מולי זקס

מולי זקס

צור קשרפרסומים אחרונים
 • שנה
  1
  ago
  התאמת ממשק דישון באשלגן בגידולי ירקות
  ירקות

  הרצאה במסגרת יום עיון בנושא הזנה של ירקות למגדלי הערבה
  נערך במשותף ע"י שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל המחקר החקלאי, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר,
  והמרכז לדישון והזנה של הצמח CFPN
  יום שני 31.12.18 מועדון לחבר בצופר

 • 3
  שנים
  ago
  גידול פלפל עם השקיה בטפטוף במים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים
  ירקות, קרקע ומים

  גידול פלפל עם השקיה בטפטוף במים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים
  עונת 2016/17
  מולי זקס - שרות שדה, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  יצחק קליין - המכון לקרקע ומים, מנהל המחקר החקלאי
  אפי טריפלר, רבקה אופנבך, אבי אושרוביץ, טוביה סטרייקר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  כתובת המחברת: molliesacks@gmail.com

  תקציר
  פיתוחים טכנולוגיים של השנים האחרונות אפשרו את הורדת ספיקת הטפטפת ובעקבות כך את שיעור ההשקיה לערכים הדומים לשיעור קליטת המים על ידי צמחים. כיום ישנן מערכות של השקיה עם טפטפות מווסתות בספיקות נמוכות באופן כזה שההשקיה יכולה להינתן לאורך כל שעות היום. שאלת המחקר העיקרית עוסקת בבירור ההשפעה המשולבת של ספיקת הטפטפת ומליחות מי ההשקיה על קליטת מים ויסודות ההזנה על יבול פלפל. שאלת המחקר נבדקה בניסויי שדה בתחנת יאיר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר). שתילי פלפל מהזן קנון נשתלו (8/8/16) בבית רשת 25 מש. נעשה שימוש בבקר השקיה של חברת טבעטרוניק, אשר הפעיל את ההשקיה באופן אוטונומי בהתאם למתח סף שנמדד בטנסיומטר בודד בעומק ובמרחק של 15 ס"מ מהטפטפת בכל טיפול. בכל הטיפולים המרווח בין הטפטפות 20 ס"מ, ספיקת הטפטפת 1.6 ל'\ש', ואיכות מי ההשקיה EC=2.8 dSm-1. נבחנו ארבע מתחי מים בקרקע: 9 סנטיבר, 12 סנטיבר, 15 סנטיבר ו- 18 סנטיבר בהשוואה להשקיה לפי מקדם השקיה ביחס להתאדות פנמן. הטיפולים החלו לאחר 42 יום מהשתילה. השיטה הביאה לחיסכון של 18% בהשקיה במתח של 15 סנטיבר בהשוואה לכמות המים ביחס לביקורת ללא פגיעה ביבול. עקב הפסקת השקיה בטיפול 15 סנטיבר, כ- 50 יום משתילה למשך 6 ימים, הצמח צרך פחות מים במשך הגידול. ביתר הטיפולים כמות המים הייתה דומה או מעט יותר מהביקורת. בטיפול 9 סנטיבר, השקיה אוטונומית הביאה למיתון הגליות בקטיף – לקטיף רציף למשך העונה והשקיה של 8% יותר מים בהשוואה לביקורת.

  Growing Peppers with Drip Irrigation using Autonomous Irrigation controlled by Soil Water Tension using Saline Water
  Mollie Sacks – Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  Isaac Klein – Soil and Water Institute, ARO
  Efi Tripler, Rivka Offenbach, Avi Userovitz and Tovia Strijker – Central and Northern Arava Tamar R&D
  Contact Author: molliesacks@gmail.com
  Abstract. An autonomous irrigation controller, based on soil water tension measurements was used for irrigating peppers in a sandy soil using saline water (EC 2.8 dSm-1) during the winter season in a net house in the Arava. The experiment was carried out on winter grown peppers cv. Canon in a 40 mesh net-covered greenhouse in the Mid-Arava Valley of Israel. The 5 treatments tested included a control based on current irrigation recommendations and tensiometer controlled treatments of -9 kPa, -12 kPa, -15 kPa and -18 kPa threshold tension irrigation. Soil water tension was monitored every 15 minutes and uploaded to a server for visual inspection and data analysis. Irrigation was by 1.6 liter h-1 drippers, spaced 0.2 meters on the laterals, placed adjacent to the plants, applying a continuous and uniform concentration of fertilizers to all treatments. Data collected included records of irrigation timing and volume of water applied, total and marketable yield, number of fruits and fruit weights. At the end of the experiment the soil was sampled for salinity. The results showed that the autonomous irrigation maintained the pre-set threshold tension steadily. There were no significant differences between treatments in total yield (91 - 73 T/ha), marketable yield (73 - 62 T/ha) and size of the fruit (150 -275 grams). Water savings of 18% were obtained by unintentionally stopping the irrigation for 6 days, 50 days after planting in the -15 kPa treatment. The -9 kPa threshold treatment produced higher amounts of fruit during January compared to the other treatments. The threshold tension irrigations did not cause soil salinity.

 • 21
  שנים
  ago
  הכונת פריחה של לימוניום אמילי באמצעות ריסוסי ג’יברלין
  פרחים

  הכונת פריחה של לימוניום אמילי באמצעות ריסוסי ג'יברלין
  מלי זקס – שה"מ
  צוברי גבי, שלומית כרמי, דודו אלקיי – מו"פ ערבה
  הזנים אמילי טול ולבנדר נשתלו בחממה ב – 7.8.96, עומד השתילה 10 צמחים למטר. בשנה ראשונה לגידול נבחנה השפעת הארכת היום, ריסוסי ג'יברלין ואתרל על יבול ואיכות ענפי הפריחה. לא היתה השפעה של הארכת היום על יבול ואורך ענפי הפריחה וריסוס אתרל לא הגדיל את יבול הפרחים ואיכותם. השנה נבדקה השפעת ריכוז ג'יברלין בריסוס עלוותי על מועד הפריחה החורפי וכמות ענפי הפריחה של אמילי טול ולבנדר.

  השפעה שונה היתה לטיפולי הג'ברלין על הזנים אמילי טול ואמילי לבנדר. בזן אמילי טול טיפולי הג'ברלין השפיעו בעיקר על הקדמת גל הפריחה החורפי. לא נצפתה השפעה על יבול ואיכות ענפי הפריחה בזן זה.
  בזן אמילי לבנדר טיפולי הג'ברלין השפיעו על: א. הקדמת גל הפריחה. ב. יבול. ג. אורך ענפי הפריחה. אולם לא נצפו הבדלים משמעותיים בין שלושת מינוני הג'ברלין שניתנו, בכל הפרמטרים שנבחנו.
  גם בתצפית זו לא היתה השפעה של הארכת היום על ענפי יבול ואיכות ענפי הקטיף בהשוואה לצמחים שגדלו ביום טבעי.
  על פי התוצאות מהתצפיות בעונה זו ובעונה שעברה בתחנת "יאיר" מומלץ בתנאי הערבה לגדל את זני האמילי במבנה ללא תאורה ולהשתמש בג'ברלין (GA3) במינון של 330 ח"מ בעיקר ע"מ להחיש את קצב הגידול.

עוד...