מעין פלוס קטרון

מעין פלוס קטרון

בוגרת הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים. מנהלת המו"פ (מיוני 2024). רכזת מחקר בתחום צמחי תבלין, פרחים וצמחי הנוי במו"פ ערבה (משנת 2005). עיקר המחקר מתמקד במציאת גידולים חדשים המתאימים לתנאי הערבה. מדי שנה, מיני פרחים חדשים נבחנים בתנאי הגידול הייחודיים לערבה, ולמינים המתאימים מפותח פרוטוקול גידול ונבחנות שיטות לייעול הגידול בענף. אחראית על פיתוח גידולי הירקות החדשים וגידול צמחי המדבר והמרפא בתחנת הניסיונות. מתגוררת בערבה במושב עידן, יחד עם אריאל מגדלת 3 ילדים ומשק חקלאי.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 4
  חודשים
  ago
  השפעת יחסי חנקה אמון על חיי מדף, איכות ויבול של בזיל סתווי ליצוא בגידול במים מליחים, תחנת זוהר כיכר סדום 2023
  ירקות

  השפעת יחסי חנקה-אמון על חיי מדף, איכות ויבול של בזיל סתווי ליצוא בגידול במים מליחים
  תחנת זוהר, 2023
  מעין פלוס קטרון, שלומי וקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  ערן ויין - עין תמר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il
  תקציר
  בזיל ליצוא גדל בהצלחה רבה בשטחים מסחריים כבר הרבה מאד שנים באזור כיכר סדום. עד כה לא נחקרה בצורה מלאה השפעת הדישון על היבול והאיכות. בשנים האחרונות חלה החמרה בדרישות האיכות וחיי המדף והתקבלו תלונות על איכות הבזיל, במיוחד בעונות המעבר. במקביל, ובמיוחד לאחרונה, חלה עליה במחירי הדשנים, דבר שמחייב בדיקה מחודשת של המלצות הדישון על מנת לשפר את רווחיות הגידול.
  מתוך המחקרים שבוצעו בעבר במצעים מנותקים, בהשקיה עם מים לא מליחים באזורים אחרים, גובשו המלצות דישון על בסיס 70-90% חנקה (היתר אמון) כדי להבטיח יבול גבוה ואיכותי. שימוש בדשן עם רמה גבוהה של אמון סבל בעיקר מבעיות של בוטריטיס ונזקי צינה. אמנם, כאשר היו בעיות איכות בסתיו (השחמה וריקבון) שלא נגרמו ע"י גורמי מחלה, נתנה המלצה להקפיד על רמה גבוהה של חנקה כדי לצמצם את התופעה.
  בעקבות העלייה במחיר הדשן החנקתי, רוב המגדלים החלו להרכיב בעצמם דשנים ולדשן באוריאה.
  המחקר הנוכחי בא לבחון ולכמת את ההשפעה של אחוז החנקה (את היחס בין חנקה: אמון) ומקור החנקן על היבול ואיכות הבזיל בעונת הסתיו הבעייתית באזור כיכר סדום בקרקע חולית עם מים מליחים. שתילי בזיל מהזנים אלי, קאירה ורחוב נשתלו (27/8/23) בתחנת זוהר. הניסוי נערך במנהרה עבירה מכוסה ברשת 50 מש נגד חרקים ומעליה רשת צל שחורה (30%). ב- 15/10/2023 הוסרה רשת הצל. כשבוע לאחר שתילה וקליטה טובה של הצמחים, פוצל השטח לארבעה טיפולי דשן: גופר 525, ערבה 737, אורה 737 ומור 426 בנוסף נבחן ביוסטימולנט שהוסף לחלקה של 4 מטר בטיפול הדישון של ערבה 737. ריכוז החנקן ומנת המים היו אחידים בכל הטיפולים. סה"כ ניתנו בניסוי 32 יחידות חנקן (32 ק"ג לדונם) ו-400 קוב מים לדונם.
  קטיף החל 23 ימים משתילה. נערכו 6 קטיפים במועדים: 19/09, 30/09, 14/10, 24/10, 04/11 ו 18/11. נבדקו פרמטרים של יבול, איכות וחיי מדף.
  למרות ההבדלים באיכות לאחר חיי מדף בין קציר לקציר, לא נמצאה הדירות בתוצאות איכות הבזיל בסוגי הדשן. יתרה מכך, כאשר היו תנאים לאיכות לא טובה, לא תרמו טיפולי הדישון לשמירת האיכות.
  לסיכום שלוש עונות ניסויים בהם נבחנה האפשרות למניעת בעיות ושיפור איכות המוצר וחיי מדף ע"י סוג הדשן החנקתי, הגענו למסקנה שהדשן אינו הגורם העיקרי וברוב המקרים הוא לא הגורם שיכול לשפר או למנוע בעיות איכות. שאר הגורמים: שינוים אקלימים, רגישות הזן (גנטיקה), עודף צל, איחור בקציר (פריחה), טיפולים לאחר קציר, יכולים להסביר טוב יותר את חוסר העקביות של פגעים כמו השחמה, נשירת עלים ואף ריקבון.
  אנו ממליצים להמשיך את המחקר בנושא התייעלות הדישון ואת ההשפעה האיכות לאחר חיי מדף בריכוז הדשן החנקתי וגם ביחסי חנקן-אשלגן.

