מעין פלוס קטרון

מעין פלוס קטרון

בוגרת הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים/ מרכזת את המחקרים בתחום הפרחים וגידול צמחי הנוי בתחנת יאיר (משנת 2005). עיקר המחקר מתמקד במציאת גידולים חדשים המתאימים לתנאי הערבה. מדי שנה, מיני פרחים חדשים נבחנים בתנאי הגידול הייחודיים לערבה, ולמינים המתאימים מפותח פרוטוקול גידול ונבחנות שיטות לייעול הגידול בענף. אחראית על פיתוח גידולי הירקות החדשים וגידול צמחי המדבר והמרפא בתחנת הניסיונות. מתגוררת בערבה במושב עידן, יחד עם אריאל מגדלת 3 ילדים ומשק חקלאי.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • חודש
  1
  ago
  תצפית גידול איבריס (דו כנף סוככני) ודידיסקוס בערבה
  פרחים

  תצפית גידול איבריס (דו כנף סוככני) ודידיסקוס בערבה
  מעין פלוס קטרון, אבי אושרוביץ, קטרינה צעירי, יניב בן פלאי - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  יאיר נשרי - לה"ד נגב, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  תנאי האקלים השוררים בערבה מקנים יתרון מובהק לגידול פרחי קטיף בהשוואה לאזורים אחרים בארץ. בניגוד לאזורים אחרים בישראל, הערבה מרוחקת מכל מרכז עירוני המאפשר שווק פרחים בשוק המקומי. ישנה חשיבות רבה להמשיך ולבחון מיני פרחים נוספים על מנת להרחיב את מגוון המינים הגדלים באזור הערבה. בדו"ח זה נדווח על המינים איבריס ודידיסקוס.
  איבריס (Iberis Umbellata) הוא צמח ממשפחת המצליבים. פריחתו הטבעית באביב. לצמח שני צבעים מוכרים לבן וסגול. האיבריס מגודל כצמח גינה קומפקטי. בעבר בחנו את גידולו כפרח קטיף בשטח פתוח אך פרח נמוך מאוד (גובה 20 ס"מ). בעונת 2017/18 נבחן הפרח בגידול בחממה במו"פ ערבה תיכונה מזרעים שקיבלנו ממו"פ ערבה דרומית. הענפים שהתקבלו היו ארוכים (עד 70 ס"מ). איכות הענפים טובה מאוד אך נמצאה שונות גדולה במופע התפרחת. במקביל נבחן הגידול בהיקף מצומצם בשני משקים מסחריים בהם התקבלו תוצאות גידוליות דומות. בעונה המדווחת (2018/19) נערכה השוואה בין שתילים לזריעה בשטח. נמצא כי משך הגידול מזריעה ארוך יותר מהשתילים אך האיכות דומה. בשל ערבוב זני האיבריס בשטח (הזן הלבן והסגול) אנו נחזור על ניסוי זה שנה נוספת עם הזן הלבן.
  דידיסקוס (Didiscus Coeruleus) הוא צמח ממשפחת Araliaceae. פריחתו הטבעית באביב המאוחר ובקיץ ונהנה משמש מלאה. לצמח שלושה צבעים לבן ורוד ותכלת. הדידיסקוס מגודל כצמח גינה בעל גבעולי פריחה ארוכים, התפרחת היא סוכך בעל פרחים צינוריים. בעונת 2017/18 נבחן הצמח בעל פריחה וורודה בחממה במו"פ ערבה תיכונה . מועד השתילה היה בתחילת נובמבר והפריחה התקבלה בסוף ינואר ובמהלך פברואר 2018. הענפים שהתקבלו היו ארוכים (עד 70 ש"מ). גבעולי הפריחה מתפצלים לענפי משנה רבים ולא יציבים והתפרחת קטנה יחסית. בעונה הנוכחית (2018/19) נבחן הזן הכחול בנוסף לוורוד במועדי שתילה שונים בתוספת קיטום. שתילות של חודש אוקטובר נקטפו לאחר 120 יום בעוד ששתילות מחודש ספטמבר החלו לפרוח כבר לאחר 60 יום. עדיין קיימת בעיה עם הגדרת המוצר בפרח זה ועם חיי האגרטל לכן יש להמשיך ולבחון גידול פרח זה עונה נוספת.

