דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 183 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 26
  מרץ
  פלפל אביב בכיכר סדום 2019
  ירקות

  מבחן זנים ומועדי שתילה - פלפל אביבי בכיכר סדום, 2019
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, מילי זנבר, דודי קדוש, שלומי ווקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: rivka@arava.co.il
  תקציר
  גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד מהגידולים החשובים באזור הערבה תיכונה בכלל, ובכיכר סדום בפרט. עונת הגידול העיקרית מתחילה בשתילות סוף יולי ותחילת אוגוסט בערבה המרכזית, ומסתיימת בשתילת אמצע ספטמבר בכיכר סדום. בחודשי האביב הפלפל משתילות הסתיו אינו באיכות הטובה ביותר, אך בפלפל משתילות אביביות בכיכר סדום טמון פוטנציאל שיווקי רב בחודשים הללו (אפריל, מאי ויוני).
  הניסוי נערך בתחנת זוהר בכיכר סדום (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). צמחי פלפל נשתלו בקרקע חולית מקומית תחת כיסוי פלסטיק בשתי מנהרות עבירות "1 ברוחב 6.4 מטרים. במועד השתילה 31/12/18 נשתל במנהרה זן אחד: הזן רעם. ב- 15/2/19 דוללו חנטים במפרקים 0, 1 ו-2. בתחילת אפריל דולל מחצי חלקה פרי מעוות. במועד השתילה 11/1/19 נשתלו במנהרה שלושה זנים בארבע חזרות. לא דוללו חנטים במפרקים כבמנהרה הראשונה, אך ב- 22/3/19 בוצע דילול פירות מעוותים ונספרו הפירות שדוללו בכל חלקה. ב-22/4/19 נפרסה על יריעת הפלסטיק רשת שחורה - 40% צל. קטיף הפרי החל בתאריך 29/4/19 ונמשך עד 9/6/19; סה"כ בוצעו 7 קטיפים.
  יבול הזנים הסתכם ב-5.9-5.3 וב-4.1-2.9 ק"ג למ"ר יבול כללי ויבול סוג א', בהתאמה. הזנים 10088 ו- 142 השיגו יבול כללי גבוה, אך לא נבדלו בצורה מובהקת מהזן רעם, המקובל יותר אצל החקלאים לשתילה לקטיף האביבי. כל הזנים במבחן הצטיינו בפרי גדול. הזן רעם היה הזן היחיד שגילה רגישות לשחור הפיטם, אך משקל הפרי שהופחת בשל פגם זה לא היה משמעותי. לזן 10088 רגישות רבה יותר לחטטי חום, בהשוואה לזנים אחרים, אך לא ברמה משמעותית.
  עונת (2018/19) התאפיינה בטמפרטורות נמוכות מהממוצע הרב-שנתי, במיוחד בחודשים מרס ואפריל. שינויים קיצוניים במזג האוויר מעונה לעונה משנים את ההתנהגות הצמחים בגידול האביבי ומחייבים את המגדל להגיב ולשנות פעולות אגרוטכניות בהתאם להתפתחות הצמחים. השנה, על רקע מזג האוויר הקריר מהרגיל, השתילה המוקדמת (31/12/18) לא העידה על יתרון כלשהו, נהפוך הוא.
  במבחן השנה הייתה איכותו של הזן המקובל באזור, הזן רעם, נמוכה מאוד, ולעומתו הזנים 10088 ו-142 לא גילו רגישות לשחור הפיטם והיו בעלי מוצקות טובה מאוד. מוצע לבדוק זנים אלו שוב בשנה הבאה ובהיקף חצי מסחרי אצל מגדלים.

