאלה – שקופה או לבנה, מסתמן יתרון קל ללבנה על פני השקופה בגודל הגרגר וביבול. תוצאה דומה התקבלה בשנה זאת בניסוי בפצאל (שחק, סריג וחוב', תוצאות שטרם פורסמו).
  ההבדלים בתגובות לרשתות השונות עשויים להיות בולטים עוד יותר בשנים אקלימיות קשות יותר מן השנתיים האחרונות.

 • 21
  שנים
  ago
  ניסוי ברשתות צבעוניות בכרם – שנה ב
  מטעים

  בחינת רשתות צבעוניות להבכרה ושיפור איכות ענבי מאכל*
  יוספה שחק המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  אייל רבן מטעים, שה'מ
  פיני סריג מו'פ בקעת הירדן
  אתי אור המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  סוזן לוריא המכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  יבגני גוסקובסקי המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  ביל צ'לדיקס מו'פ ערבה תיכונה
  גיורא יבלונקה מיכון, שה'מ
  טכנאי מחקר: קירה רטנר, שבתאי שפצ'יסקי ונפתלי צור, מהמכון למטעים, ויוחנן זוטחי וטניה קפלונוב
  מהמכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן, ואבי סטרומזה, מו'פ בקעת הירדן.

  במחקר נבחנות רשתות צל ''ציבעוניות'' אשר מסננות באופן סלקטיבי את אור השמש ומשנות את
  תכונותיו, ובכלל זה הספקטרום שלו, תכולת האור המפוזר ותכונותיו התרמיות. אנו עוסקים ביחד עם
  חברת פולישק מזה 7 שנים בפיתוח הרשתות. מטרות המחקר לתקופת הדוח: א. הבכרה ושיפור איכות
  הפרי בזנים מוקדמים. ב. לימוד התגובות הפזיולוגיות של גפן המאכל לכיסוי ברשתות הציבעוניות בפרט
  ולרשתות בכלל. ג. הבנת היבטים טכנולוגים הקשורים ברשתות הצבעוניות, המשך הפיתוח הטכנולוגי
  והתאמתו לכרמים. ד. מטרה שנוספה השנה: האפלה לפריסת העונה ושיפור איכות בזנים מאוחרים.
  המחקר מורכב משלושה אתרי ניסוי של זנים מוקדמים: מו'פ בקעת הירדן (סופריור ופריים), פתחיה
  (סופריור) וצופר (סופריור, פרלט וספרינג בלש). לאור המסקנות של השנה שעברה הקמנו השנה בפתחיה
  בית רשת חדש עם גג שטוח ופחות רשתות, ובמקביל עקבנו גם אחר חלקת פתחיה א' שהיתה מכוסה בגג
  דו-שיפועי בשנתיים הקודמות. הקמנו גם ניסוי נוסף לזנים מאוחרים (רד גלוב וזייני) בכפר הריף. שנת
  2003 עמדה בסימן פוריות מאוד נמוכה בפתחיה ובבקעה. בצופר נתוני הפתיחה היו טובים, אבל ארועי
  הרוח והשרב החריגים באפריל ומאי פגעו בפרי.
  מדידות 2003 נעשו בדומה לשנה הקודמת, ובנוסף שקלנו גם סלקטיבית את היבול המסחרי מהטיפולים
  השונים. התוצאות חלקן דומות לשנה הקודמת. ארועי האקלים החריגים גרמו בצופר ליתרון דרמטי של
  הרשתות ביבול באיכות ייצוא (בחלק מהרשתות פי 3-2 לעומת הביקורת!), וכן התקבלה הבכרה בחלק
  מהמקרים. למשל ברשת הכחולה בסופריור (אך לא בשני הזנים האחרים) נמצאה זאת השנה השניה
  הקדמה ניכרת בצבירת הסוכר לעומת הביקורת והרשתות האחרות, אך במקביל גודל הגרגר היה קטן
  יותר. בפתחיה ב', בדומה לשנתיים הקודמות בפתחיה א', הרשת הצהובה הגדילה את האשכולות באופן
  מובהק. בכפר הריף התקבלה הבכרה דיפרנציאלית ע''י הרשתות השונות, למרות רמת ההצללה
  האחידה, כאשר השחורה מאפילה יותר, והלבנה פחות מהציבעוניות. היבול האיכותי עלה בכ-4.1 טון
  לדונם בכל הרשתות לעומת הבקורת ללא כיסוי.
  המחקר ממומן ע''י המדען הראשי, מועצת הפירות, מו'פ הבקעה,

