דוחות והמלצות

סנן תוצאות

מחלקה
נקה
מחבר
סוג מסמך
תאריכים
נקה
מתאריך
עד תאריך

דוחות והמלצות

 • 1
  ינו
  תצפית זני טרכליום
  פרחים

  תצפית זני טרכליום
  מחבר גבי צוברי
  בעונה שעברה 98-97 'נבחנו בתחנת "יאיר" שלושה זני טרכליום חדשים בהשוואה
  לזנים הותיקים כחול – בלו שיין, סגול – לייק סופריור, לבן – לייק פאוול. נמצא כי
  ההבדלים קטנים וזניחים. בעונת 99/1998 חזרנו על הבדיקה והוספנו שני זנים שנתקבלו מחברת קומבי פלייר מהולנד בצבעים כחול וסגול.
  גם בהתחשב בעובדה כי מדובר בתצפית בלבד נראה לנו כי אין הבדל מהותי בין הזנים בתוך הצבעים השונים . ההבדלים שנתקבלו במועד תחילת הקטיף ויבול
  ומשקל גבעול נבעו מהעובדה שהשתילים הוכנו ברקע שונה, אופי הגידול היה שונה
  ומאחר שלא ידועה לנו ההיסטוריה של השתיל לא ניתן לקבל את ההבדלים כתכונה
  אלא פועל יוצא של אגרוטכניקת גידול שונה. כדאי עם זאת להתייחס ברצינות
  לעובדת היבול הנמוך שהתקבל מצמחים שהוכנו בהולנד. במקרה זה חשוב לתת את
  הדעת כאשר ניגשים לקטוף שתיל. השתילים שהגיעו מהולנד היו מאורכים מעט
  ויתכן כי הקיטום אילץ יציאת מעט גבעולי פריחה ומשום כך היבול הנמוך שנקטף במהלך העונה והמשקל העודף של הגבעולים.

 • 1
  ינו
  השפעת כמות האור בתאורת הלילה על היבול ואיכות הפרחים של פיסוסטכיה, צ’לון, קיפודן, ורוניקה וגליה (איפומופסיס)
  פרחים

  השפעת כמות האור בתאורת הלילה על היבול ואיכות הפרחים של פיסוסטכיה, צ'לון, קיפודן,
  ורוניקה וגליה (איפומופסיס)
  גבי צוברי – מו"פ ערבה, אבישג קדמן זהבי מכון וולקני,
  איתן שלמה – שה"מ, אגף הפרחים, משרד החקלאות

  בניסוי הנוכחי בדקנו את ההשפעה של מתן תאורת לילה ושל כמות האור בתאורה כזו, על מהלך הפריחה ועל טיב הגבעולים ב- 5 צמחי קטיף חדשים לערבה. מצאנו הבדלים גדולים בתגובת הצמחים השונים: בורוניקה לתאורה לא הייתה כל השפעה; בצ'לון ובגליה לתאורה היתה השפעה ניכרת ביותר, אך כמות האור שנדרשה לתגובה מקסימלית היתה קטנה; בפיסוסטכיה ובקיפודן התגובה לתאורה עלתה ככל שגדלה כמות האור. כדאי לציין שהבדלים ברורים כאלה נתקבלו תודות להפרשים העצומים בכמות האור שהיו בין טיפולי האור השונים.
  היחס בין כמות האור וטיב הפריחה היה שונה בין המינים השונים, כך בפיסוסטכיה גם מהירותת הפריחה וגם טיב הגבעולים היו גבוהים ביותר בכמות האור המרבית, בעוד בקיפודן כמות האור המירבית גרמה לפריחה מהירה, שבאה על חשבון טיב הגבעולים והתפרחות. בצ'לון ובגליה התאורה שיפרה מאד גם את מהירות הפריחה וגם את טיב הגבעולים, אך כמות האור הנמוכה ביותר הספיקה לרוות גם את מהירות הפריחה וגם את הטיב.

 • 1
  ינו
  ניסוי זני מילוני סתיו, גליה ושרנטה, כיכר סדום, 1998/9
  ירקות

  ניסוי זני מילונים מטיפוס גליה ושרנטה , תחנת זוהר סתיו 1998
  רבקה אופנבך, רמי גולן ,עמי מדואל – מו"פ ערבה.
  אביתר איתיאל – שה"מ, משרד החקלאות
  מבוא
  המלון הסתווי עדין מהווה את גידול הסתיו העיקרי בכיכר סדום, בשנת 9/98 הגיע היקף
  המילונים ל- 2685 ד'. עיקר היבול מופנה ליצוא ופודה בחדשים נובמבר-דצמבר מחירים סבירים.
  בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית ברווחיות הענף, שהעמיקה את הצורך בחיפוש גידולים
  נוספים. עם הרחבת שטחי השרנטה ליצוא בכיכר סדום, החלט לבצע ניסוי עצמאי של זני שרנטה.
  כמדי שנה נבחנים בתחנת הניסויים "זוהר" שבכיכר סדום זני מלון חדשים מטיפוס "גליה", השנה
  הושם דגש בפנייה לחברות הזרעים להציג זנים חדשים רק עם פוטנציאל איכותי גבוה מזני
  הביקורת ערבה ו – 8 C.

 • 1
  ינו
  תצפיות ונסיונות בחיי מדף לפרחים שונים
  פרחים

  תצפיות ונסיונות בחיי מדף לפרחים שונים
  מחבר גבי צוברי
  חיי מדף חיי אגרטל טרכליום גיפסנית חמנית מליון סטאר תמיסות הטענה לימוניום מג'נטה מולה מולה פטילוטוס