יעילות קומפוסטציה לקטילת מידבק ויראלי בצמחי פלפל נגועים בוירוס Pepper Mild Mottle virus – PMMV

יעילות קומפוסטציה לקטילת מידבק ויראלי בצמחי פלפל נגועים בוירוס Pepper Mild Mottle virus – PMMV