רמי גולן

רמי גולן

חוקר בתחום הארכת חיי מדף. מפתח שיטות להערכה כמותית של איכות הפרי הקטוף.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 5
  חודשים
  ago
  הסגלה ונזקי צינה בחצילים
  ירקות

  הרצאה בסיכום עונת ירקות
  תחנת יאיר 25/5/17

 • 10
  חודשים
  ago
  הנחיות לטיפול בפרי פלפל קטוף
  ירקות

  הנחיות לטיפול בפרי פלפל קטוף 2015-16
  רמי גולן - רכז איכות, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  מבוא
  איבוד המים מפרי הפלפל הוא הגורם הדומיננטי הקובע את איכות הפרי, הן מבחינת הופעת ריקבון ועובשים שונים בפרי, והן של חיי המדף של הפרי.
  קיים קשר לינארי ישיר בין רמת איבוד המים של הפלפל ויכולת המכירה שלו. פרי שאיבד 4.5% ממשקלו אינו מכיר (לא ראוי למכירה) יותר. השאיפה היא למכור פרי שאיבד עד 3% ממשקלו.
  קצב איבוד המים של הפלפל גבוה במיוחד ב 24 שעות הראשונות לאחר הקטיף ומגיע עד ל 2.5% ממשקלו אם לא ננקטות פעולות למניעת בריחת המים הזו. 2.5% ממשקל הפלפל משאירים מעט מאוד מרווח איכות וחיי מדף בידי היצואן.
  באמצעות הוספת לחות חיצונית ניתן להקטין את בריחת המים מהפלפל ולהעמידה על 0.5% ממשקל הפרי בלבד ב 24 השעות הראשונות לעומת 2.5% ללא לחות. תרומת תוספת הלחות החיצונית היא הארכת משך חיי מדף ל 21 ימים לעומת 10-14 ימים ללא שמירה על הלחות.
  המתנה על השיח (כיסוי ברשת)
  כיסוי השטח ברשת צל מאפשר במקרים קיצוניים מאפשר שבוע המתנה ולא יותר מזה. הכיסוי ברשת בסוף העונה מביא להקטנת משך הזמן מחנטה לקטיף, הקטנה של משך הזמן משבירת צבע עד למוכנות לקטיף ואף מקטין את גודל הפרי. זו אחת הסיבות שבחודשים מרס אפריל יש הרבה בעיות איכות ופסילות.
  קטיף
  עוקצים - פרי ללא עוקץ, שנחתך מעל העוגה הינו ברמת פטריות הרבה יותר נמוכה מפרי שנקטף עם עוקץ.
  שעת קטיף - תכולת המים של פרי שנקטף בבוקר גבוהה מזו של פרי שנקטף בצהריים ולכן גם חיי המדף של הפרי גבוהים יותר.
  צבע קטיף - 70% צבע. צבע מתקדם יותר מוביל לקטיף בצבע אדום מתקדם ולחיי מדף קצרים יותר.
  המתנת פרי קטוף בשטח
  ההמתנה להובלה תהייה בבית הגידול ולא בחוץ. אם אין ברירה וההמתנה בחוץ יש לכסות את הפרי בשמיכה תרמית. על הפרי להגיע לבית האריזה לא יותר מ 2-3 שעות מרגע הקטיף. ההובלה לבית האריזה וההמתנה בבית האריזה תחת שמיכה תרמית.
  המתנה בבית האריזה
  עדיף בלחות של 92-95%. הלחות תהיה כזו שלא תרטיב את הפרי ואת הרצפה. משמע גודל טיפה קטן מ-20 מיקרון ונפח אוויר עליון מספיק לספיגת הטיפות באוויר לפני הגעתן לפרי. אם אין לחות אזי מכוסה בשמיכה טרמית.
  מערך החיטוי
  שטיפה במים חמים בטמפ' 65-68 מ"צ בפתח הדיזה. או שטיפה בכלור מסוג טרוכלוסן בריכוז כלור 150ppm, או שטיפה בחומצה ציטרית בריכוז 0.5%. אין הבדל בתוצאות בין חומר לחומר בתנאי שהריכוז נכון ומשך השטיפה הוא 12-15 שניות.
  קירור
  יש לאחסן את פרי הפלפל ב 7 מ"צ ו 95% לחות מיד עם סיום המיון והאריזה. הפרי חייב לשהות בתנאי קירור אלו במשך 12 שעות לפני ההמכלה. אם במקרר קיימת לחות משך הקירור לפני ההמכלה יכול להתקצר ל 4 שעות.
  תנאי הובלה במכולות
  7 מ"צ, 95% לחות, פתח אוורור סגור. אם ההובלה ארוכה מומלץ להוסיף 2 שרוולים קולטי אתילן לקטילת הנבגים.

  בהצלחה !

  לשאלות והבהרות 0546699856 gram@netvision.net.il

 • 10
  חודשים
  ago
  חטטים ומכות קור בפלפל עונת 2015/16
  ירקות

  חטטים ומכות קור בפלפל
  איפיון התופעה בעונת 2015/16

  הרצאה בסיכום עונת ירקות 2015/16 בערבה
  מו"פ ערבה מרכז ויידור תחנת יאיר 23.5.16

  הופעת חטטי קור בפלפל בעונת 2015/16 בערבה - תיאור מצב
  רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר gram@netvision.net.il

  בעונת 2015/16 הופיעו חטטי קור בצורה מאוד מסיבית בפירות פלפל אצל מגדלי הערבה. התופעה נגרמה בעקבות ירידה חדה בטמפרטורה ב- 5/12/15 ובאה לביטוי בפרי הקטוף בתקופה בין 5/1/16 -15/2/16.
  במסגרת ניסויי הזנים של מו"פ ערבה בפארן ובתחנת יאיר תועדו הפגמים השונים בפרי הקטוף וביניהם הופעת החטטים ועוצמתם ולמעשה ניתן בפעם הראשונה לתת צילום מצב מאוד עדכני לגבי מה שקרה בערבה.
  תופעת החטטים הייתה קשה יותר בפארן מאשר בחצבה כנראה משום ששעות המעלה מתחת ל-5 מ"צ בלילה הזה היו רבות בפארן, ואילו בחצבה לא הייתה ירידה כלל מתחת ל-5 מ"צ. הטמפרטורה בחצבה ירדה תוך מ 13.1 מ"צ בלילה קודם ל- 7.6 מ"צ. בפארן ירדה טמפרטורת המינימום מ-8.4 ל-4.9 מ"צ.
  התופעה הייתה מוגבלת לאירוע זה ואירועים אחרים של ירידת טמפרטורה חדה לא לוו אחריהם בהופעת חטטי קור.
  לא נצפתה רגישות לצבעי הפלפל השונים. הרגישות התחלקה בין הזנים השונים. היו זנים שנפגעו מאוד והיו זנים שלא נפגעו.
  להסרת רשת מאוחרת (50 יום משתילה) הייתה השפעה חיובית על רמת החטטים. הדלייה הולנדית מנעה חטטים.

עוד...