 • 4
  חודשים
  ago
  ניסוי זני בזיל חורף, זוהר 2018-2019
  ירקות

  מבחן זני בזיל באמצע עונת החורף בכיכר סדום
  תחנת זוהר 2018/19

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי וקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל(Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל גידולי התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. בעקבות העתקת הגידול לכיכר סדום ולערבה נדרשנו למצוא זנים חדשים שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות. בהמשך לבחינות קודמות של זנים בגידול אביבי וסתוי, נשתלו בתאריך 21/11/18, 16 זני בזיל במנהרות עבירות בתחנת זוהר (מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר) שבכיכר סדום, כדי לבחון את הזנים בשתילה אמצע החורף. הניסוי כלל 9 זנים במבחן ב-4 חזרות, ועוד 7 זנים בתצפית ב-2 חזרות.
  במהלך עונת הגידול ועד אמצע חודש פברואר 2019 נערכו 5 קצירים ומהם נשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן. שנה זו התאפיינה בחורף קר יחסית ורווי משקעים. חיי המדף של כל הזנים היו טובים בקציר הראשון והשלישי. בקציר הרביעי, למעט הזן פרי שאיכותו הייתה הטובה ביותר, איכותם של הזנים לא הייתה ראויה לשיווק. לאחר מכן, גם בקציר החמישי, הבזיל כולו לא היה ראוי לשיווק, כאשר הזנים כולם סבלו מריקבון קשה. למרות ריבוי הגשמים לא נראתה בשטח נגיעות גבוהה בכשותית או בבוטריטיס.
  הזן לאורו בלט ביבולו הגבוה בהשוואה לשאר הזנים. מבין הזנים בתצפית בלטו 1027 ו- 1026 מבחינת יבול גבוה בהשוואה לשאר הזנים. בקציר השלישי סבלו הזנים 5612, I-5 ו-1026 גם מבעיות איכות, ובקציר הרביעי אף לא אחד מהזנים שבדקנו היה ראוי לשיווק.
  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

 • שנה
  1
  ago
  2018/19 השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום
  ירקות

  השפעת תוספת תאורה ומיקוריזה על גידול טרגון בכיכר סדום
  עונה שנייה, תחנת זוהר 2018/19

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי ואקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  טרגון (לענה דרקונית, Artemisia dracunulus) הוא צמח עשבוני רב-שנתי המשמש כעשב תיבול. גידול טרגון לתבלין בערבה בחודשי החורף נעשה בבית גידול כמו חממה או מנהרה עבירה. בחלק מהשטחים מוסיפים שעות תאורה כדי לזרז את הצימוח, ובחלק מהם נעשה הגידול בתנאים של יום טבעי. כאשר הצימוח מגיע לגובה של כ-30 ס"מ, קוצרים את היבול. בין הקצירים ניתן טיפול בג'יברלין 3GA בריכוז 50 ח"מ. בקיץ משך הזמן החולף מקציר לקציר הוא כ-30 יום ובחורף - כפול מכך, כ-60 יום.
  מטרת עבודה זו היא לבחון את השפעתה של התאורה הפוטופריודית על הצימוח ועל יבול הטרגון. בעונה זו, בנוסף לבחינת תוספת תאורה וטיפולי ג'יברלין, נבחנה גם השפעת הוספת מיקוריזה בהגמעה 3 שבועות לאחר השתילה ובמהלך עונת הגידול בטיפולים שניתנו אחת לחודש. בניתוח התוצאות עד תחילת חודש מרס נראה יתרון ברור ומובהק לתוספות של תאורה, מיקוריזה וג'יברלין. יתרון מובהק נמצא לתוספת התאורה עד תחילת חודש מרץ. יתרון זה הולך ומצטמצם עד סוף הקצירים בסוף חודש אפריל ללא הבדל מובהק בין הטיפולים השונים. בבדיקות שנערכו בשורשיהם של צמחים מחלקות שונות במנהרה נמצאה גם בהם מיקוריזה, ולא רק בערוגות שהוגמעו בפטרייה. לאור תוצאות בדיקות אלה, מוצע לחזור ולבחון את תוספת המיקוריזה כטיפול מיטיב במהלך הגידול.
  תוספת תאורה בחודשי החורף תורמת להקדמה משמעותית במועד תחילת הקטיף ולריכוז יבול הטרגון עד חודש מרס, תקופה משמעותית למגדלי התבלינים בכיכר.

עוד...