  פלפל אביבי
  פלפל אביב

 • 19
  מאי
  גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת ללא עיבוד (אי-פליחה), ניסוי רב שנתי, סיכום 5 עונות גידול, תחנת יאיר 2013-2018
  ירקות

  גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת ללא עיבוד (אי-פליחה) , ניסוי רב שנתי, סיכום 5 עונות גידול, תחנת יאיר 2013-2018
  רבקה אופנבך, יניב בן פלאי, מוטי אושרוביץ, אורן בר לבן, דורית חשמונאי, יורם צביאלי, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחברת: rivka@arava.co.il
  תקציר
  עיבוד אינטנסיבי של הקרקע לקראת כל מחזור גידול כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות. בשנים האחרונות, על רקע עלייה בתשומות חקלאיות החלה להתבסס בקרב חקלאי הערבה שיטת אי פליחה ממניעים תקציביים בלבד. תהליך נוסף שהחל בערבה בעשור האחרון הוא מעבר מסיבי לתעלות גידול במגוון תשתיות, כאשר גידול בתעלות הזנה הינו גידול קלסי של אי-פליחה לעומת ממשק העיבוד, ממשק של אי פליחה יוצר תשתית גידול יציבה וטוב לאורך זמן, מאפשר התפתחות שורשים תקינה, קליטת מים ודשנים מיטבית והתפתחות טובה של הגידול. בנוסף, עיבודי קרקע הינם גורם משמעותי בהפצת נגעי קרקע, העדר העיבודים מביאה בעקיפין לפחיתה משמעותית בהפצת פגעי קרקע המתעצמים מידי שנה על רקע הפחתת מגוון החומרים להדברה. בניסוי שנערך בתחנת הניסויים יאיר בערבה המרכזית, במהלך 5 עונות גידול מ 2013/14 עד 2017/18 נבחנה השפעת ממשק אי פליחה על גידול הפלפל פלפל מהזן סובק שנשתל בבית רשת מכוסה רשת 25 מש מדי תחילת חודש אוגוסט. בארבע העונות הראשונות 2013/4-2016/7 נבחנו 4 טיפולים: אי פליחה (ללא עיבוד), עבוד עם קומפוסט וללא קומפוסט, שיטת חיסול השטח - עם וללא עקירת שורשים. בעונה החמישית והאחרונה (2017/18) בוטלו טיפולי השורשים ונשארו 3 טיפולים אי פליחה, פליחה עם קומפוסט וללא קומפוסט.
  במהלך 4 שנות הניסוי הראשונות לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים. רק בעונה החמישית והאחרונה נמצאו הבדלים מובהקים בין טיפולי הניסוי, יבול כללי נמוך באופן מובהק בטיפול אי פליחה (ללא עיבוד) 8.5 ק"ג/מ"ר בהשוואה ל 10.4 ו 10.9 ק"ג/מ"ר בטיפולי עיבוד עם וללא קומפוסט, בהתאמה. בעונה החמישית התקבל בטיפול אי פליחה יבול ליצוא הנמוך מטיפולי העיבוד עם וללא קומפוסט (6.1 ו 7.4 ק"ג/מ"ר, בהתאמה). איכות הפרי לאחר השהייה בטיפול ללא עיבוד אף היא נמצאה נחותה בהשוואה לשני הטיפולים האחרים (1.4, 2.6 ו- 4, בהתאמה).
  בכל חמש שנות הניסוי לא נמצא הבדל מובהק בין עיבוד ללא קומפוסט לעיבוד עם קומפוסט. כמו כן, לא נמצאו הבדלים ביבול כתוצאה משיטת החיסול, עם או ללא עקירת השורשים.
  לסיכום, נראה כי ניתן לקיים ממשק גידול פלפל בערבה בשיטת האי פליחה ללא פחיתה ביבול במהלך השנים הראשונות ולא יותר מחמש שנים. החיסכון המוערך בעלויות מגיע לכ 1,000 ₪ לדונם לעונה.

