גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת ללא עיבוד (אי-פליחה), ניסוי רב שנתי, סיכום 5 עונות גידול, תחנת יאיר 2013-2018

גידול פלפל בבית צמיחה בשיטת ללא עיבוד (אי-פליחה), ניסוי רב שנתי, סיכום 5 עונות גידול, תחנת יאיר 2013-2018