אפי טריפלר

אפי טריפלר

חוקר בתחום קרקע ומים (PhD). מתמחה בהשפעות משולבות של מים מליחים ודישון על התפתחות צמחים. מחקריו עוסקים בתחומי הירקות והמטעים.

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 10
  חודשים
  ago
  השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג’הול בערבה ‏ 2017-19
  מטעים

  השפעת ממשק השקיה על איכות הפרי ועיתוי הגדיד בתמר מג'הול בערבה ‏
  אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית- תמר
  אמנון ליכטר - המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מינהל המחקר החקלאי
  כתובת המחבר: effi@arava.co.il
  תקציר
  ב-2016 הועמד במו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר ניסוי שמטרתו הייתה לבחון את השפעת משטר ההשקיה ואופן הגיזום על דרגות הבשלת הפרי הניגדד ומוצקות הפרי ועל השילפוח לאחר אחסון בהקפאה. מנת ההשקיה הופחתה ל-50% או 25% מהמנה המשקית החל משלב בו 89% מהפירות הפכו לבוסר. במקביל נבחנה ההשפעה של גיזום כפות התמרים שמסביב לאשכולות על מנת להגביר את האוורור סביב האשכולות. בעונות 2017-18 בוצע גדיד בשני מועדים שנבחן לאחר אחסון בהקפאה. התוצאות הראו שמנת ההשקה לא הייתה משמעותית מבחינת הן מבחינת רמת ההבשלה, מוצקות הפרי ודרגת השילפוח. אולם, למשטר הגיזום הייתה השפעה מובהקת על איכות הפרי. מטרת המחקר בעונת 2019 הייתה לחזור על הדגימות כפי שנערכו ולבחון האם התוצאות חוזרות על עצמם. התוצאות בעונת המחקר האחרונה הראו על מגמה עקבית של השפעת הגיזום שתרם לקבלת פרי פחות לח, מוצק יותר, ופחות משולפח בהשוואה לפרי שניגדד מעצים שלא עברו גיזום. דגם השפעת הגיזום ורמות ההשקיה היה דומה בהקשר לרמת הבשלת הפרי בגדיד וכן במבחן חיי המדף.

 • 5
  שנים
  ago
  סקירת אקלים בעונת הגידול 2018/19 בערבה
  ירקות

  הרצאה בסיכום עונת ירקות 2018/19 בערבה 14/5/19 תחנת יאיר
  ONA1819

 • 6
  שנים
  ago
  השפעת עומס היבול בדקל התמר על תנועת המים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה
  מטעים, קרקע ומים

  השפעת עומס היבול בדקל התמר על תנועת המים
  ברצף קרקע צמח אטמוספירה

  אפי טריפלר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר
  נפתלי לזרוביץ' - המחלקה לחקלאות באזורים צחיחים, קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  כתובת המחבר: effi@arava.co.il
  תקציר
  מתחילת שנות ה-90 חלה עלייה מתמדת בהיקף השטחים של מטעי התמרים, בעוד כי ההיצע למים ‏להשקית תמרים בערבה עולה בקצב איטי יותר. המחקר הנוכחי מתרכז בקשר בין זרימת המים ליבול בדקל התמר, כשההנחה היא ששינוי במבלע סוכרים חזק כמו הפרי, ישפיע על מידת הייצור הפוטוסינטתטי בעלים ומכאן על צריכת המים של עץ התמר. על מנת להגיע למשטר השקיה יעיל, המביא לפרי איכותי ביותר מחד, ושאיננו בזבזני ומונע גידול בהיקף הנטיעות (בשל מגבלת מכסות המים) מאידך, יש להבין טוב יותר את אופי השימוש של דקל התמר במי ההשקיה כחלק ממערכת של קרקע-צמח-אטמוספירה. מטרת המחקר היא לבחון את הקשרים בין עומס היבול לבין צריכת המים של העץ בשלבים שונים במהלך עונת הגידול של התמר; ובין השימוש במים, השימוש במוטמעים והפעילות הפוטוסינטתית של העץ.
  הניסוי נערך בעונת 2015/16. 12 עצי תמר בני שבע שנים מהזן מג'הול הממוקמים בתחנת יאיר בחצבה חולקו לשני טיפולי עומס יבול (0 ו- 100 אחוזי פרי). בכדי לאפיין את מצב המים בעץ ובסביבתו, מתחילת חודש אפריל נמדדו בצורה רציפה פרמטרים שונים בקרקע, בגזע ובאוויר ונאספו נתונים תקופתיים לגבי גודל הפרי, רמת הסוכר בו ואיכותו וכן מדידות פוטוסינתזה בעלים. נמצא כי עצי תמר בעומס יבול גבוה מטמיעים יותר פד"ח, צומחים לאט יותר וצורכים יותר מים מאשר עצים בעומס יבול בינוני ונמוך. בתקופת צבירת הסוכר הבדלים אלו גדלים. עצים בעלי עומס יבול רב מאופיינים בקצבי צימוח וגטטיבי איטי יותר בתקופה הנ"ל, בהשוואה לעצים בעלי עומס יבול נמוך. השפעת עומסי היבול על שימוש במים וחילופי גזים המשיכה גם לאחר הגדיד, והתבטאה בקצבים גבוהים העצים שהיו עמוסים בפירות, בהשוואה לעצים ללא פי, כנראה לצורך מילוי של אוגרי פחמימות ומים בעץ יש צורך לבסס את הממצאים על ידי ניסויי ההמשך המתוכננים בעונה 2- 3, על מנת לראות המשך המגמה בעצים מבחינת צריכת מים ומאזני פחמן.

  הבעת תודה
  תודה לקרן המדען הראשי של משרד החקלאות על מימון תוכנית מספר 23-03-0001.
  אנו מודים לשולחן תמר במועצת הצמחים על תמיכתו במימון הניסוי.
  תודה לטוביה סטרייקר ויניב בן פלאי מתחנת יאיר, על העזרה והתמיכה הטכנית, ליובל שני מאונ' בן גוריון על העזרה בתחזוקת אוגרי הנתונים.
  תודתנו נתונה לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Crop load effects on SPAC water fluxes of date palms
  Effi Tripler, Soil and Water, Central and Northern Arava R&D-Tamar. Sapir, M.P. Arava 86825. Email: effi@arava.co.il.
  Naftali Lazarovitch, Wyler Department of Dryland Agriculture, French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of Dryland, Ben-Gurion University of the Negev, Sede Boqer Campus, 84990. Email: lazarovi@bgu.ac.il.

עוד...