מעין פלוס קטרון

מעין פלוס קטרון

בוגרת הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ירושלים/ מרכזת את המחקרים בתחום הפרחים וגידול צמחי הנוי בתחנת יאיר (משנת 2005). עיקר המחקר מתמקד במציאת גידולים חדשים המתאימים לתנאי הערבה. מדי שנה, מיני פרחים חדשים נבחנים בתנאי הגידול הייחודיים לערבה, ולמינים המתאימים מפותח פרוטוקול גידול ונבחנות שיטות לייעול הגידול בענף. אחראית על פיתוח גידולי הירקות החדשים וגידול צמחי המדבר והמרפא בתחנת הניסיונות. מתגוררת בערבה במושב עידן, יחד עם אריאל מגדלת 3 ילדים ומשק חקלאי.

מחלקות

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 8
  חודשים
  ago
  מבחן זני בזיל, סתיו 2022 משק לוט כיכר סדום
  ירקות

  מבחן זני בזיל, סתיו 2022 משק לוט כיכר סדום
  מעין פלוס קטרון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  שרון אדיב, ארי כנפו - משק לוט, נאות הכיכר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל (Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. מעבר הגידול לכיכר סדום ולערבה מחייב מציאת זנים חדשים, שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות.
  בהמשך לבחינה הקודמת של זנים בגידול אביבי, חורפי וסתווי, נשתלו (12/09/2022) תשעה זני בזיל במנהרה עבירה במשק לוט, מושב נאות הכיכר שבכיכר סדום, כדי לבחון זנים אלה בשתילה לגידול סתווי.
  במהלך עונת הגידול, בחודשים אוקטובר-נובמבר, נערכו 5 קצירים ונשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן.
  מתוצאות הניסוי עולה כי הזנים אלי, גוליבר ואוורסט היו בעלי חיי מדף טובים לאורך כל העונה. הזנים החדשים SM1 ו- SM2 בלטו חיי מדף טובים בקצירים האחרונים כך שמעניין להמשיך לבדוק אותם שוב. הזנים 1027 ועלמה הניבו יבול גבוה אך לא הצטיינו בחיי מדף טובים לאורך כל העונה, בדומה לתוצאות יבול ואיכות זנים אלו במבחנים קודמים. הזן H השיג יבול נמוך וחיי מדף לא טובים ולכן לא נראה מתאים לעונה זו.
  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  הבעת תודה
  תודתנו נתונה להנהלת ענף הירקות ומועצת הצמחים על השתתפותם במימון הניסוי. תודה למשק לוט מנאות הכיכר על שיתוף הפעולה בביצוע ניסוי זה. תודה למשתלות חישתיל ושורשים על תרומת השתילים. תודה למחלקה צמחי מרפא ותבלין בנווה יער ולחברות טופ סידס, שורשים, ג'נסיס וסאני-מי זרעים על תרומת הזרעים. אנו מודים לקק"ל על תמיכתה במערך הניסויים של מו"פ ערבה.

  Trial of Basil varieties for autumn cultivation, Lot farm, Sodom Valley, North Arava region 2022
  Maayan Plaves Kitron - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Sharon Adiv, Ari Knafo – Lot Farm, Ne'ot HaKarfar
  Writer address: maayank@arava.co.il

 • 11
  חודשים
  ago
  השפעה של דישון על חיי מדף, איכות ויבול של בזיל אביבי ליצוא
  ירקות

  השפעה של דישון על חיי מדף, איכות ויבול של בזיל אביבי ליצוא
  תחנת זוהר, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר, 2022

