תצפית גידול זכריני, סלנה ארמריה ומקולטה רוז בערבה 2019-2021

תצפית גידול זכריני, סלנה ארמריה ומקולטה רוז בערבה 2019-2021