רחל לויטה

רחל לויטה

תואר שני בפיטופתולוגיה עוזרת מחקר בתחום הגנת הצומח לימוד גורמי המחלות והמזיקים של הגידולים החקלאיים בערבה ופיתוח דרכים למניעת נזקיהם. פיטופתולוגיה.

צור קשרפרסומים אחרונים
 • 14
  שנים
  ago
  הדברת תריפס הפרחים המערבי בפלפל באמצעות פשפשי אוריוס ואקרית הסבירסקי
  ירקות, הגנת הצומח

  פיליס ווינטראוב, סופיה קליטמן, דנית פרקר, טליה סמני, רחל לויטה, אלה יוסל, מעון פיבוניה, אריאל יפה, שמעון שטיינברג, ארנון אלוש

  תריפס הפרחים Frankliniella occdentalis הינו מזיק קשה רב-פונדקאי בחקלאות בכלל ובגידול הפלפל בפרט. פרי פלפל שנמצאו עליו נזקי התריפס אינו עומד בדרישות היצוא. בשנים עברו טופל התריפס באמצעות שימוש בחומרים כימיים בלבד. העמידות שנוצרה בשנים אלו כנגד החומרים הבודדים שהיו קיימים להדברתו חייבה מציאת פתרון נוסף. במהלך העשור האחרון חברת ביו-בי (קיבוץ שדה אליהו) החלה בייצור פשפש האוריוס Orius laevigatus. פשפש זה מדביר בהצלחה את תריפס הפרחים ומוריד את הצורך בריסוסים כנגד המזיק. עד היום מקובל בערבה לפזר שישה פשפשי אוריוס למ"ר לקבלת הדברה יעילה של התריפס. בשנים האחרונות נכנסה לחבילת החרקים המיועדת להדברה ביולוגית בפלפל האקרית הטורפת Amblyseius swirskii אף היא מתוצרת ביו-בי. אקרית זו ידועה גם כטורפת של דרגות הזחל הצעירות של תריפס הפרחים. פשפש האוריוס מהווה מרכיב יקר בחבילת ההדברה ועלתה השאלה אם ניתן לחסוך בכמות האוריוס לפיזור מאחר שגם אקרית סבירסקי עשויה לתרום להדברת התריפס. במהלך שתי עונות גידול נבחנה בתחנת הניסויים יאיר בערבה ההשפעה של פיזור רמות שונות של אוריוס, עם או בלי תוספת של אקריות טורפות, על רמות התריפס בשדה ועל רמת הנזק מתריפס בפירות. נבחנו רמות פיזור פשפשי אוריוס של 2 ו-6 פרטים למ"ר, עם ובלי אקרית סבירסקי במינון של 100 פרטים למ"ר לעומת אקרית סבירסקי לבד. בעונת הגידול הראשונה (2007/8) משטר הגידול היה אורגני ובעונת הגידול השנייה (2008/9) משטר גידול הפלפל היה קונבנציונאלי - הדברה משולבת. בניסויים נמצא שמינון של 2 פשפשי אוריוס למ"ר מנע נזקי תריפס בשתי עונות הגידול. לא נמצא הבדל מבחינת יעילות ההדברה של התריפס ומבחינת רמות הנזק מתריפס לפירות בין טיפולי רמות האוריוס השונות עם או בלי תוספת של אקריות טורפות. אקריות טורפות לבד הביאו להפחתה ברמות התריפס בהשוואה לביקורת לא מטופלת. רמת הנזק בפירות הייתה נמוכה מאד בשתי רמות האוריוס שנבדקו, נזק בינוני כאשר פוזרה אקרית טורפת בלבד ונזק חמור בחלקות טיפולי הביקורת. לסיכום, על פי התוצאות שהתקבלו במערכת הניסויית בתחנת "יאיר" נראה שניתן להפחית את מינון פשפשי האוריוס לפיזור בשטחי הפלפל בערבה מבלי לפגוע ביעילות ההדברה של תריפס הפרחים.

 • 17
  שנים
  ago
  בחינת חיפוי ביריעות פלסטיק בולעות קרינת UV למניעת התפרצות של קשיוניה גדולה
  הגנת הצומח, פרחים

  בחינת חיפוי ביריעות פלסטיק בולעות קרינת UV למניעת התפרצות של קשיוניה גדולה
  רחל לויטה, שמעון פיבוניה, גבי צוברי, מעין קטרון - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
  אמנון נבון - שה"מ

  הטרכליום הינו גידול מרכזי בין גידולי הפרחים בערבה התיכונה. את צמחי הטרכליום מגדלים בערבה למשך שנתיים עד שלוש, לאחר מכן עוקרים את הצמחים ושותלים מחדש לאחר חיטוי הקרקע. במהלך הגיזומים לחידוש נוף הצמחים בתום השנה ובמהלך החורף של השנה השנייה ואילך גורמת Sclerotinia sclerotiorum (קשיוניה גדולה) לתמותת צמחים. הצורך בשינטוע לאחר שנתיים נובע בעיקר מתחלואת הצמחים במחלה זו. השימוש בפונגיצידים והצורך בשינטוע כרוכים בהוצאות כספיות גבוהות הבאות לידי ביטוי בהקטנת הרווח לחקלאי מהגידול. בנוסף מהווים חומרי ההדברה מטרד אקולוגי ומקור לזיהום הסביבה.
  אחת הדרכים להפצת המחלה הם נבגים המופצים מגופי פרי (אפוטציות) שהתפתחו ע"ג קשיונות בקרקע. בתנאי אקלים מתאימים נובטים הקשיונות ויוצרים את האפוטציות ובהן הנבגים המיניים. ידוע מהספרות כי לצורך הבשלת האפוטציות הקשיונות זקוקות לאור בארוך גל קצר מ-390 ננומטר
  (UV). מטרת הניסוי הייתה לבחון האם חיפוי טרכליום ביריעות פלסטיק המסננות את קרינת ה-UV ימנע את התפרצות מחלת הקשיוניה הגדולה והאם פלסטיק בולע קרינת UV שומר על תכונותיו גם בעונת הגידול השנייה והשלישית.
  הניסוי נערך בתחנת יאיר במשך שלוש עונות גידול טרכליום במנהרות עבירות (2003/4, 2004/5, 2005/6).
  מתוצאות הניסוי נראה שלגידול טרכליום תחת יריעות פלסטית מסננות קרינת UV יש פוטנציאל להפחתת המחלה הנגרמת ע"י קשיוניה גדולה. כמו כן נמצא כי יריעות אלה יכולות לשמש למטרה זו במשך שתי עונות גידול, לאחר מכן כנראה עקב התפרקות התוסף בולע ה- UV שביריעת הפלסטיק, נעלם אפקט שיבוש נביטת הקישיונות. חשוב לציין שפלסטיק בולע UV עלול להשפיע על גוון הפרחים.