 • 21
  שנים
  ago
  ניסוי ברשתות צבעוניות בכרם – שנה א
  מטעים

  ניסוי ברשתות צבעוניות בכרם - שנה א
  יוספה שחק המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  אייל רבן מטעים, שה"מ
  פיני סריג מו"פ בקעת הירדן
  אתי אור המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  סוזן לוריא המכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  יבגני גוסקובסקי המכון למטעים, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
  ביל שלדיקס מו"פ ערבה תיכונה
  גיורא יבלונקה מיכון, שה"מ
  טכנאי מחקר: קירה רטנר, שבתאי שפצ'יסקי, נפתלי צור- מהמכון למטעים
  יוחנן זוטחי, טניה קפלונוב- מכון לטכנולוגיה ואיחסון, מינהל המחקר החקלאי בי"ד אבי
  סטרומזה-מו"פ בקעת הירדן

  המחקר מבוסס על רשתות צל ''ציבעוניות'' אשר מסננות באופן סלקטיבי את אור השמש ומשנות את
  תכונותיו, ובכלל זה הספקטרום שלו, פיזור האור ותכונותיו התרמיות, וכן על תוצאות ראשוניות
  שהתקבלו בסופריור. בפיתוח הרשתות אנו עוסקים ביחד עם חברת פולישק מזה 6 שנים רצופות. אתרי
  הניסוי בבקעת הירדן (סופריור ופריים) ובפתחיה (סופריור) הוקמו כבר ב-2000 ו- 2001 בעזרת מועצת
  הפירות ומו'פ הבקעה. השנה הוקם האתר השלישי בצופר (סופריור, פרלט וספרינג בלש). הדוח מסכם את
  תוצאות השנה הראשונה שבמימון המדען, ומביא בקצרה גם את המימצאים המקדימים. מטרות המחקר
  לתקופת הדוח: א. הבכרה ושיפור איכות הפרי בזנים מוקדמים. ב. לימוד התגובות הפזיולוגיות של גפן
  המאכל לכיסוי ברשתות הציבעוניות בפרט ולרשתות בכלל. ג. הבנת היבטים טכנולוגים הקשורים ברשתות
  הצבעוניות, המשך הפיתוח הטכנולוגי והתאמתו לכרמים.
  מדידות 2002 כללו תאורה ומיקרואקלים תחת הרשתות השונות והביקורת, התמיינות פקעים, ליבלוב
  קצב צימוח, פוריות, קצב גדילת הגרגר וצבירת הסוכר, ויבול ואיכות הפרי בבציר ובאיחסון. התוצאות
  מראות בין היתר השפעה דיפרנציאלית של רשתות שונות על גודל הגרגר (הגדלה והקטנה), כמו גם
  שיפורים כלליים של הכיסוי ברשת על איכות חיצונית (שיפשופים, מכות שמש, וכו'). נושא ההבכרה אינו
  חד משמעי. לעומת זאת לחלק מהרשתות השפעת האפלה מסויימת.
  המחקר ממומן ע''י המדען הראשי, מועצת הפירות, מו'פ הבקעה, מו'פ הערבה ופולישק (פיתוח הרשתות
  ואספקתן).
  היקף המחקר עולה על המקובל, וכך גם אורך הדוח.

עוד...