עודד פרידמן

עודד פרידמן

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  חודשים
  ago
  בחינת דישון מופחת בפלפל בבית רשת 2019-20
  ירקות, קרקע ומים

  בחינת דישון מופחת בפלפל בבית רשת
  עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רבקה אופנבך, אבי אושרוביץ, מוטי אושרוביץ, סבטלנה גוגיו, קטרינה צעירי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  כתובת המחבר: odedf@shaham.moag.gov.il
  תקציר
  חנקן הינו היסוד הרביעי בשכיחותו בצמח אחרי פחמן, חמצן ומימן רוב החנקן נקלט לצמח בצורת יון החנקה (NO3-) וחלקו הקטן כאמון (NH4+). ישנם מספר גורמים המשפיעים על זמינות החנקן בקרקע לצמח: שיעור הרטיבות, מליחות תמיסת הקרקע, אקטיביות החנקה והטמפרטורה. זמינות החנקן בקרקע נדרשת בהתאמה לשלב הפיסיולוגי של הצמח.
  מטרת הניסוי לבחון מחדש את רמת הדישון בגידול פלפל בערבה על מנת לדייק את פרוטוקול הגידול ולמנוע דישון יתר. פלפל מזן קנון (7158, זרעים גדרה) נשתל (10/8/19) בתחנת יאיר בבית רשת 25 מש תחת רשת 40% צל שהוסרה 40 ימים משתילה. הניסוי כלל שני טיפולי דישון מופחת לעומת דישון מלא בטיפול ביקורת והוצב בבלוקים באקראי בארבע חזרות.
  בניסוי המדווח לא נמצאו הבדלים ביבול הפירות בין טיפולי הדישון. אנו מניחים שרמות הדישון בטיפול הביקורת היו גבוהות יתר על המידה ולכן לא נצפה מחסור בטיפולים בהם מנת הדשן הייתה חצי מהביקורת.

  Evaluation of reduced fertilization in net-house peppers.
  Oded Fridman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Rivka Offenbach, Avi Oshrovitz, Moti Oshrovitz, Svetlana Gogio, Katarina Tzairi - Central and Northern Arava Tamar R&D
  Writer address: odedf@shaham.moag.gov.il

 • 5
  חודשים
  ago
  המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בערבה עונת 2023/24
  ירקות

  המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בערבה עונת 2023/24
  עודד פרידמן, עדי סויסה, דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יורם צביאלי, שבתאי כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  צבי ונר - ועדה חקלאית ערבה תיכונה

 • 6
  חודשים
  ago
  דישון פלפל בערבה, כבר היינו בסרט הזה – עודד פרידמן
  ירקות

  דישון פלפל בערבה - כבר היינו בסרט הזה
  שווה טעימה
  עודד פרידמן
  מדריך שירות שדה
  שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  עודד פרידמן, עדי סויסה ודוד סילברמן - שה"מ
  שמעון פיבוניה, תמיר אורן, מוטי אושרוביץ, מייק וקנין וטוביה סטרייקר -
  מופ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  עירד עידן - מושב פארן

  הרצאה במסגרת סיכום עונת ירקות בערבה
  מרכז ויידור תחנת יאיר 1-6-2023

  VEG2223

עוד...