  Net house bell pepper (Capsicum annuum) cultivation using no-tilling method. Five-year trail 2013-2018, Yair experimental station.
  Rivka Offenbach, Yaniv Ben Pili, Moti Oshrovitz, Oren Bar Lavan, Dorit Hashmonai , Yoram Zvieli, Rami Golan, - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Writer address: rivka@arava.co.il

 • 30
  דצמ
  גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת האי-פליחה, ניסוי רב שנתי, תחנת זוהר 2013-2016
  ירקות

  גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת האי-פליחה,
  ניסוי רב שנתי, תחנת זוהר 2013-2016
  רבקה אופנבך, יורם צביאלי, עמי מדואל, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחברת: rivka@arava.co.il
  תקציר
  עיבוד אינטנסיבי של הקרקע כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות (שכר עבודה , קומפוסט, דלק, בלאי של כלי עבודה, הקמה ופירוק מערכת השקיה). בשנים האחרונות, על רקע עלייה משמעותית בתשומות חקלאיות החלה להתבסס בקרב חקלאי הערבה שיטת אי פליחה ממניעים תקציביים בלבד. תהליך נוסף שהחל בערבה בעשור האחרון הוא מעבר מסיבי לתעלות גידול במגוון תשתיות, גידול בתעלות הזנה מהווה דוגמה קלאסית לאי-פליחה. מטרת העבודה לבחון את השפעת אי פליחה בגידול פלפל בבית צמיחה בתחנת זהר שבכיכר סדום במהלך שלוש עונות גידול. הניסוי נערך בתחנת הניסויים "זהר" בכיכר סדום, במהלך 3 עונות גידול 2013/14 , 2014/15, 2015/16, בשלושה טיפולים אגרוטכניים: (1) אי פליחה ( ללא עיבוד) בתעלת הזנה, (2) עיבוד עם קומפוסט, (3) עיבוד ללא קומפוסט.
  בסיום עונת הניסוי הראשונה בשנת 2013/14, התקבל הבדל מובהק ביבול הכללי שהניב הפלפל בטיפול עיבוד עם קומפוסט 13.0 ק"ג/מ"ר בהשוואה ליבול שהתקבל בגידול בקרקע בעיבוד ללא קומפוסט 11.3 ק"ג /מ"ר, פחיתה של 13 אחוז ביבול הכללי בהשוואה לאי פליחה. הבדל מובהק התקבל גם ביבול ליצוא בטיפול עיבוד עם קומפוסט 10.7 ק"ג /מ"ר בהשוואה לעיבוד ללא קומפוסט 9.3 ק"ג /מ"ר ובאי פליחה 9.1 ק"ג/מ"ר. בעונת הגידול השנייה (2014/15) והשלישית (2015/16) לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הטיפולים השונים. בסיכום של שלוש שנות הניסוי, התקבלה השפעה מובהקת של אי פליחה בשנת הגידול הראשונה בלבד, בפחיתה ביבול בטיפול ללא עיבוד (87%) בהשוואה לטיפול העיבוד עם קומפוסט (100%), בשנתיים הבאות כבר לא נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים. לאור התוצאות שהתקבלו נראה כי יש לוודא בחזרות נוספות (אותם ניתן יהיה לבצע במסגרת תכנית מחקר המשכית) באתרי גידול נוספים (מלבד תחנת זוהר) את הדירות התוצאות.
  המחקר ההמשכי יאפשר לגבש מסקנה סופית לגבי אי הפליחה ויסייע לאתר את "הגורם" המוביל להפחתה ביבול.

  אי פליחה

  Greenhouse bell pepper (Capsicum annuum) cultivation using no-tilling method. 3-year trail 2013/14-2015/16, Zohar experimental station.
  Rivka Offenbach, Yoram Zvieli, Ami Maduel, Rami Golan, - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Writer address: rivka@arava.co.il

 • 29
  אוג
  מערכת ליצור משולב של תוצרת חקלאית טרייה וחשמל סולארי בחממות בערבה – ‏גידול פלפל בחורף ומלפפונים באביב, תחנת יאיר 2016/17
  ירקות

