הדברה ביולוגית של אקריות קורים בעזרת האקרית הטורפת Neoseiulus californicus

הדברה ביולוגית של אקריות קורים בעזרת האקרית הטורפת Neoseiulus californicus