רמי גולן

רמי גולן

חוקר בתחום הארכת חיי מדף. מפתח שיטות להערכה כמותית של איכות הפרי הקטוף.

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 3
  שנים
  ago
  הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא עונת 2017/18
  בקרת איכות לאחר קטיף

  הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא
  רמי גולן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  אלי פליק - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר הקטיף, מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי
  עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  .

 • 4
  שנים
  ago
  הסגלה ונזקי צינה בחצילים
  ירקות

  הרצאה בסיכום עונת ירקות
  תחנת יאיר 25/5/17

 • 4
  שנים
  ago
  חטטים ומכות קור בפלפל עונת 2015/16
  ירקות

  חטטים ומכות קור בפלפל
  איפיון התופעה בעונת 2015/16

  הרצאה בסיכום עונת ירקות 2015/16 בערבה
  מו"פ ערבה מרכז ויידור תחנת יאיר 23.5.16

  הופעת חטטי קור בפלפל בעונת 2015/16 בערבה - תיאור מצב
  רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר gram@netvision.net.il

  בעונת 2015/16 הופיעו חטטי קור בצורה מאוד מסיבית בפירות פלפל אצל מגדלי הערבה. התופעה נגרמה בעקבות ירידה חדה בטמפרטורה ב- 5/12/15 ובאה לביטוי בפרי הקטוף בתקופה בין 5/1/16 -15/2/16.
  במסגרת ניסויי הזנים של מו"פ ערבה בפארן ובתחנת יאיר תועדו הפגמים השונים בפרי הקטוף וביניהם הופעת החטטים ועוצמתם ולמעשה ניתן בפעם הראשונה לתת צילום מצב מאוד עדכני לגבי מה שקרה בערבה.
  תופעת החטטים הייתה קשה יותר בפארן מאשר בחצבה כנראה משום ששעות המעלה מתחת ל-5 מ"צ בלילה הזה היו רבות בפארן, ואילו בחצבה לא הייתה ירידה כלל מתחת ל-5 מ"צ. הטמפרטורה בחצבה ירדה תוך מ 13.1 מ"צ בלילה קודם ל- 7.6 מ"צ. בפארן ירדה טמפרטורת המינימום מ-8.4 ל-4.9 מ"צ.
  התופעה הייתה מוגבלת לאירוע זה ואירועים אחרים של ירידת טמפרטורה חדה לא לוו אחריהם בהופעת חטטי קור.
  לא נצפתה רגישות לצבעי הפלפל השונים. הרגישות התחלקה בין הזנים השונים. היו זנים שנפגעו מאוד והיו זנים שלא נפגעו.
  להסרת רשת מאוחרת (50 יום משתילה) הייתה השפעה חיובית על רמת החטטים. הדלייה הולנדית מנעה חטטים.

עוד...