דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 1
  ינו
  סיכום תצפיות וניסויים – תחנת הניסיונות לגידולי מים בעין יהב 1999
  חקלאות מים

  סיכום תצפיות וניסויים - תחנת הניסיונות לגידולי מים בעין יהב 1999
  רן שגב - מו"פ ערבה

  מגמות פיתוח בענף חקלאות המים בנגב ובערבה
  דו"ח ביניים לתצפית ביופילטרים
  השפעת צפיפות גידול על מדדי גדילה ושרידה של הברמונדי
  השפעת רמת החלבון וסוג המזון על גדילת אמנון אדום Oreochromis niloticus
  השוואת קצב הגידול של זכרים ונקבות צ'רקס ובחינת השפעת קירבת זכרים על קצב גידול הנקבות.
  השפעת מתיל טסטוסטרון על לרוות של סרטן הצ'רקס

  מלות מפתח ברמונדי, קצב גדילה, דג טורף, קניבליזם "חקלאות מים" Aquaculture Lates calcarifer , צ'רקס, לובסטר, מתיל טסטוסטרון, קצב גדילה בסרטנים,לרוות, היפוך מין , אוכלוסיה כל זכרית Cherax quadricarinatus

 • 1
  אפר
  תצפית מועדי שתילה בגיפסנית מליון סטאר 1998/99
  ירקות

  תצפית מועדי שתילה בגפסנית מליון סטאר

  שתילי מליון סטאר נשתלו בשישה מועדים, מסוף אוגוסט ועד סוף אוקטובר. עומד השתילה היה 6 שתילים למ"ר. המועדים הראשונים גדלו תחת רשת צל 40% עד ה- 16/9/98. הבדיקה נעשתה ביום טבעי וביום ארוך. הארכת היום ניתנה בנורות 100 ואט במשך 8 שעות מחזורי 5/15 במרכז הלילה.
  מועדי שתילה: 21/8/98, 4/9/98, 17/9/98, 2/10/98, 26/10/98, 30/10/98.
  הפרמטרים שנמדדו: מועד תחילת הקטיף, יבול מצטבר, התפלגות לאורך והתפלגות משקלית.
  תוצאות
  מועד תחילת הקטיף
  באיור 1 ניתן לראות את מועד תחילת הקטיף לכל מועד שתילה ביום ארוך וביום טבעי. אפשר לראות שהשפעת התאורה מתחזקת בשתילות המאוחרות במהלך חודש אוקטובר. בשתילות אלו, משך הזמן משתילה לקטיף ללא תוספת הארה ארוך מאוד (כ- 3.5-4 חודשים) ללא תוספת הארה.
  משקל גבעולי הפריחה
  הארכת היום במועדים המוקדמים גרמה לתוספת צימוח ומשקל (איור 2) בהשוואה לצמחים שגדלו ביום טבעי. במועדי שתילה המאוחרים (אוקטובר) תוספת תאורה פוטופריודית גרמה להחשת הצימוח. התקבלו ענפים דקים ובסיכום המשקל הכללי של הענפים בחלקה היה נמוך יותר.
  יבול מצטבר
  תוספת אור גרמה בכל מועדי השתילה להקדמת הקטיף. בסיכום הקטיף במועדי השתילה המוקדמים היבול המרבי התקבל בחלקות שקבלו תוספת הארה פוטופריודית (איור 3), בהשוואה לחלקות שגדלו ביום טבעי. במועדי השתילה המאוחרים (איור 4), היבול המרבי היה בחלקות שגדלו ביום הטבעי בהשוואה לחלקות שגדלו ביום ארוך.
  התפלגות היבול לקבוצות אורך
  ענפים ארוכים יותר התקבלו במועדים המוקדמים בצמחים שקבלו תוספת הארה פוטופריודית ובמועדים מאוחרים בצמחים שגדלו ביום טבעי (איורים 5,6).

