עובש שחור בתמר – לימוד התפתחות המחלה וחיפוש אחר דרכים להפחתת הנזק

עובש שחור בתמר – לימוד התפתחות המחלה וחיפוש אחר דרכים להפחתת הנזק