שלמה קרמר

שלמה קרמר

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 2
  שנים
  ago
  השפעת שיטות דילול פירות ועומס פרי על יבול תמר מזן מג’הול בערבה התיכונה וצריכת ימי העבודה
  מטעים

  השפעת שיטות דילול פירות ועומס פרי על יבול תמר מזן מג'הול בערבה התיכונה וצריכת ימי העבודה
  שלמה קרמר - יועץ בנושאי השקיה ודישון
  אבי סדובסקי - מו"פ ערבה דרומית
  יעקב רביץ, נמרוד שווקה - "תמרים מהמדבר" מושב חצבה
  כתובת המחבר: shlomo@arava.co.il

  תקציר
  בעונת הגדיד 2016 נערך במטע התמרים "תמרים מהמדבר" במושב חצבה ניסוי בשיטות שונות של דילול וקביעת עומסי הפרי. יעילות העבודה נבחנה באמצעות תוכנת PickApp. נבחנו טיפולי דילול פרי ל 8, 12, 16 ו 20 פירות לסנסן בסבב אחד, מספר אשכולות לעץ 16, 20, 24 ודילול בשני סבבים. הדילול בוצע בשיטה הנהוגה במטע המסחרי, הוצאת מרכז האשכול בשיטת המעצור וקיצור סנסנים סופי באשכולות מוכנים ובסבב שני השלמת הדילול בשאר האשכולות. בטיפול אחד בוצע קיצור ידה בלבד בסבב ראשון וכשלשה שבועות מאחר יותר בוצע קיצור הסנסנים ל 12 פירות לסנסן. בסיכום התוצאות נימצא כי הטיפול בו קוצרו הסנסנים לרמה של 20 פירות הניב את היבול הכללי 136 ק"ג/עץ והארוז 98 ק"ג\עץ הגבוה ביותר. טיפול זה נבדל באופן סטטיסטי רק מהטיפול בו קוצרו הסנסנים ל 8 פירות (כללי 92 ק"ג\עץ, ארוז 70 ק"ג\עץ) ומהטיפול בו צומצם מספר האשכולות ל 16 בלבד לעץ (כללי 87 ק"ג\עץ, ארוז 64 ק"ג\עץ). הקטנת עומס הפרי לא תרמה להגדלת שיעור הפרי הגדול ואף הקטינה את היבול. משך הזמן אשר נידרש לטיפול באשכול בשיטת קיצור הידה לפי המעצור בשלב הראשון ללא קיצור הסנסנים ובשלב השני כשלשה שבועות מאוחר יותר קיצור הסנסנים היה הקצר ביותר, כ-2 דקות לאשכול לעומת כ-3 דקות לאשכול במימשק המישקי.

 • 2
  שנים
  ago
  השפעת שיטות דילול פירות ועומס פרי על יבול תמר מזן מג’הול בערבה תיכונה וצריכת ימי העבודה
  מטעים

  השפעת שיטות דילול פירות ועומס פרי על יבול תמר מזן מג'הול בערבה תיכונה וצריכת ימי העבודה
  שלמה קרמר - יועץ בנושאי השקיה ודישון
  אבי סדובסקי - מו"פ ערבה דרומית
  יעקב רביץ, נמרוד שווקה - "תמרים מהמדבר" מושב חצבה
  כתובת המחבר: shlomo@arava.co.il

  בעונת הגדיד 2016 נערך במטע התמרים "תמרים מהמדבר" במושב חצבה ניסוי בשיטות שונות של דילול וקביעת עומסי הפרי. יעילות העבודה נבחנה באמצעות תוכנת PickApp. נבחנו טיפולי דילול פרי ל 8, 12, 16 ו 20 פירות לסנסן בסבב אחד, מספר אשכולות לעץ 16, 20, 24 ודילול בשני סבבים. הדילול בוצע בשיטה הנהוגה במטע המסחרי, הוצאת מרכז האשכול בשיטת המעצור וקיצור סנסנים סופי באשכולות מוכנים ובסבב שני השלמת הדילול בשאר האשכולות. בטיפול אחד בוצע קיצור ידה בלבד בסבב ראשון וכשלשה שבועות מאחר יותר בוצע קיצור הסנסנים ל 12 פירות לסנסן. בסיכום התוצאות נימצא כי הטיפול בו קוצרו הסנסנים לרמה של 20 פירות הניב את היבול הכללי 136 ק"ג/עץ והארוז 98 ק"ג\עץ הגבוה ביותר. טיפול זה נבדל באופן סטטיסטי רק מהטיפול בו קוצרו הסנסנים ל 8 פירות (כללי 92 ק"ג\עץ, ארוז 70 ק"ג\עץ) ומהטיפול בו צומצם מספר האשכולות ל 16 בלבד לעץ (כללי 87 ק"ג\עץ, ארוז 64 ק"ג\עץ). הקטנת עומס הפרי לא תרמה להגדלת שיעור הפרי הגדול ואף הקטינה את היבול. משך הזמן אשר נידרש לטיפול באשכול בשיטת קיצור הידה לפי המעצור בשלב הראשון ללא קיצור הסנסנים ובשלב השני כשלשה שבועות מאוחר יותר קיצור הסנסנים היה הקצר ביותר, כ-2 דקות לאשכול לעומת כ-3 דקות לאשכול במימשק המישקי.

 • 4
  שנים
  ago
  המלצות השקיה ודישון למלון סתיו 2015/16
  ירקות

  המלצות מפורטות להשקיה ודישון לפי תקופת גידול, טבלת התאדות
  המלצות להכנת מיכל דשן

עוד...