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי וקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן, עודד פרידמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il
  תקציר
  בזיל הינו הגידול המרכזי ועיקרי בסל הגידולים המשווקים כתבלינים טריים. מחקרים רבים שבוצעו בעבר בנושא השקיה ודישון, הראו את ההשפעה המשמעותית של השקיה ודישון על איכות וחיי מדף, רגישות לקור ומחלות, וגם על המורפולוגיה של הצמח כמו פריחה, צבע וגודל עלים. על סמך תוצאות המחקרים, גובשו המלצות למגדלים. רוב המחקרים בוצעו במצעים מנותקים כמו פרלייט וטוף ובמים במליחות של כ- 1.0 ד"צ/מ' השכיחים אצל רוב המגדלים וברוב האזורים בארץ. בשנים האחרונות עלה מספר שטחי הגידול של הבזיל באזורים בהם מצויים מים מליחים.
  בעונות המעבר מופיעות לעיתים השחרות עלים בשלבי היצוא השונים. לבירור האפשרות להשפיע על איכות המוצר ולמנוע את בעיית ההשחרות באמצעות סוג הדשן החנקני הועמד בעונת 2021/22 ניסוי בגידול אביבי של בזיל.
  בניסוי בנשתל (8/2/2022) במנהרה עבירה בתחנת זוהר כיכר סדום נבדק גידול הזנים אלי ועלמה בארבעה סוגי דשן, בעלי יחסים שונים של אמון וחנקה: גופר 525, אורה 737, ערבה 737 ומור 426.
  במהלך עונת הגידול, עד סוף חודש אפריל 2022, נערכו 5 קצירים ונשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן.
  בסיכום תוצאות היבול לא נתקבלו הבדלים בין הטיפולים. הבזיל שדושן באורה ומור נראה כבעל איכות טובה מעט יותר מהשימוש בדשנים ערבה וגופר. הזן עלמה נפגע מנגיעות בפוזריום ולכן האיכות בזן זה הייתה נמוכה מאיכותו של הזן אלי. למרות הנגיעות בפוזריום, הדישון באורה נראה מעט טוב יותר משאר הטיפולים.
  חשוב לחזור על ניסוי זה בעונת הסתווית.

 • שנה
  1
  ago
  מבחן זני בזיל, חורף 2021-22 משק לוט כיכר סדום
  ירקות

  מבחן זני בזיל, חורף 2021-22 משק לוט כיכר סדום

  מעין פלוס קטרון, דודי קדוש, שלומי וקרט - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
  דוד סילברמן - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  דוד קניגסבוך, דני צ'לופוביץ', דליה מאורר - המחלקה לאחסון, מנהל המחקר החקלאי
  שרון אדיב, ארי כנפו - משק לוט, נאות הכיכר
  כתובת המחברת: maayank@arava.co.il

  תקציר
  הבזיל (Ocimum basilicum L.) הינו הגידול החשוב ביותר מבין כל התבלינים הטריים ליצוא. תקופת שיווקו העיקרית היא בחורף, אך הוא גדל ומשווק כל ימות השנה. הבזיל הוא גידול קיצי מובהק, הזקוק לטמפרטורה גבוהה לשם התפתחותו התקינה. מעבר הגידול לכיכר סדום ולערבה מחייב מציאת זנים חדשים, שיתאימו לגידול באזור זה בעונות השנה השונות. בהמשך לבחינה הקודמת של זנים בגידול אביבי, חורפי וסתווי, נשתלו בתאריך 09/11/2021 14 זני בזיל במנהרה עבירה במשק לוט מושב נאות הכיכר שבכיכר סדום, כדי לבחון זנים אלה בשתילה לגידול חורפי.
  במהלך עונת הגידול, עד תחילת חודש פברואר 2022, נערכו 5 קצירים ונשלחו מדגמים לבדיקת איכות לאחר האחסון למעבדה במחלקה לאחסון במנהל המחקר בבית דגן בתנאים של הניסוי ושל העונה.
  בגידול החורפי בעונת חורף 2021-2022, בלט ביבול גבוה ואיכותי הזן לאורו, למעט הקטיף השלישי בו נראתה השחמה. הזנים R1 ו- NYL1 הניבו את היבול הנמוך מבין הזנים שנבחנו אך שמרו על איכות טובה בכל הקצירים.
  הזנים אלי, אדיר, ג'נסיס 1, 1R ו- 12NYEL היו בעלי חיי מדף טובים בכל אחד מחמשת הקצירים. הזנים לאורו, קאירה, 1029 ו- ג'נסיס 2 השיגו חיי מדף טובים בכל הקטיפים חוץ מפעם אחת. יתר הזנים סבלו מחיי מדף לא טובים פעמיים או יותר מתוך חמשת הקצירים.
  מוצע לבדוק את הזנים שהצטיינו במבחן בניסוי בעונה נוספת, ובמקביל גם בהיקף חצי מסחרי במשק חקלאי.

  Trial of Basil varieties for winter cultivation, Lot farm, Sodom Valley, North Arava region 2021-2022
  Maayan Plaves Kitron, Dudi Kadosh, Shlomi Vakrat - Central and Northern Arava-Tamar R&D
  David Silverman - Extension Service, Ministry of Agriculture and Rural Development
  David Kenigsbuch, Daniel Chalupowicz, Dalia Maurer - Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization (ARO)
  Writer address: maayank@arava.co.il

עוד...