  Effect of nitrate-ammonium ratios on shelf-life, quality and yield of autumn basil for export ZOHAR Experimental Station, Sodom Valley, North Arava region 2023
  Maayan Plaves Kitron - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Eran Vain – Ein Tamar
  Writer address: maayank@arava.co.il

 • 6
  חודשים
  ago
  מבחן זני בזיל, סתיו 2023 משק לוט כיכר סדום
  ירקות

  מעין פלוס קטרון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  שרון אדיב, ארי כנפו - משק לוט, נאות הכיכר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל (Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. מעבר הגידול לכיכר סדום ולערבה מחייב מציאת זנים חדשים, שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות.
  בהמשך לבחינה הקודמת של זנים בגידול אביבי, חורפי וסתווי, נשתלו (19/09/2023) שישה עשר זני בזיל במנהרה עבירה במשק לוט, מושב נאות הכיכר שבכיכר סדום, כדי לבחון זנים אלה בשתילה לגידול סתווי.
  במהלך עונת הגידול, בחודשים אוקטובר-נובמבר, נערכו 5 קצירים ונשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן.
  בניסוי זה נמצאו הזנים הגר וקאירה בעלי חיי מדף טובים לאורך כל העונה. מבחינת המופע הזנים 55 ו-34 ו-222 שהיו בעלי מופע טוב בשטח- גודל טוב וצורה יפה, הצטיינו רק בשלושה קצירים מתוך החמישה. הזן גוליבר, למרות שמו, בעל עלים בינוניים קטנים ושמר על מופע טוב לאורך כל העונה ואף חיי מדף טובים. SM BASIL1 גם הצטיין בחיי המדף. הזן 429 היה בעל חיי מדף טובים אך עלווה גדולה ביותר ולא מתאים לשיווק כמוהו גם הזן ILL2 גם בעל עלווה גדולה. הזן לאקי גם בעל חיי מדף טובים אך הזן קומפקטי מאוד ונוטה לפריחה מוקדם. הזן A2 אשר הצטיין ברוב הקצירים מבחינת איכות למעט הקציר האחרון נראה כזן שכדאי להמשיך ולבחון.
  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  Trial of Basil varieties for autumn cultivation, Lot farm, Sodom Valley, North Arava region 2023
  Maayan Plaves Kitron - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Sharon Adiv, Ari Knafo – Lot Farm, Ne'ot HaKarfar
  Writer address: maayank@arava.co.il

 • שנה
  1
  ago
  מבחן זני בזיל, סתיו 2022 משק לוט כיכר סדום
  ירקות

  מבחן זני בזיל, סתיו 2022 משק לוט כיכר סדום
  מעין פלוס קטרון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  שרון אדיב, ארי כנפו - משק לוט, נאות הכיכר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל (Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. מעבר הגידול לכיכר סדום ולערבה מחייב מציאת זנים חדשים, שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות.
  בהמשך לבחינה הקודמת של זנים בגידול אביבי, חורפי וסתווי, נשתלו (12/09/2022) תשעה זני בזיל במנהרה עבירה במשק לוט, מושב נאות הכיכר שבכיכר סדום, כדי לבחון זנים אלה בשתילה לגידול סתווי.
  במהלך עונת הגידול, בחודשים אוקטובר-נובמבר, נערכו 5 קצירים ונשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן.
  מתוצאות הניסוי עולה כי הזנים אלי, גוליבר ואוורסט היו בעלי חיי מדף טובים לאורך כל העונה. הזנים החדשים SM1 ו- SM2 בלטו חיי מדף טובים בקצירים האחרונים כך שמעניין להמשיך לבדוק אותם שוב. הזנים 1027 ועלמה הניבו יבול גבוה אך לא הצטיינו בחיי מדף טובים לאורך כל העונה, בדומה לתוצאות יבול ואיכות זנים אלו במבחנים קודמים. הזן H השיג יבול נמוך וחיי מדף לא טובים ולכן לא נראה מתאים לעונה זו.
  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  הבעת תודה
  תודתנו נתונה להנהלת ענף הירקות ומועצת הצמחים על השתתפותם במימון הניסוי. תודה למשק לוט מנאות הכיכר על שיתוף הפעולה בביצוע ניסוי זה. תודה למשתלות חישתיל ושורשים על תרומת השתילים. תודה למחלקה צמחי מרפא ותבלין בנווה יער ולחברות טופ סידס, שורשים, ג'נסיס וסאני-מי זרעים על תרומת הזרעים. אנו מודים לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Trial of Basil varieties for autumn cultivation, Lot farm, Sodom Valley, North Arava region 2022
  Maayan Plaves Kitron - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Sharon Adiv, Ari Knafo – Lot Farm, Ne'ot HaKarfar
  Writer address: maayank@arava.co.il

עוד...