 • 17
  שנים
  ago
  שימוש בשתילי פלפל מורכבים נגד נמטודת העפצים Meloidogyne incognita
  הגנת הצומח, ירקות

  שימוש בשתילי פלפל מורכבים נגד נמטודת העפצים Meloidogyne incognita, תחנת יאיר 2007
  רחל לויטה, רבקה אופנבך, שמעון פיבוניה,יוג'י אוקה

  גידול הפלפל הוא הענף העיקרי באזור הערבה והולך ומתרחב משנה לשנה. אחד מפגעי הקרקע הקשים ביותר בגידול ירקות בארץ ובעולם הוא נמטודות עפצים (Meloidogyne spp.). רוב הבעיות בפלפל מנמטודות נגרמות ע''י המין M. incognita. איסור השימוש במתיל ברומיד מהווה איום על גידול הפלפל כתוצאה מהתפשטות נמטודות עפצים בשטחים. קיימים חומרים כימיים המקטינים את אוכלוסיית הנמטודות אך גם חומרים אלה עומדים בפני סכנה של איסור השימוש בהם משיקולים בריאותיים ומשיקולים של שמירת איכות הסביבה.
  פתרון אידיאלי לבעיות נמטודות עפצים בגידולים קונבנציונאליים ואורגניים הוא שימוש בזנים עמידים לנמטודות. בפלפל עד היום טופחו מעט מאד זנים מסחריים עם עמידות לנמטודת העפצים M. incognita. הכנסת עמידות לנמטודות במידה ותהא בעתיד ושילוב תכונות הזנים העומדים כיום לרשותנו עם העמידות לנמטודות היא משימה שלא נראית אפשרית בעשור הקרוב, באמצעות שיטות טיפוח מקובלות. בחנו בעבר מספר זני פלפל שסופקו ע"י חברות זרעים כזנים שהראו עמידויות כנגד נמטודות. אלה שימשו ככנות ולא כזנים מסחריים. מניסויים שביצענו בעבר בחלקות נגועות בנמטודות מצאנו כנה אחת שהראתה עמידות יפה כנגד נמטודת העפצים M.incognita (כנה 23RS). בכל הזנים שהורכבו על הכנות הנ"ל נצפו ברמה כזו או אחרת בעיות של התאם. הצמחים המורכבים הקדימו לחנוט, צימוחם נעצר והיבול ואיכותו נפלו מאלו של צמחים שאינם מורכבים. בניסויים בחרנו לבחון בחלקה נגועה מספר כנות וכן פעם נוספת את כנה RS23. כמו כן בחלקה נקייה מנמטודות בדקנו אגרוטכניקת גידול של צמחים מורכבים, בה הסרנו קומות פריחה רבות מהמקובל במטרה לחזק וגטטיבית את הצמחים לפני החנטה. נבחנו שני זני פלפל (סליקה ו-7158). הכנות שנבדקו לא הראו עמידות לנמטודה M. incognita,פרט לכנה 23RS שהראתה עמידות גם בניסויים אלה (התוצאות חוזרות שנה אחרי שנה), ונראה כי לכנה RS23 יש פוטנציאלי מסחרי. הסרת פרחים מעבר למקובל הביאה לתגובה שונה בשני הזנים הנבדקים. היא שיפרה באופן מובהק את היבולים בצמחים מורכבים מהזן 7158 בהשוואה לשאר הטיפולים אך לא שיפרה היבולים בזן סליקה. בזן סליקה רמת היבול בצמחים מורכבים עם או בלי הסרת פרחים מוגברת הייתה נמוכה בהשוואה לצמחים לא מורכבים. הסרת פרחים מוגברת שיפרה במעט את איכות הפרי, אך לא את היבול הכללי. בצמחים המורכבים משני הזנים התקבלה הקדמה של הבשלת הפרי בהשוואה לצמחים שאינם מורכבים מאותו הזן. באגרוטכניקה רגילה של גידול פלפל התפתחות צמחים מורכבים עשויה להיות נחותה במעט בהשוואה לצמחים לא מורכבים. אגרוטכניקת הסרת פרחים נמשכת וכל פעולה אגרוטכנית שתאפשר עיכוב החנטה לטובת חיזוק וגטטיבי של הצמח, עשויה לשפר את היבול ואיכותו בזנים מסוימים כפי שהתקבל בניסוי בזן 7158. לפני שימוש מסחרי בכנה יש לבחון התאמתה לזנים אותם מעוניינים לגדל.

  שנה2007

עוד...