  סיכום
  גיפסנית מליון סטאר הינו זן מהיר ובעל ענפי פריחה קלים בהשוואה לזן פרפקטה המוכר. בעיקר במועדי השתילה המוקדמים קרי תחילת ספטמבר. הפעלת תאורה פוטופריודית בזן זה גורמת להחשה של הפריחה ומכאן לענפי פריחה קלים יותר מאחר שענפי הגפסנית נמכרים גם על פי משקל (ענפים קלים יותר באיכות דומה יפדו מחיר נמוך מענפים כבדים), השימוש בתאורה בזן מליון סטאר במתכונת של הארה כמו בזן פרפקטה עלול לגרום לנזק כלכלי ובכל מקרה הפעלת התאורה בזן זה צריכה להיות במינון נמוך במשך זמן קצר יותר וזאת לאחר בניית בסיס ניצנים גדול
  מחבר : גבי צוברי

 • 1
  ינו
  תחזית ההיצע והביקוש של דגי מאכל בישראל 2000-2005
  חקלאות מים

  תחזית ההיצע והביקוש של דגי מאכל בישראל 2000-2005
  דן מירס, האגף לדיג ולחקלאות המים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  בין השנים 94-98 השלל של המדגה של מים פנימיים גדל מ15,681 ל16,700 טון, גידול של 6.5% או 1.08% בשנה והמדגה הימי מ350 עד קרוב ל2000 טון, גידול של 471% או 78.5% בשנה. הודות לצעדים האחרונים שננקטו ע"י האגף לדיג בתחום הדיג, צעדים שכללו את הקפאת גודלו של צי הדיג וניהול טוב יותר של המשאבים, נבלמה הירידה של השלל שאפיינה את הדיג בשנים האחרונות. בשנים הבאות, התחזית צופה עליה מתונה בשלל.
  בין השנים 87-98, היחס הממוצע בין היבוא לייצור המקומי היה 57% אולם יחס זה התאפיין בתנודות משמעותית בין שנה אחת למשניה. מדינת ישראל , הנסמכת על היבוא בצורה משמעותית תהיה מושפעת גם בעתיד מזמינות ההיצע ממקור זה. רוב רובם של דגי היבוא מקורם בים. ע"פ ארגון המדון העולמי, (ה-FAO), מזה שנים אחדות, שלל הדיג העולמי נמצא בסטגנציה ובמינים מסוימים אפילו בירידה מתמשכת. לפי כך, מגמת העלייה במחירי מוצרי היבוא צפויה להמשך.

  הקיצוצים הצפויים במכסות המים עתידים לפגוע פחות במדגה מאשר בחקלאות הירוקה, זאת בשל יכולתו של הענף להתאים את עצמו לאילוץ זה ולחלופות העומדות בפניו. לפי כך, בטווח התחזית, איננו צופים ירידה בכושר הייצור של חקלאות המים. יכולתו של הענף להגדיל את התפוקות בטווח התחזית ולאחריה תלוי בהיקף השקעות הפיתוח, בתקציבי המו"פ שיופנו אליו בשנים הבאות ובמחירי הדגים בשווקים.

  התחזית צופה גידול בביקוש שיגיע בשנת 2005 ל75,600 טון לעומת 63,700 ב1995. כדי שההיצע ידביק את הביקוש, על היבואנים להגדיל את היקף עסקיהם מ40 ל50 אלף טון דגים בשנה ועל הייצור המקומי לגדול לפחות ב4% בשנה. תפוקות נמוכות מאלה יצרו מצב של מחסור שיוביל לעליית מחירים. לדעת האגף לדיג, ובהסתמך על דפוסי ההתנהגות של היבואנים בעשר השנים האחרונות, הפחתת מכסים על היבוא לא תוביל להוזלת המוצרים לצרכן אלא רק תגדיל את רווחי היבואנים. לדעת האגף לדיג, הדרך הטובה ביותר למתן את עליית המחירים הצפויה היא בהמשך מתן התמיכה בתהליכים העשויים להגדיל את הייצור המקומי מכל המקורות.

  מלות מפתח "חקלאות מים" Aquaculture דגי מאכל צריכת דגים ביקוש דגים היצע ייבוא דגים ייצור מקומי

 • 1
  ינו
  צילום צלוזיה בומביי
  פרחים

  גדלה מצויין בחממה בערבה. העלים רגישים באריזה.