עודד פרידמן

עודד פרידמן

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  חודשים
  ago
  המלצות השקיה ודישון פלפל בערבה 2019/20
  ירקות

  המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בבתי רשת ומבנים בערבה
  עודד פרידמן, עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שבתאי כהן, יורם צביאלי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  צבי ונר, יגאל פלש - ועדה חקלאית ערבה תיכונה

  ההמלצות כוללות את
  משטר ההשקיה, מנת ההשקיה היומי
  התייחסות לערכי ET,
  הקשר בין הורדת רשת הצל, צריכת המים ומליחות תמיסת הקרקע
  בקרת השקיה באמצעות טנסיומטרים וחיישני רטיבות
  יסודות הזנה נדרשים
  כיון מערכת הדישון
  סוגי דשן ומינונם לאורך העונה.
  בקרת דישון
  בדיקת משאבים ופטוטרות
  ספירת חנטים

 • 5
  חודשים
  ago
  הנחיות לביצוע בדיקות קרקע 2019/20
  ירקות, קרקע ומים
 • 5
  חודשים
  ago
  בחינת סוגי דשנים להפחתת שחור פיטם בפלפל אביב, תחנת יאיר 2018
  ירקות, קרקע ומים

  בחינת סוגי דשנים להפחתת שחור פיטם בפלפל אביב
  עודד פרידמן, דוד סילברמן, עדי סויסה - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, רבקה אופנבך, שבתאי כהן, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, רמי גולן, סבטלנה גוגיו, קטרינה צעירי, דנית פרקר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  עמית זייגרמן - דשנים וחומרים כימיים
  כתובת המחבר: odedf@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  תופעת שחור הפיטם ידועה ונבדקה כבר שנים רבות בגידולים רבים כמו עגבנייה פלפל חסה ועוד. התופעה מתבטאת בהתמוטטות הרקמה ובריקבון באזור הפיטם של הפרי הצעיר או העלווה ועלולה במקרים קיצוניים לגרום לנזק כלכלי ליבול. פלפל אביבי בערבה נשתל במרכז החורף בטמפ' נמוכות, יום קצר ומועט קרינה, וגדל עם עליית הטמפרטורה לקטיף באביב (מאי-יוני). בתקופת התפתחות הפרי הצעיר עלול הגידול להיות חשוף לתנאי עקה רגעית עקב עליית טמפרטורה קיצונית בימי החורף עתירי הקרינה בערבה. ידוע כי קיימת תחרות בין קטיונים כמו אמון וסידן על קליטה בשורש בתקופת האביב, בה הטמפרטורה וההתאדות עולים, קיימים תנאים טובים להיווצרות שחור פיטם. מניסויי עבר אנו יודעים שמשטר השקיה ודישון מתאים, בו הצמח מקבל אספקת מים נאותה ובמקביל לא נוצרת תחרות לקליטת הסידן בפרי עם יסודות הזנה אחרים, מפחית את תופעת שחור הפיטם.
  בניסוי שנערך בעונת 2017/18 בתחנת יאיר נבדקו דשנים בעלי יחסי אמון-חנקה שונים, ובמטרה לבחון באמצעותם לבחון את הפחתת רמת שחור הפיטם בפרי הפלפל.
  שתילי פלפל מהזן רעם נשתלו (10/1/18) בבית צמיחה מכוסה פוליאתילן. טיפולי הדישון שהופעלו כחודש וחצי משתילה ביחסי אמון חנקה הבאים: 35:65, 15:85 ו 70:30.
  קטיף החל בתאריך 25/04/18 ונמשך עד 22/05/18, סה"כ בוצעו חמישה קטיפים. יבול הפלפל בטיפולים השונים נע בין 4.8 ל 5.3 ק"ג למ"ר, כאשר משקל פרי ממוצע היה 265 גרם. לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי היבול בין הטיפולים כמו גם בשיעור השחור פיטם בפירות וביבול הכללי.
  יכול להיות שבתנאי הערבה ברמות גבוהות של סידן במי הקו (200 מ"ג/ל' ויותר), ולמרות תנאי חום, איכות המים הירודה (מליחות מעל 2.5) ורמות יומיות גבוהות של אמון בטיפול ה"אמון" (כ-500 גרם ליום ואף יותר) אין צורך בדשנים עם יחסי חנקה-אמון גבוהים, כל עוד מקפידים על משטרי השקיה ודישון נכונים. ניתן לראות כאשר הצמח מקבל השקיה והזנה נכונים/מספקים אין כנראה השפעה של צורת החנקן על תופעת שחור הפיטם.

  Study the effect of various fertilizers for reducing blossom end rot in spring pepper
  Oded Fridman, David Silverman, Adi Suisa – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Yoram Zvieli, Rivka Offenbach, Shabtai Cohen, Avi Oshrovitz, Moti Oshrovitz, Rami Golan, Svetlana Gogio, Katarina Tzairi, Danit Parker – Central & Northern Arava Tamar R&D
  Amit Zaigerman - Fertilizers and Chemicals Ltd.( ICL)
  Writer address: odedf@shaham.moag.gov.il

עוד...