דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

נמצאו 198 תוצאות תואמות.(ברור)
 • 1
  ינו
  איקלום זני גויאבות כגידול מטע חדש באזור הערבה
  מטעים

  איקלום זני גויאבות כגידול מטע חדש באזור הערבה
  דפנה הררי, דודו אלקיים, יצחק קוסטו, יצחק ציפורי

  הגויאבה הינה גידול מטע אשר מוכר היטב בארץ, אשר דרישתו למים (כמות ואיכות) צנועות, הוא מצטיין בגידול וגטטיבי חזק ובכניסה מוקדמת לניבה ופוריות גבוהה. לגידול זה פוטנציאל שיווקי גבוה הן בשוק האירופאי שם הפרי מיובא בעיקר מברזיל שם הוא פודה מחירים גבוהים והן בשווקים של הארצות השכנות שם פרי מתוק זה אהוד ביותר.
  מספר בעיות הגבילו גידול זה ומנעו את התפתחותו כגידול מסחרי בהיקפים גדולים:
  א. הארומה החזקה שמפתח הפרי עם הבשלתו.
  ב. רגישותו הגבוהה של הפרי לשינוע וטלטולים.
  ג. רגישותו הגבוהה לפגיעת זבוב הפירות
  בעבודות בירור והשבחה שנעשתה ע"י אלי תומר, ציפורי יצחק, גורן משה, ריפא מריו, שוקר שמשון נמצאו מספר זנים מעניינים מופחתי ריח ומוקדמים ברובם, אשר יכולים להתאים גם לייצוא ואשר כבר מגודלים בחלקות חצי מסחריות במספר מקומות בארץ.
  במטרה לבחון את פוטנציאל היבול ואיכות הפרי באזור הערבה נשתלו עצי גויאבה במספר אתרים בערבה המייצגים נישות אקלימיות שונות.
  שתילי הזנים 1-1, 4-68, 1-16, 3-58 ניטעו ביולי 2005 בתחנות הניסויים יאיר (ערבה תיכונה) וזוהר (כיכר סדום). במהלך הגידול נערך מעקב פנולוגי, פריחה, חנטה ומתן פרי. נבדק היבול, גודלו ואיכותו, אחוז הסוכר, חיי מדף, בית גרעין, טעם ריח ומרקם.
  בתחנת יאיר ובתחנת זוהר, העצים התבססו, מלבלבים ונותנים פירות, בעיקר הזן הפורה 1-1. בתחנת זוהר התקבל מזן זה יבול גבוה יחסית לעץ. אך, עדיין מוקדם לסכם, עלינו להמתין לפחות לשנה נוספת של גידול.
  עם הירידה בטמפרטורות, העצים בעצירת צימוח ובפירות שחנטו יש עצירה בהבשלה.

 • 1
  ינו
  תחשיב כלכלי לכרם בחממה מסוג ארלי סוויט שנה ד’
  מטעים

  תחשיב גידול פלפל בבית צמיחה בערבה כולל תחשיב השקעות טבלאות רגישות תרומה א-ב-ג

  יורם צביאלי, אביתר איתיאל, איציק פוסלסקי, ישראל צברי

 • 1
  ינו
  ניסוי לבדיקת יעילות NutriVant Starter ו Boster להגדלת יבול במנגו מזן טומי
  מטעים

  ניסוי לבדיקת יעילות NutriVant Starter ו Boster להגדלת יבול במנגו מזן טומי
  מחברים: ארנולד יזיסקי, גבי צוברי, אסף שטרן, ארנון רונן
  בדיקת השפעה על כמות וגודל יבול במנגו ,על ידי טיפול כימי בחנטים צעירים.
  הנוטריוונט סטרטר)נ"ס( הינו חומר גבה זרחן ונועד להגדלת אחוזי החנטה ומספר הפירות
  לעץ. הנוטריוונט בוסטר)נ"ב( הינו חומר גבה אשלגן ונועד להגדלת משקל הפרי. ניסויים
  דומים נערכו בדרא"פ ובניר יצחק .
  הניסוי נערך בזן טומי במטע צעיר במשק של גבי צוברי ממושב חצבה על אדמת סחף
  במטע בן-4, עומד הנטיעה הוא כ-66 עצים לדונם, החלקה מושקית בטפטוף עם תעלות
  טוף.
  בערבה מנסים כבר מס' שנים לעלות את כמות הפרי הממוצעת לעונה)תעלות
  פרלייט/טוף,נסיונות דישון, השקייה וכו...(,ניסוי זה מאושש ממצאים קודמים מניסויים
  במתכונת דומה בדר"אפ ובניר יצחק )יש לציין שבניסויים אלו נוסה רק הנ"ס(.
  בניסוי זה ראינו שע"י ריסוס פשוט, חד-פעמי וזול של נוטריוונט בוסטר %3 אפשר
  לעלות באופן מובהק בכמויות ובמשקל הפרי.

 • 1
  ינו
  לימוריה – מזיק חדש בכרם בערבה 2003
  הגנת הצומח, מטעים

  מזיק כרם חדש לימורה Limora מזיק קליפת גזע הגפן בערבה
  מחבר אלי הררי, אורנה אוקו, מעיין קטרון, ברוך לוזון
  מלות מפתח מזיק כרם לימורה Limora גפן

  שנה2003