דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 1
  ינו
  השפעת כמות האור בתאורת הלילה על היבול ואיכות הפרחים של פיסוסטכיה, צ’לון, קיפודן, ורוניקה וגליה (איפומופסיס)
  פרחים

  השפעת כמות האור בתאורת הלילה על היבול ואיכות הפרחים של פיסוסטכיה, צ'לון, קיפודן,
  ורוניקה וגליה (איפומופסיס)
  גבי צוברי – מו"פ ערבה, אבישג קדמן זהבי מכון וולקני,
  איתן שלמה – שה"מ, אגף הפרחים, משרד החקלאות

  בניסוי הנוכחי בדקנו את ההשפעה של מתן תאורת לילה ושל כמות האור בתאורה כזו, על מהלך הפריחה ועל טיב הגבעולים ב- 5 צמחי קטיף חדשים לערבה. מצאנו הבדלים גדולים בתגובת הצמחים השונים: בורוניקה לתאורה לא הייתה כל השפעה; בצ'לון ובגליה לתאורה היתה השפעה ניכרת ביותר, אך כמות האור שנדרשה לתגובה מקסימלית היתה קטנה; בפיסוסטכיה ובקיפודן התגובה לתאורה עלתה ככל שגדלה כמות האור. כדאי לציין שהבדלים ברורים כאלה נתקבלו תודות להפרשים העצומים בכמות האור שהיו בין טיפולי האור השונים.
  היחס בין כמות האור וטיב הפריחה היה שונה בין המינים השונים, כך בפיסוסטכיה גם מהירותת הפריחה וגם טיב הגבעולים היו גבוהים ביותר בכמות האור המרבית, בעוד בקיפודן כמות האור המירבית גרמה לפריחה מהירה, שבאה על חשבון טיב הגבעולים והתפרחות. בצ'לון ובגליה התאורה שיפרה מאד גם את מהירות הפריחה וגם את טיב הגבעולים, אך כמות האור הנמוכה ביותר הספיקה לרוות גם את מהירות הפריחה וגם את הטיב.

 • 1
  ינו
  ניסוי זני מילוני סתיו, גליה ושרנטה, כיכר סדום, 1998/9
  ירקות

  ניסוי זני מילונים מטיפוס גליה ושרנטה , תחנת זוהר סתיו 1998
  רבקה אופנבך, רמי גולן ,עמי מדואל – מו"פ ערבה.
  אביתר איתיאל – שה"מ, משרד החקלאות
  מבוא
  המלון הסתווי עדין מהווה את גידול הסתיו העיקרי בכיכר סדום, בשנת 9/98 הגיע היקף
  המילונים ל- 2685 ד'. עיקר היבול מופנה ליצוא ופודה בחדשים נובמבר-דצמבר מחירים סבירים.
  בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית ברווחיות הענף, שהעמיקה את הצורך בחיפוש גידולים
  נוספים. עם הרחבת שטחי השרנטה ליצוא בכיכר סדום, החלט לבצע ניסוי עצמאי של זני שרנטה.
  כמדי שנה נבחנים בתחנת הניסויים "זוהר" שבכיכר סדום זני מלון חדשים מטיפוס "גליה", השנה
  הושם דגש בפנייה לחברות הזרעים להציג זנים חדשים רק עם פוטנציאל איכותי גבוה מזני
  הביקורת ערבה ו – 8 C.

 • 1
  ינו
  תצפיות ונסיונות בחיי מדף לפרחים שונים
  פרחים

  תצפיות ונסיונות בחיי מדף לפרחים שונים
  מחבר גבי צוברי
  חיי מדף חיי אגרטל טרכליום גיפסנית חמנית מליון סטאר תמיסות הטענה לימוניום מג'נטה מולה מולה פטילוטוס

 • 1
  ינו
  בדיקת עמידות קוי עגבניות מטיפוח כנגד מחלת רקבון הכתר
  ירקות, הגנת הצומח

  בדיקת עמידות קוי עגבניות מטיפוח כנגד מחלת רקבון הכתר (rot crown)
  חוות זוהר עין תמר - 1998
  עדי בית דין, נ. קידר, ח. רבינוביץ', פרידה גפן, י. קטן
  האוניברסיטה העברית
  הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות

  מחלת ריקבון הכתר והשורשים (crown and root rot), פוגעת בשורש ובצוואר השורש של צמחי עגבנייה, וגורמת לנבילה עד להתייבשות מוחלטת של צמחים רגישים. בארץ נמצא שבאזור כיכר סדום, הקרקע מאולחת במיוחד באופן טבעי בגורם המחלה. השיטה המקובלת כיום להדברת המחלה בערבה היא חיטוי הקרקע במתיל ברומיד בשיטת הפסים. יעילות שיטת חיטוי זו אינה מלאה. יתר על כן, עלינו להכין חלופות למתיל ברומיד אשר עומד לצאת מהשימוש. לפיכך, טיפוח זני עגבניות עמידים למחלה הנו חלופה טובה למתיל ברומיד, ויש לכך יתרונות מיוחדים עבור החקלאי.
  בעונת הגידול סתיו-חורף 1998, ערכנו בדיקות לעמידות של קווי עגבניות מתוכניות טיפוח לעמידות למחלה זו. נבדקו 35 קווי עגבניות (מכלואים והורים), ובנוסף קווי ביקורות של זנים עמידים ורגישים למחלה זו. הבדיקה נערכה בחלקה מאולחת אשר לא עברה חיטוי לפני השתילה. השתילה נעשתה ב- 16.9.98. כל קו נשתל ב- 3 חזרות, 15 צמחים בכל חזרה. למעט נפילות לא מוסברות מיד בתחילת הגידול, שהופיעו באופן אקראי בחלק מהחלקות, גידול הצמח היה תקין.
  בבדיקה ראשונה, כארבעה חודשים מהשתילה, רמת הנגיעות הייתה 86% בקווי הביקורת הרגישים, ואילו בקווים העמידים נצפתה עמידות מוחלטת. בבדיקה סופית- חמישה חודשים מהשתילה, הגיעה רמת הנגיעות בקווים הרגישים ל- 95%, ובקווים העמידים ל- 5% בלבד. יש לציין במיוחד את הזן 304 שיש לו עמידות גבוהה והיא טופח עבור הערבה. במקביל, ערכנו בדיקה של אותם קוים במעבדה. מתוצאות הבדיקה עולה התאמה יפה בין הבדיקות, למעט חריגות בודדות. המתאם המחושב בין בדיקה בשטח ובדיקה במעבדה הוא מובהק וחיובי, וערך מקדם הקורלציה הוא 0.82.
  תוצאות הניסויים הן משנה זו והן משנים קודמות, מראות שיש לנו קווי עגבניות בעלי פוטנציאל גבוה, אשר גילו עמידות גבוהה למחלה בקרקעות ככר סדום, שהן מאולחות בפתוגן זה ברמה גבוהה.