דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 1
  ינו
  מבחן זני פלפל, אביב, חצבה 1986/7
  ירקות

  יגאל מירון, עזרא אדמתי - שה"מ משרד החקלאות
  דני מיכאלי - מו"פ ערבה

  גידןל במנהרה עבירה

 • 1
  ינו
  תצפית זני פלפל, חצבה סתיו 1986/7
  ירקות

  דני מיכאלי, רפי דיין - מו"פ ערבה
  יגאל מירון, עזרא אדמתי - שה"מ משרד החקלאות

 • 1
  ינו
  סניטציה למניעת מחלות וירוס בירקות בערבה – איך זה התחיל
  ירקות

  אורנה אוקו, רפי דיין

  סניטציה - איך זה התחיל.
  בעונות 1983 – 1985 הורחבו מאוד שטחי גידול הירקות בערבה ואיתה עלתה הנגיעות בוירוסים בשטחים. בעונת 1983 נפגעו במחלות וירוס מאות דונמים של מלון ופלפל בעיקר בשדות שהיו נגועים קשה בכנימות עלה, עד לאובדן מוחלט של היבול. בעקבות נגיעות זו נפסלו חלקות רבות שיבולם היה מיועד ליצוא, ונפגע היצוא החקלאי מהערבה.
  התעצמות מחלות הוירוס בירקות בערבה, והנזקים החקלאיים והכלכליים שבאו בעקבות מחלות אלו – המריצו אותנו להפעיל אמצעי תברואה. ואכן, אודות להפעלתם במסגרת מושבית ואיזורית – הצלחנו להביא ליד כך שבשנתיים האחרונות הנגיעות בוירוסים בגידולי המלון והפלפל בערבה מועטה, שלא כמו בשלוש השנים שקדמו.
  האמצעים כללו: חיסול שאריות גידולים עם סיום עונת הגידול, שמירה על מרווח זמן (תקופת סניטציה) בין תקופות הגידול. בשנים 1984/5 הועסק לראשונה פקח סניטציה אזורי.
  התברואה הונהגה כפעילות שגרתית, נוכח תוצאותיה החיוביות הבאות לידי ביטוי בהשגת יבולים גדולים וצמחים נקיים ממחלות וירוס.

  המאמר פורסם לראשונה בעיתון "השדה" אוגוסט 1987