השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג’הול בערבה ‏ 2017-19

השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג’הול בערבה ‏ 2017-19