  מערכת ליצור משולב של תוצרת חקלאית טרייה וחשמל סולארי בחממות בערבה - ‏גידול פלפל בחורף ומלפפונים באביב, תחנת יאיר 2016/17
  רבקה אופנבך, שבתאי כהן, אפי טריפלר, אורן בר-לבן, אבי אושרוביץ, יניב בן-פלאי, יורם צביאלי, אסף בוקיש, רמי גולן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  יוסי קשתי - המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי
  יאיר סלומון - Sunboost בע"מ
  כתובת המחברת: rivka@arava.co.il
  תקציר
  שילוב מערכת פוטו-וולטאית (PV) על גג חממה עשויה לשפר את התחרותיות בשני אופנים (א) ישירות מיצור החשמל, (ב) העלאת אינטנסיביות הגידול ושיפור הרווחיות כתוצאה מזמינות חשמל בעלות נמוכה. שילוב מערכת PV להפקת חשמל מעל מערכת גידול חקלאית אינו מובן מאליו מכיוון ששתי מערכות הייצור מתחרות על שני משאבים סביבתיים - קרינה וקרקע. עם זאת, יש להבחין כי מבחינה חקלאית אחד המשאבים, קרי קרינת השמש אינו מנוצל במלואו במהלך העונות החמות ולמעשה יש צורך בהצללה בעונות אלו (בעיקר בפלפל), בעוד שמרבית ייצור החשמל על ידי מערכות PV מתרחש בתקופות אלו. הנחת המחקר היא שמערכת אופטית ייחודית שפותחה יכולה לקיים מערך פאנלים סולריים על גגות של חממות מחופות בפלסטיק או ברשת נגד חרקים, בהן גדל גידול המגיב למנות גדולות של קרינה כגון פלפל וזאת ללא פגיעה בגידול. מערכת סולרית המוצבת באופן ייחודי וחדשני, מאפשרת בחורף חדירת אור מרבית לתוך המבנה, ובשאר עונות השנה המערכת האופטית מגבירה את יעילות התמרת הקרינה לאנרגיה חשמלית ובמידת מה מאפשרת תנאי אקלים נוחים יותר לגידול בתוך החממה. הנחת המחקר היא שניתן לשלב מערכת פוטו-וולטאית תוך מינימום פגיעה בתפוקות החקלאיות כאשר שילוב המערכת מבוצע על שטח שולי משטח גג חממה ייעודית, בצמידות אל המרזבים ובשילוב עם לוחות אופטיים מתאימים (בוסטרים). הפתרון הנבחן בעבודה זו הוא פתרון אשר יאפשר הכוונה עונתית של הקרינה אשר מצד אחד תבטיח הגעה של מקסימום קרינה בתקופת החורף אל תוך החממה ומצד שני תאפשר שימוש כלכלי במערכת פוטו-וולטאית. המטרות הספציפיות הינן: 1.לבחון ולאשש את ההנחה כי התקנת הפנלים והבוסטרים בצמידות למרזב אינה פוגעת בתפוקות החקלאיות. 2. לבחון את המודל ההנדסי, לפיו מוצב מערך פנלים ורפלקטורים אופטיים על גבי מבנה חממה ‏בשטח 1.7 דונם, שקונסטרוקציית הגג שלו תותאם לעמידה בעומסים שייווצרו על מנת לספק ‏רמות קרינה נאותות לצמחים בחורף. 3. להפיק חשמל מפאנלים סולריים המתוגברים במגברים אופטיים, להניב תוצרת חקלאית ‏טרייה בחממה מבלי ‏להקטין את היצרנות החקלאית, ולהדגים את יכולת הגדלת התשואה הכוללת ליחידת השטח.