רחלי גבעוני

רחלי גבעוני

מנהלת אדמיניסטרטיבית של המו"פ החקלאי והמדעי. מזכירתו האישית של מנהל המו"פ. מטפלת בענייני קרן המלגות על שם יאיר גוראון ז"ל, אחראית על בניית דוחות כספיים ותקציבים . הגשת דוחות מדעיים של החוקרים לגופים השונים. מתאמת אירועים במו"פ.

צור קשר