הדברת תריפס הפרחים המערבי בפלפל באמצעות פשפשי אוריוס ואקרית הסבירסקי

הדברת תריפס הפרחים המערבי בפלפל באמצעות פשפשי אוריוס ואקרית הסבירסקי