‏ 4. אפיון רמת הקרינה בחממה במהלך היום לאורך כל השנה. חממה משולבת PV הוקמה בעונת 2016/17 בתחנת יאיר בשיתוף עם חברת סנבוסט (Sunboost). כיוון המרזבים במבנה הוא מזרח מערב, ורוחב המפתח 8 מטר. מרחק בין עמודים בניצב למרזב הוא 8 מטר ומאפשר 5 ערוגות (כיוון צפון דרום). פנלים (CdTe - Thin Film) באורך 120 ס"מ וברוחב 60 ס"מ הוצבו במקביל למרזב מצדו הצפוני - פונים דרומה בשלושת המרזבים הדרומיים. מצדם השני של שניים מהמרזבים הוצבו לוחות בוסטר. המבנה הוקם באופן המאפשר השוואת שני טיפולים חקלאיים עם PV בשלושת המפתחים הדרומיים לעומת ביקורת ללא PV בשלושת המפתחים הצפוניים וכמו כן השוואה בין שורת הפנלים שאינה מוצלת בחורף ושאין ממולה בוסטרים לשורות הפנלים הפנימיות המוצלים בחורף והזוכים להגברה אופטית בקיץ.
  נבחנו 2 מחזורי גידול, פלפל ומלפפון. מחזור גידול ראשון: נשתל (28/8/16) פלפל מהזן 7158 למבנה המכוסה כולו ברשת 25 מש ומעליה רשת 40% צל למשך 42 יום. כיסוי הגג הוחלף בהמשך (12/11/16) מרשת המש ל ליריעת פוליאתילן מפזר. נבחנו 2 טיפולים: 3 מפתחים ביקורת בהיקף של 850 מ"ר ו- 3 מפתחים בהיקף של 850 מ"ר עם פאנל סולרי ובוסטר. הוכנו ערוגות בכיוון צפון דרום, הצמחים נשתלו בשתי שורות לערוגה אומד של 3,125 צמחים לדונם. הקטיף החל ב- 18/12/17 והסתיים ב 6/3/17. מחזור גידול שני: נשתל (24/3/17) מלפפון מהזן מאיה למבנה מכוסה בפוליאתילן. כיסוי הגג הוחלף מפוליאתילן לרשת צל 40% ב- 24/4/17. הקטיף החל ב- 23/4/17 והסתיים ב- 30/5/17.
  בשני מחזורי הגידול התקבלו יבולים זהים בחלקות במבנה עם פאנלים סולריים בהשוואה לביקורת ללא הפאנלים.
  פוטנציאל ייצור החשמל לדונם מוערך בכ- 26,000 קווט"ש לשנה לדונם (rated power 15 KWp) עבור הדור הראשון וצפוי לעלות ל 34,000 קווט"ש לשנה לדונם עם שיפורי היעילות הצפויים. פוטנציאל שקול להכנסה נוספת של כ 11,000 ש"ח לשנה לדונם תחת ההנחות שמרניות (הסדר מונה נטו בניצול של כ 80% מהחשמל בתוך המשק בתעריף ממוצע של 42 אג' לקווט"ש) ורווח נקי של כ 9,000 ש"ח לשנה לדונם. שימושים שונים בחשמל בחממה או במשק למטרות שונות (דוגמת איוורור, קירור באידוי, טיפול במים) עשויים לשפר ולהגדיל את היבולים שיביא לרווח משמעותי אף יותר.
  בעונה הבאה ייבחן פלפל בעונת גידול נוספת, ייאספו נתונים על ייצור חשמל PV ותושלמנה מדידות הקרינה בתוך החממה. תחשיב כלכלי מפורט יהווה חלק מדוח המשך.

  A system for combined harvesting of Fresh agriculture produce and solar electricity in greenhouses in the Arava valley, Winter bell pepper and Spring Cucumber Crops, yair Experimental Station, 2016/7
  Rivka Offenbach, Shabtai Cohen, Oren Barlavan, Avi Oshrovitz, Rami Golan, Yaniv Benpili, Yoram Zvieli, Asaf Bukish - Northern and Central Arava Tamar R&D
  Yair Salomon - Sunboost Ltd
  Yossef Kashti, Agricultural research organization (ARO) Volcani Center, Agricultural Engineering
  Writer address: rivka@arava.co.il