דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 16 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 20
  ספט
  גידול עגבניות בעונת הסתיו והחורף 2018
  ירקות

  גידול עגבניות בעונת הסתיו והחורף 2018
  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ
  שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מו"פ דרום
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ

 • 5
  ספט
  גידול עגבניות בתי צמיחה סתיו חורף 2017
  ירקות

  שלי גנץ ממ"ר עגבניות ומנהלת תחום ירקות בבתי צמיחה, שה"מ
  שלמה אילני מדריך גידול ירקות, מועצת הצמחים
  ליאור אברהם מדריך גידול ירקות, שה"מ
  לגידול בבתי צמיחה מתאימים זנים בלתי מסיימים המעוצבים בד"כ לענף מרכזי אחד, עגבניות צ'רי,
  ולעתים גם צמחים מורכבים של עגבניות גדולות מעוצבים לשני ענפים. הזנים הנפוצים הם תוצרי פעילות
  טיפוח של חוקרים במכוני מחקר, של חברות זרעים מקומיות ושל חברות זרעים זרות. בפעילות זו הושם
  דגש על הדרישות ליבול גבוה, לאיכות פרי טובה ולחיי מדף ארוכים.
  בשנים האחרונות התרחבו הייצור והשיווק של עגבניות באשכולות, והן מהוות עתה כ- 80%-70% מהיקף
  הגידול. מוצר זה משמש כסמל לטריות התוצרת, והשדרה הירוקה והרעננה מעידה על זמן קצר שחלף בין
  הקטיף לשיווק. אשכול עגבניות טוב מכיל בתפרחת פירות אחידים בגודלם, בצורתם ובצבעם ובעלי מראה
  רענן. בנוסף לזאת, על האשכול להצטיין בהיעדר נשירה של פירות מהאשכול בזמן המשלוח וההובלה.
  הפירות של כל זני העגבניות גדלים בתפרחת, אך אלה המתאימים לקטיף באשכול הם בעלי ציר מרכזי,
  אשר אליו מחוברים הפירות משני הצדדים באופן סימטרי.
  תפרחת טובה ומוצקה, האחידה בגודלה, בצורתה ובצבעה, תתקבל בזנים שהתפרחות בהם מסוגלות לפרוח
  ולחנוט באופן מלא במשך זמן קצר יחסית בין פתיחת הפרח הראשון לפתיחת הפרח האחרון בתפרחת.
  לקבלת אשכול כזה יש לעצבו ל- 6-4 פירות, בהתאם לזן ולחודשי השנה.
  מערכת ההדרכה, בשיתוף המו"פים, מבצעת ניסיונות רבים לאפיון התכונות של הזנים הנבחנים
  ולהתאמתם לאזורי הגידול.
  בדפון זה מובאות רשימות הזנים המומלצים לשתילות )לפי שם או קוד מספרי(, העמידים או הסבילים
  למחלות קרקע או לפגעים אחרים, והתכונות האופייניות לכל זן.
  הזנים המוגדרים כניסיוניים מיועדים לבחינה בקנה מידה קטן )

  לתשומת לב מגדלי העגבניות בערבה
  פרק ההשקיה בדפון זה אינו מתאים לערבה
  להמלצות יש לפנות למדריכי הגידול

 • 1
  ינו
  טובמו-וירוס חדש בעגבנייה
  הגנת הצומח

  שלי גנץ נטע מור אביב דומברובסקי

  מהחודשים ינואר - פברואר 2016 ואילך זוהה מופע חדש של הטובמו-וירוס שהתגלה בארץ לפני כשנה וחצי, אשר שובר את העמידות הקיימת בזני העגבניות המסחריים. יתכן שהעלייה בטמפרטורות והשרבים שאירעו בחודשים פברואר ומרץ עודדו את הופעתו של מופע אלים יותר של הטובמו-וירוס החדש בחלק מחלקות הגידול, במיוחד משתילות סוף נובמבר - ינואר, הנמצאות בקטיפים הראשונים.

 • 1
  ינו
  ניסוי זני עגבניות אביב במנהרות עבירות, תחנת יאיר 2016
  ירקות

  ניסוי זני עגבניות אביב במנהרות עבירות, תחנת יאיר 2016
  עדי סויסה, שלי גנץ – שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, רמי גולן, יורם צביאלי, אורן בר לבן, יניב בן פלאי, אבי אושרוביץ, נאוה פיטשון – מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: adisuisa@arava.co.il

  תקציר
  בשנים האחרונות חלה ירידה ברמת היבולים בגידול העגבנייה בארץ, וזאת בעקבות טובמו וירוס חדש שתוקף את הצמחים ומועבר ע"י מגע. חקלאים רבים בערבה רואים פוטנציאל בגידול מחזור קצר של עגבניות מסיימות, אשר אינו דורש השקעה רבה של כוח אדם, שכן, בגידול זה לא נדרשים טיפולי הדליה. באגרוטכניקת גידול פשוטה זו ניתן לנצל את תנאי האקלים השוררים בערבה בחורף, לייצור עגבניות אביב בהשקעה מינימלית.
  ניסוי זני עגבנייה מסיימים נשתל (3.2.16) בתחנת יאיר ב- 2 מנהרות עבירות. הניסוי כלל 4 זנים בעלי פרי עגול ו 2 זנים מטיפוס רומא.
  מבין טיפוסי הרומא לא היה הבדל מובהק ביבול הכללי והאיכותי. משקל הפרי היה קטן מהצפוי בשני הזנים. הזן גלילאה (הזרע סידס) סבל משחור פיטם ברמה גבוהה ביחס לזן 8551 (א.ב. זרעים).
  שלושת הזנים העגולים: חנית, סמדר ועופרי (הזרע סידס) כללו פירות איכותיים בלבד. הזנים חנית וסמדר היו בעלי יבול כללי ואיכותי גבוה באופן מובהק ביחס לשני הזנים הנוספים בניסוי. כל הזנים העגולים היו בעלי פרי קטן מהצפוי, ללא הבדל מובהק במשקל הפרי הממוצע. לעומת טיפוסי הרומא, הזנים העגולים לא סבלו כלל משחור פיטם.
  עקב תקלה טכנית הופסק הניסוי טרם זמנו. מומלץ לחזור על ניסוי זה פעם נוספת, ולהשתמש בזנים עמידים בלבד לווירוס צהבון האמיר, על מנת לאפשר פתיחת פתחים ואוורור משופר במבנה ובכך לשמור על טמפ' נוחות יותר לחנטה ללא סיכון להינגעות בווירוס.