תצפית גידול איבריס (דו כנף סוככני) ודידיסקוס בערבה

תצפית גידול איבריס (דו כנף סוככני) ודידיסקוס בערבה